Klüber Lubrications industriella smörjvaxer och vaxemulsioner är framtagna för ett specifikt syfte och ger en ren och fin ytfinish. De skyddar samtidigt komponenter mot slitage och korrosion. Beroende på smörnjning kan smörjvaxer dessutom i många fall ge en livslång smörjning, vilket sänker arbetskostnaderna för underhåll.

Vad är industriella smörjvaxer och vaxemulsioner?

Smörjvaxer klassas egentligen inte som fasta smörjmedel. De formar ett skikt på ytan av den behandlade delen som är torrt vid beröring som säkerställer pålitlig smörjning och minskar yt- och blandfriktionen. Vaxen består av högmolekylära syntetiska kolväten, tillsatser och oljor (mineralolja samt syntetisk kolväteolja).

Vaxemulsioner skiljer sig från smörjvaxer i att de är vattenbaserade och innehåller emulgeringsmedel. Vid applicering avdunstar vattnet och kvar blir ett skikt med goda vidhäftningsegenskaper.

Bra att veta: vid specifika temperaturer blir vaxet flytande. Smältpunkten beror på vaxets beståndsdelar.

Smörjvaxer – pålitligt skydd för kedjor och andra komponenter mot slitage och korrosion

Torrsmörjning med ett av våra industriella specialsmörjmedel ger många fördelar. Medan fetter ofta kan ha problem med damm och smuts förblir vaxsmorda komponenter rena. För flera av våra produkter är kallapplicering möjlig, där vaxet appliceras på den polerade ytan utan ytterligare hjälpmedel.

Smörjvaxer ger ett utmärkt skydd mot slitage och korrosion, till exempel för vajrar och kedjor.  Ett väl valt specialsmörjmedel kan underlätta vid montering av små komponenter som bultar, bussningar och nitar, så att de enklare kan tryckas in i sina fästen.

Våra smörjvaxer motverkar dessutom gnissel från gångjärn och säkerställer en jämn drift av komponenter som påverkas av friktion.

Vaxemulsioner – kostnadseffektiva lösningar för storskalig smörjning

Vaxemulsioner är särskilt lämpade för automatisk simultansmörjning av ett stort antal små komponenter. De kan enkelt appliceras på industriella komponenter genom sprayning eller doppning. Med en lämplig vaxemulsion blir det enkelt och kostnadseffektivt att smörja skruvar, bultar, nitar, tappar, tätningar, glidytor och plug-in-anslutningar. Den integrerade UV-indikatorn ger en effektiv kvalitetskontroll efter smörjmedelsappliceringen.

Dina fördelar

  • Ren och torr smörjning: rena och fina ytor där damm och smuts inte fastnar
  • Utmärkta smörjningsegenskaper: minskat slitage tack vare mindre ytfriktion
  • Pålitligt skydd mot korrosion
  • Högkvalitativa lösningar: industrispecifik expertis, högpresterande testriggar
  • Produkter som är tillgängliga i hela världen

Smörjvaxer och vaxemulsioner från Klüber Lubrication

Oavsett om du väljer ett av våra industriella smörjvax eller vaxemulsioner kommer produkter från Klüber Lubrication att hjälpa dig att optimera komponentlivslängden och ge kedjor, vajrar och andra komponenter ett långvarigt skydd mot korrosion och slitage.

  • Utifrån vårt holistiska synsätt och vår högkvalitativa testutrustning utvecklar vi en optimal lösning som uppfyller dina specifika krav och behov. Våra erfarna applikationsingenjörer hjälper till på plats för att inspektera doppbad eller hjälpa till med andra allmänna appliceringsproblem.
  • Tack vare våra avancerade testriggar som vi använder för att testa och ständigt förbättra våra smörjmedel kan vi erbjuda optimal prestanda och uppfylla dina smörjbehov.

Klüberplus SK 11-299 utvecklades specifikt för första smörjning av stålkedjor. Smörjmedlet används främst för kedjor som är exponerade för damm och smuts eller för kedjor som har direktkontakt med vatten.

Detta smörjmedel används för transportband och driftkedjor som utsätts för låga belastningar och vid temperaturer upp till 60 °C i icke-aggressiva miljöer. Livslång smörjning kan uppnås under dessa förhållanden.

Klüberplus SK 02-295 är lämpligt för många olika användningsområden. Den är NSF H1-registrerad och kan användas för smörjning av komponenter som ibland av tekniska skäl inte kan undvika att komma i kontakt med livsmedel. Klüberplus SK 02-295 har utvecklats specifikt för industriella användningsområden som presspassningar, för enklare inpressning av bultar och bussningar. Den är också väl lämpad för användning i metallformningsprocesser som djuppressning av CrNi-stål och aluminiumplåtar eller gängskärning och borrning av plåtar.

Med våra vaxemulsioner är det enkelt och kostnadseffektivt att smörja bultar, nitar och självgängande skruvar. Det torra smörjmedelsskiktet har en mycket låg friktionskoefficient som dessutom kan anpassas med den andel vatten som används. Den efterföljande monteringen blir också snabbare tack vare komponenternas låga friktion.

Ta effektiviteten till nya höjder

Vi ställer vår mångåriga kunskap inom smörjvaxer och vaxemulsioner till ditt förfogande.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.