Etiska standarder för leverantörer

På Klüber Lubrication har vi tydliga och icke förhandlingsbara krav på ett ansvarsfullt beteende gentemot människor och miljön. Dessa krav är förankrade i våra etiska standarder och omfattar olika områden, inklusive sociala aspekter, hälsa, säkerhet, miljö och ekonomi. Våra etiska standarder bygger främst på internationella avtal och principer, såsom den internationella deklarationen om mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationens (ILO) riktlinjer och FN:s Global Compact. Dessa standarder är inte bara ett åtagande för oss, utan också grunden för hur vi arbetar med våra leverantörer.

Betydelsen av våra etiska standarder för leverantörer

Att följa våra etiska standarder är en förutsättning för att bli godkänd som leverantör till Klüber Lubrication. Dessa standarder är inte förhandlingsbara och utgör ryggraden i vår affärsrelation. Vi förväntar oss att våra leverantörer delar samma höga standarder och värderingar som vi har åtagit oss att följa.

Våra etiska standarder för leverantörer

Ecovadis bedömning som en del av vår riskhantering

I enlighet med vårt engagemang för hållbarhet och etiska inköp förbehåller vi oss rätten att ytterligare utvärdera våra leverantörer genom Ecovadis. Med hjälp av denna utvärdering kan vi bättre förstå den sociala och miljömässiga påverkan vår leveranskedja har och säkerställa att våra leverantöreruppfyller våra standarder. Detta är ett viktigt steg i vår riskhanteringsprocess för att garantera att våra affärspartners delar våra värderingar och principer.

Ditt deltagande i Ecovadis-utvärderingen

När vi bjuder in dig att delta i Ecovadis-utvärderingen förväntar vi oss att du deltar aktivt. Ditt samarbete är viktigt för att vi ska kunna säkerställa att vår leveranskedja är etisk och hållbar. Vänligen observera att om du väljer att inte delta kan det leda till att vår affärsrelation upphör. Vi ser det som ett gemensamt ansvar som delas av vårt företag och våra leverantörer att säkerställa en positiv inverkan på människor och miljö.

För mer information om Ecovadis bedömning, klicka här.

Ansvar och transparens: rapportering av oriktigheter

Vi uppmuntrar alla medarbetare, leverantörer, kunder och andra intressenter att rapportera eventuella misstankar eller missförhållanden. På så sätt kan vi skydda våra värderingar och säkerställa att vi som organisation agerar med integritet och öppenhet. För mer information, vänligen kontakta Ethics Office på vårt moderbolag Freudenberg.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.