Oavsett om det gäller nötningskorrosion, stick-slip-effekten eller kärvning: utmanande produktionsvillkor kan påverka maskinkomponenter negativt och orsaka omfattande slitage som ofta leder till kostsamma reparationer. Med montagepastor från Klüber Lubrication kan du bekämpa dessa problem. Våra pastor bidrar till ökad komponentlivslängd, tack vare pålitligt och effektivt skydd även under de tuffaste omständigheter.

En överblick: montagepastor från Klüber Lubrication

  • Hög prestande under extrema förhållanden: till exempel vid temperaturer upp till 1 200 °C eller enorma tryckbelastningar.
  • Effektiv hjälp vid montering: till exempel vid positiva eller kraftlåsande skruvförband
  • Pålitligt skydd: mot tribokorrosion, adhesiv nötning och stick-slip-effekten
  • Högkvalitativa smörjlösningar: kompetens och expertis från 90 års erfarenhet och forskning

Vad är industriella montagepastor?

Montagepastor är fettliknande smörjmedel som innehåller en hög andel fasta smörjämnen. De bildar ett effektivt smörjskikt som ser till att de insmorda komponenterna inte är i direktkontakt med varandra, även vid tuffa förhållanden. De ger ett varaktigt komponentskydd. Tack vare montagepastors utmärkta termostabilitet ger de hög prestanda även vid mycket höga temperaturer.

Fördelar med smörj- och montagepastor:

Vi rekommenderar montagepastor i synnerhet i lägen där friktionspunkterna utsätts för tuffa förhållanden. Montagepastor är förstahandsvalet i situationer med höga belastningar, där speciella egenskaper för nöddrift krävs eller när resistans mot omgivande medier är ett krav.

Dina fördelar

  • Effektivt skydd mot många olika nötningsrisker, som tribokorrosion, kärvning, slitage och nötningskorrosion
  • Hög prestanda vid både normala och extrema temperaturintervall
  • Pålitlig drift trots höga krafter i skruvförband
  • Ingen stick-slip-effekt trots höga ytlaster och låga hastigheter
  • Stöd för start- och inkörningssmörjning för ett stort antal maskiner och komponenter

Rätt montagepasta utifrån individuella krav

Vid valet av montagepasta måste vi ta hänsyn till syftet och användningsområdet. Dessa faktorer avgör vilken industriell montagepasta som är bäst anpassad efter den aktuella produktionen och som ger bästa möjliga resultat.

Friktionsslitage och nötningskorrosion utgör en särskilt stor risk för industriella maskiner och anläggningar och kan i värsta fall ha allvarliga konsekvenser för hela produktionsprocesser. För att öka maskinernas hållbarhet behöver du den optimala montagepasta som garanterar en smidig produktion. Med våra specialpastor kan du uppnå konstanta belastningstryck, vilket ger en enklare montering av skruvförband. Samtidigt blir demontering av skruvförband också enklare, även under extrema temperaturförhållanden.

Chuckar och gejder kan också smörjas med våra specialpastor för en förbättrad start- och inkörningssmörjning av komponenter och maskiner.

Några utvalda montagepastor för maskintekniska applikationer:

På grund av de höga belastningarna på komponenter inom fordonsindustrin är pålitliga och stabila montagepastor nödvändiga för att säkerställa funktionalitet och hållbarhet hos fordonen. Optimera produktionsprocesserna med våra temperatur- och tryckresistenta montagepastor som har högklassiga friktionsegenskaper. Vi erbjuder också montagepastor som fungerar utmärkt med de produktionsverktyg som används inom fordonsindustrin.

Några utvalda smörjpastor för fordonsindustrin:

För de specifika kraven som ställs inom livsmedelsindustrin är god vidhäftning bara ett av de avgörande kraven vid valet av rätt montagepasta. Att minimera riskerna vid oavsiktlig kontakt med livsmedel är av högsta vikt i denna bransch. Vi uppfyller detta behov med våra montagepastor och högtemperaturpastor som är NSF H1-registrerade, vilket höjer livsmedelssäkerheten i produktionsprocesserna.

Några utvalda smörjpastor för livsmedelsindustrin:

Optimera produktionen med montagepastor från Klüber Lubrication

Om du har frågor om tänkbara användningsområden för våra montagepastor ger vi dig gärna personlig rådgivning.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.