Leverantörsportal för leverantörer av råvaror och förpackningsmaterial

Är du intresserad av att arbeta med Klüber Lubrication? Erbjuder du kemiska produkter eller förpackningsmaterial? Det första steget är då att registrera dig i vår leverantörsportal. Samtliga av Klübers produktionsanläggningar världen över köper in produktionsmaterial, många av dem från internationella leverantörer. Vi använder ett centralt system för att sammanställa information. Därför är vår verksamhet i hög grad nätverksbaserad, och vi gör det lättare för er leverantörer att koncentrera er på ett centralt system.

Fullständig registrering i vår leverantörsportal är ett grundkrav för att bli leverantör till Klüber Lubrication. I din profil lämnar du allmän information om ditt företag och din produktportfölj, kontaktuppgifter, kvalitets- och andra ledningssystem.

I leverantörsportalen hittar du information från oss, t.ex. leverantörsbedömning, hantering av klagomål, påminnelser om uppdatering av ISO-certifikat osv. Funktionaliteten i vår leverantörsportal utvecklas ständigt för att göra processen för både dig och oss så effektiv som möjligt.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.