I järnvägsindustrin spelar smörjmedel en stor roll för att säkerställa tillförlitlig drift av fordon och infrastruktur. Våra högeffektiva smörjmedel har utvecklats med hjälp av våra långa samarbeten med tillverkare och användare, vilket i slutändan bidrar till att era komponenter fungerar felfritt.

Vårt smörjmedel för växlar - nu i 400 ml sprayburk

Vi har utvecklat vår produkt Klüberrail AL 32-2000 Spray, som fungerar på konventionella växlar samt på de nya moderna växlarna.

Nya moderna växlar med lågt underhåll används oftare som ersättning för konventionella växlar och behöver endast smörjas mycket sällan eller ibland inte alls. Ändå finns några punkter kvar på underhållslistan såsom låsanordningen, men även rullelementen behöver fortfarande smörjas i vissa fall. 

Vår produkt Klüberrail AL 32-2000 Spray fungerar utmärkt på dessa låsanordningar. Klüberrail AL 32-2000 Spray är den första godkända sprayprodukten och kan enkelt bäras av alla serviceteam tack vare sin transportvänliga förpackning. Detta säkerställer tillförlitlig drift och tillgänglighet av växlarna under alla väderförhållanden som kraftigt regn, värme eller snö.

Ta reda på mer om Klüberrail AL 32-2000 Spray

Optimerad smörjning av tågdörrstätningar med BARRIERTA L 25 DL Spray

Spela

Krånglar tågdörren igen? Hur kan du förbättra tågdörrarnas tillförlitlighet? Ta reda på detta och titta på den korta videon för att få fler insikter om fördelarna med rätt smörjmedel och hur man smörjer en dörrtätning optimalt. 

Se videon nu!

Lägre livscykelkostnader, kortare stilleståndstider

Rail image

Med kraven på drift utan stilleståndstid i en extremt krävande miljö måste järnvägsindustrin ha stränga krav på både järnvägsfordon och infrastruktur. Av goda skäl: oplanerat underhåll och skador innebär höga kostnader och påverkar ofta punktligheten under lång tid. Specialsmörjmedel från Klüber Lubrication är framtagna särskilt för att klara dessa krav. Ledande tillverkare inom järnvägsindustrin använder sig av våra smörjmedel för diverse tillämpningar. Dessa smörjmedel har visat sig hålla måttet under tuffa förhållanden, de är dryga i användning och lätta att införskaffa tack vare global tillgång. Kort sagt, de har allt som behövs för att det ska gå att uppnå det högsta målet: större kostnadseffektivitet!

Vår specialitet: att minska underhållskostnader

Klüber Lubrication har en stor mängd specialsmörjmedel för järnvägsindustrin, särskilt framtagna för att vara pålitliga och ge komponenterna lång livslängd. Tack vare att våra smörjmedel gör smörjintervallerna längre kan de bidra till sänkta underhållskostnader och ökad tågtillgänglighet.

 

Sett till tågets totala livslängd är underhållskostnaderna högre än inköpskostnaderna, så om man minskar underhållskostnaderna sänks även den totala ägandekostnaden. Därför är smörjmedel mycket mer än bara en del av underhållet – de är en nyckelspelare i den totala driften.

Fem orsaker till att ni tar hem segern för största kostnadseffektivitet.

  • Specialsmörjmedel för tåg visar att till synes små detaljer kan ha betydande effekter - på tillförlitligheten, på underhållskostnaderna och därmed även på kostnadseffektiviteten över hela livscykeln. Vad som är viktigt i detta sammanhang och hur du kan ta hem segern för största kostnadseffektivitet framgår av vår checklista: Lägre underhållskostnader kombinerat med högre tågtillgänglighet!

    Ladda ner vår checklista!

Kom fram snabbare tillsammans

Rail

Vad behövs för högsta prestanda när det gäller? Lång erfarenhet, utmärkta utvecklingsvillkor och en sann laganda. Många av våra högpresterande smörjmedel är ett resultat av många års samarbete med företag i järnvägsindustrin. De är framtagna med hjälp av insikter om de specifika kraven och har genomgått hårda prov i våra internationella testcenter innan de görs tillgängliga för kunderna att testa.

