Det ska vara enkelt att montera och demontera gängade fästelement, samtidigt som skruven och skruvtappen inte bör skadas. Detta är möjligt med våra specialsmörjmedel. Våra smörjlösningar underlättar inte bara montering och demontering utan ger också lägre friktion, vilket ökar förspänningskraften. Du sparar in på kostnader för underhåll, reparationer och inköp.

Skruvåtdragning innebär tuffa tribologiska förhållanden: hög ytspänning, blandad friktion samt gränsfriktion och i de flesta fall låga glidhastigheter. Kraven på smörjmedlet är därför högt ställda: det måste klara av högt tryck och samtidigt garantera att friktionsvärdena inte varierar, så att belastningstrycket blir högre och åtdragningsmomentet jämnt. Dessutom måste smörjmedlet fungera effektivt vid höga temperaturer för att säkerställa en icke-förstörande demontering och förhindra dyra reparationer och säkerhetsrisker.

Framgång tack vare rätt smörjmedel

Vilket smörjmedel som lämpar sig bäst för ditt användningsområde beror på servicetemperatur, yttre påverkan av medier och materialkombinationer. Våra mycket erfarna experter ger råd om vilket av våra många olika smörjmedel du bör välja. Kunder från fordonsindustrin förlitar sig till exempel på våra värmebeständiga smörj- och monteringspastor för smörjning av fästelement för turboladdare. I produktion där torr smörjning och renhet är av högsta vikt använder kunder våra speciella vaxemulsioner och glidlack. Dessutom tillverkar vi smörjmedel som är biologiskt nedbrytbara, NSF H1/H2-registrerade och certifierade enligt ISO-21469 för livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin.

Vi har arbetat tillsammans med skruvtillverkare och slutanvändare i många år för att utveckla ett brett utbud av smörjlösningar som förbättrar funktionen hos gängade fästelement. Vi kan också utveckla helt nya specialsmörjmedel som uppfyller just dina specifika krav.

Det finns många fördelar med att använda specialsmörjmedel för skruvar. De minimerar skador vid montering och demontering och ger högre belastningstryck utan högre åtdragningsmoment. Dessutom ger specialsmörjmedel minskad friktion, vilket gör det möjligt att använda mindre skruv- och mutterdimensioner, vilket i sin tur ger lägre kostnader.

Här hittar du ett urval av våra produkter för alla primära applikationer för skruvar och bultar

Kontakta oss

Om du har frågor om våra smörjmedel står vi redo att hjälpa dig.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.