Vissa ventiler och kopplingar är komplexa tribologiska system och för att minimera slitage för sådana komponenter måste smörjmedlet som används vara kompatibelt med många olika material. Våra certifierade specialsmörjmedel är utformade för att uppfylla dina specifika krav och säkerställa att ventiler och kopplingar fungerar pålitligt över hela livslängden.

Ventiler, kranar och klaffar – alla styr de hur media flödar genom rörledningar. Sådana rörledningar används av kommuner, hushåll och i de flesta branscher. Endast ett fåtal ledningar klarar sig utan smörjmedel som minskar slitaget och ser till att komponenterna fungerar korrekt. Vilket smörjmedel som är lämpligast för användningsområdet beror på ett flertal faktorer, som material, typ av friktion, belastningar, typ av rörelse, hastighet, temperatur, tryck och ventilens livslängd. Dessutom omfattas de flesta ventiler och kopplingar av riktlinjer, standarder och lagkrav.

Smörjmedel som används till dricksvattenledningar måste uppfylla strikta nationella riktlinjer, ha hög mediebeständighet, ge god tätningseffekt och erbjuda goda egenskaper, oavsett temperatur. För smörjmedel som kommer i kontakt med bränslegaser är hög mediebeständighet av särskild vikt. Vid hantering av syrgas får av säkerhetsskäl endast certifierade smörjmedel användas.

Varierande lösningar, omfattande råd

För alla dessa olika och komplexa tribologiska system och krav har Klüber Lubrication rätt specialsmörjmedel som förlänger livslängden på ventiler och kopplingar avsevärt. Våra experter erbjuder också omfattande rådgivning och utvecklar lösningar tillsammans med dig baserat på relevanta faktorer som komponentdesign, materialkomposition och externa påfrestningar.

Som en av de ledande tillverkarna av högpresterande smörjmedel har vi i många år haft nära samarbeten med kända OEM-företag som använder våra smörjmedel för initialutrustning av sina ventiler och kopplingar. Initialutrustning är ett viktigt fokus för våra aktuella och framtida aktiviteter i denna bransch. Våra smörjmedel följer alla relevanta riktlinjer och föreskrifter vilket garanterar att du köper beprövad kvalitet.

Översikt över våra certifieringar och godkännanden:

  • Dricksvattenventiler: Riktlinjer från den tyska miljömyndigheten Umweltbundesamt (DVGW-KTW-rekommendationer), NSF 61-certifiering, ÖVGW, SVGW, ACS, WRAS, AS4020, KIWA, BelgAqua
  • Livsmedelsindustrin: NSF-H1
  • Förbränning och bränslegaser: EN 377, DIN 3536, EN 751

Kontakta oss

Våra experter ger gärna råd om rätt smörjmedel för ditt användningsområde.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.