Glidlager utsätts ofta för höga belastningar på grund av höga hastigheter, oscillerande rörelser eller extrema temperaturer. Med dessa höga krav behövs en enastående smörjning. Våra specialsmörjmedel uppfyller kraven och minimerar friktion och slitage, ger längre underhållsintervall och minskar därmed kostnaderna avsevärt.

I glidlager är de rörliga delarna i direkt kontakt med varandra. De kan absorbera större krafter än rullningslager, men på grund av högre friktion utsätts glidlager för ett högt slitage. Smörjmedlet måste passa drifts- och designkraven för att garantera smidig drift under en lång tid utan att behöva omsmörjning. Till exempel ställs det helt andra krav på glidlager som används i cementindustrin än på de som används i fordonsindustrin, livsmedelsindustrin eller på ett fartyg. Vi finns vid din sida och hjälper dig att välja rätt smörjmedel för ditt användningsområde, exempelvis torra glidlager, sintringslager, glidlager i brons eller hydrodynamiska glidlager. Vi utvecklar nära samarbeten med forskningsinstitut, tillverkare och slutanvändare av glidlager för att säkerställa att våra smörjmedel överträffar kraven.

Vårt produktsortiment är lika omfattande som dina krav. Vi har högpresterande fetter för extrema användningsområden, NSF H1-registrerade smörjmedel för livsmedels- och läkemedelsindustrin samt snabbt biologiskt nedbrytbara specialsmörjmedel för jordbruk, skogsbruk och vattenindustrin.

Utvecklade för verkligheten

Våra syntetiska smörjmedel ser till att axlar och lagerinsatser förblir separerade, även vid mycket höga och låga temperaturer, vilket ger längre smörjningsintervall. I samarbete med stålindustrin har vi utvecklat en smörjpasta för sfäriska glidlager som erbjuder en pålitlig smörjning vid temperaturer upp till 450 °C. Vi har också specialfetter för glidlager av brons i byggmaskiner och kranar som ger ett pålitligt skydd mot korrosion och slitage som uppstår vid oscillerande rörelser, låga hastigheter samt höga belastningar. Våra högpresterande glidlacker ger lager en optimal yta, till exempel under inkörningsprocessen. De fungerar också som nödsmörjning av motorer om smörjmedelstillförseln till exempel skulle råka avbrytas.

Rätt specialsmörjmedel ger en smidig och säker drift, oavsett belastning. Det minskar även påverkan från vatten och andra omgivande medier, vilket förlänger glidlagerens livslängd.

Här hittar du ett urval av våra produkter för alla primära applikationer för glidlager

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.