Nyheter

Utmärkta slitageegenskaper vid upp till 650 grader Celsius

12. December 2016

Utmärkta slitageegenskaper vid upp till 650 grader Celsius

Ny kedjeolja för höga temperaturer för användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin

När det gäller livsmedelssäkerhet spelar specialsmörjmedel en avgörande roll. H1-registrering och certifiering enligt ISO 21469 garanterar att smörjmedlen är säkra för användning inom livsmedelsindustrin. Samtidigt måste smörjmedel ge bästa möjliga resultat, t.ex. i transportkedjor eller bakugnar, där temperaturerna kan vara extremt höga. Med Klüberfood NH1 CH 6-120 SUPREME har Klϋber Lubrication utvecklat en ny kedjeolja för höga temperaturer som uppfyller behoven i livsmedelsindustrin fullt ut.

 

"Klüberfood NH1 CH 6-120 SUPREME innehåller H1-registrerade vita fasta smörjmedel istället för svart grafit", förklarar Aldemir Oliveira, Market Manager Food vid Klüber Lubrication. "Det ger förbättrad livsmedelssäkerhet, eftersom kontaminering med svarta partiklar undviks. Omsmörjningsperioderna blir längre tack vare det fasta smörjmedlets impregneringseffekt".

 

Tack vare de utmärkta slitageegenskaperna, även vid extrema temperaturer på upp till 650 grader Celsius, och de goda skyddet mot korrosion bidrar den nya syntetiska kedjeoljan till längre livslängd hos kedjor och ökad tillförlitlighet i tillverkningsprocessen. Klüberfood NH1 CH 6-120 SUPREME har goda vätningsegenskaper och utmärkt penetrering med hög spridningsstabilitet. Den nya högpresterande kedjeoljan kan användas för smörjning av transportkedjor inom livsmedelsindustri vid mycket höga temperaturer, t.ex. de plåttransportkedjor i bakugnar som är vanliga vid tillverkning av bröd, tortillas eller pizza. Detta smörjmedel är även utformat för tillfällig kontakt med produkter och förpackningsmaterial inom kosmetik-, läkemedels- eller djurfoderindustrin.

 

Om Klüber Lubrication

Klüber Lubrication är en av världens ledande tillverkare av specialsmörjmedel och erbjuder exklusiva smörjmedelslösningar till i stort sett alla branscher och marknader runt om i världen. De flesta produkter utvecklas och tillverkas enligt kundernas specifika krav. I över 80 år har Klüber Lubrication tillhandahållit smörjmedel av hög kvalitet, omfattande rådgivning och många andra tjänster, och därigenom byggt upp sitt goda anseende på marknaden. Företaget har alla allmänna branschcertifieringar och en av branschens bästa testanläggningar.

 

Klüber Lubrication grundades som ett detaljhandelsföretag för mineraloljeprodukter i München 1929 och ingår numera i Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, en affärsenhet inom Freudenberg Group med säte i Weinheim. Klüber Lubrication har cirka 2 000 medarbetare i över 30 länder.

 

Mer information finns på http://www.klueber.com

 

Om Freudenberg Chemical Specialities

Freudenberg Chemical Specialities utvecklar, tillverkar och marknadsför kemiska specialprodukter. För att företaget ska finnas så nära sina kunder som möjligt finns det representerat över hela världen med sina fem varumärken: Klüber Lubrication, Chem-Trend, OKS, SurTec and Capol. Freudenberg Chemical Specialities är en av världens ledande tillverkare av specialsmörjmedel, släppmedel, kemotekniska underhållsprodukter samt lösningar för ytteknik och galvanisk teknik. Huvudkontoret finns i München i Tyskland och koncernen finns representerad i cirka 40 länder. 2015 hade Freudenberg Chemical Specialities cirka 3 300 medarbetare och en omsättning på cirka 960 miljoner euro.

 

Mer information finns på http://www.fcs-munich.com

 

Presskontakt

Klüber Lubrication München SE & Co. KG

Andreas Hasslinger, Marketing Communications

Geisenhausenerstr. 7

81379 München, Tyskland

Tel.: +49 89 78 76-467

E-post: andreas.hasslinger@klueber.com

mediaconnect

Michael Jurischka

Gotzkowskystr. 11

10555 Berlin, Tyskland

Tel.: +49 30 28 44 95 95

E-post: m.jurischka@mediaconnect-berlin.de