Specialsmörjmedel från Klüber Lubrication för tågunderhåll och infrastruktur visar sin duglighet varje dag i hela världen. De innehåller lösningar för många smörjbehov i järnvägsindustrin, från smörjning av traktionssystem och dörrar till växlar, hjulflänsar, boggivagnar, bromsar och många andra komponenter.

Som partner i branschen arbetar vi i nära samarbete med tillverkare, underhållsspecialister och operatörer för att ständigt utveckla nya, optimerade smörjmedel som uppfyller alla krav för järnvägsindustrin. Högsta prestanda kan endast uppnås om alla drar åt samma håll.

Avsevärt längre intervaller för oljebyte med högpresterande växellådsoljor

Gear oil

Även i växellådor måste smörjmedel ge maximal prestanda för att järnvägsoperatörer ska kunna uppnå sina mål: hög tågtillgänglighet och minimalt stillestånd på grund av underhåll och reparationer. Därför har Klüber Lubrication tagit fram växellådsoljor som är specialanpassade för järnvägsindustrin och ger betydligt längre intervall mellan oljebytena. Våra växellådsoljor har en potential att göra intervallen för oljebyte dubbelt så långa, vilket avsevärt minskar underhållsarbetet och driftskostnaderna. Tack vare detta får tågen högre tillgänglighet, vilket minskar förseningar och ökar kundnöjdheten. Växellådsoljor från Klüber Lubrication är godkända av världsledande tillverkare av växellådor för järnvägsindustrin och har visat sig klara de tuffa vardagskraven.

Därför räknas varje sekund vid varje stopp: Våra smörjmedel för tågdörrar

Reliable operation of train doors with BARRIERTA L 25 DL DISPERS
Spela

Om en dörr fastnar står tåget stilla. Dörrtätningar på perronger och tåg utsätts för stor påfrestning när dörrarna ständigt öppnas och stängs, i extrema temperaturer och i UV-ljus. Om tekniken ofta fallerar och tågen måste till verkstan innebär det stora kostnader för operatörerna, för att inte nämna irritationen hos resenärerna på grund av förseningar.

Klüber Lubrication har ett utbud av smörjmedel enbart för dörrar, som garanterar både långa omsmörjningsintervaller och god reservkapacitet. Alla ledande dörrtillverkare har godkänt smörjmedel från Klüber Lubrication och använder dem i sin serieproduktion.

Våra smörjmedel för dörrtätningar och spindeldrivningar gör det enkelt att öppna och stänga, även när temperaturerna varierar. De ger ett gott skydd mot slitage och motverkar att komponenterna åldras i förtid – sanna hjältar i kampen mot driftstopp.

I översikt: specialsmörjmedel för järnvägsindustrin

  • Framtagna för extra tuffa villkor: Smörjmedel från Klüber Lubrication är särskilt framtagna för att klara kraven inom järnvägsindustrin: stötar och vibrationer, stora temperaturskillnader och långa smörjningsintervaller.
  • Tillförlitlig drift och hög tillgänglighet: Våra specialsmörjmedel förlänger livslängden hos fordon och komponenter. De ger långa underhållsintervaller och minskar stillestånden i järnvägsdriften.
  • Kostnadsoptimerad: Låg smörjmedelsförbrukning och långa omsmörjningsintervaller minskar kostnaderna för drift och hela livscykeln samtidigt som tillförlitligheten ökar.
  • Bevisat både i tester och i praktiken: Våra specialsmörjmedel är framtagna i nära samarbete med järnvägsindustrin och har testats intensivt. Många ledande tillverkare har gett sina godkännanden och använder sig av våra smörjmedel.
  • Mer hållbarhet och miljöskydd: Längre intervaller för omsmörjning och oljebyte minskar den totala mängden smörjmedel. Med biologiskt nedbrytbara smörjmedel minskar järnvägsdriftens miljöpåverkan.
  • Vid din sida – över hela världen: Vi ger er samma produkter till samma höga kvalitet överallt i världen, i kombination med pålitlig personal som är experter inom tribologi.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra produkter eller har du några frågor?

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.