Vid tillverkning av gummi och plast orsakar högt tryck och höga temperaturer stor belastning på maskiner och komponenter. Anläggningar måste kunna köras pålitligt över ett stort antal produktionscykler.

När du har applicerat våra smörjmedel på dina friktionspunkter kommer du att behöva lägga mindre tid på underhåll och ha mer tid över för själva produktionen. 

Oavsett om du arbetar med strängsprutning, formsprutning, tillverkning av plastfilm eller däcktillverkning behöver du rätt smörjmedel. Det finns en mängd olika processer inom gummi- och plastproduktion med varierande krav på smörjning. Därför erbjuder vi en mängd smörjlösningar som är lika varierande som dina krav.

Töjning av plastfilm – se upp för restprodukter

Då smörjmedel appliceras på en filmtöjande TDO måste det motstå det höga trycket mellan glidkuddar och skenor vid höga temperaturer. Oljerester i dessa användningsområden är ett problem eftersom de ökar friktionen: avlägsning av lackackumuleringar sker alltid på bekostnad av värdefull drifttid. Vi har utvecklat en serie högpresterande oljor med en exceptionellt låg benägenhet att bilda rester, vilket resulterar i ökad produktionstillgänglighet. Mindre mängder restprodukter som kan ha bildats löses upp och spolas ut med ett specialsmörjmedel som t.ex Klübersynth CZ 2-85. Detta kan genomföras utan att produktionen behöver stoppas.

Sträng- och formsprutning – påfrestningar från tryck och temperaturer

Vid sträng- och formsprutning leder höga temperaturer och högt tryck till ett högt slitage på oskyddade drivkomponenter och lager. I vårt sortiment finns specialsmörjmedel som minskar slitaget och ger komponenter en lång livslängd, även vid höga temperaturer. Bland annat skyddas kuggflanker och ejektorstift så att de kan arbeta tillförlitligt över en längre tid.

Däckproduktion utan frekvent återsmörjning

I däckproduktion bör de mekaniska komponenterna i däcksegmenten inuti behållaren glida mot varandra utan återsmörjning under samtliga vulkaniseringscykler. För detta användningsområdet erbjuder vi specialfetter med hög termostabilitet som ger en tillförlitlig smörjning under hela produktionscykeln.

Lube&Seal

Vi har, tillsammans med Freudenberg Sealing Technologies, utvecklat programmet Lube&Seal som har resulterat i ytterst effektiva lösningar för radiella axeltätningar (RSS).

Fördelar i korthet:

  • Specialsmörjmedel med minimal restbildning
  • Tillförlitligt slitageskydd även vid höga temperaturer
  • Mindre rengörings- och underhållsarbete
  • Längre livslängd för komponenter

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.