Hög kvalitet och dimensionsnoggrannhet är viktigt inom all metallbearbetning, oavsett om det är pressning, smide, kapning eller stansning. Processresultaten beror också i hög grad på vilka smörjmedel och släppmedel som används. Medlen måste vara lätta att applicera, lämna så få rester som möjligt och inte påverka efterföljande processer negativt. Klüber Lubrication utvecklar och tillverkar processmörjmedel som exakt uppfyller dessa krav.

En överblick: processmörjmedel från Klüber Lubrication

  • Perfekt kvalitet och lång livslängd: Våra processmörjmedel möjliggör hög ytkvalitet på produkterna och skyddar verktyg och material.
  • En ren arbetsmiljö med mindre rester: Maskinerna, verktygen och arbetsmiljön hålls i hög grad fri från rester, ångor och dofter.
  • Enkel applicering och låg förbrukning: Spara tid och pengar i produktionen.

 

Vad är processmörjmedel?

Processmörjmedel är smörjmedel och släppmedel som är nödvändiga i ett flertal tillämpningsområden inom metallbearbetning och metallformning, till exempel plåtformning, metallformning och göttillverkning (air slip process).

De viktigaste användningsområderna inom metallbearbetning

Rörbockning och pressning, smide och göttillverkning, stansning och kapning ställer många olika krav på släppmedel:

  • Det alla har gemensamt är ett stort behov av rena processer med minsta möjliga mängd rester och lågt slitage på verktyg och stansar.
  • Processen bör inte heller producera några ångor eller otrevliga dofter. Ytterligare bearbetning får inte påverkas negativt av smörjmedel eller släppmedel. Detta är viktigt för efterföljande målning, svetsning eller ytbehandling av materialet.

Optimal processmörjning: rätt smörjmedel för dina individuella behov

Klüber Lubrication erbjuder specialutvecklade produkter för en rad olika tillämpningar inom metallformning och metallbearbetning. Rätt processmörjmedel och släppmedel hjälper dig att uppnå extremt hög kvalitet, lång livslängd och tillförlitlighet i formningsprocesserna. Vilket processmörjmedel som passar bäst för tillämpningen beror på materialet och metallbearbetningsprocessen, verktygsytan och bearbetningshastigheten. Temperaturerna under formningsprocessen spelar också en roll. För processer med kapning, stansning och bockning fungerar smörjmedel och släppmedel med minsta möjliga mängd beläggningar vanligtvis bäst, medan oljor med fasta smörjmedel (i de flesta fall grafit) används för varmbearbetning.

Klüber Lubrications produktutbud för formningsprocesser omfattar oljor med eller utan lösningsmedel, grafitolja och suspensioner, en pasta för pressning som är unik på världsmarknaden samt innovativa produkter som till exempel puder och smörjlack som stöder en mer ekonomisk drift av maskinerna.

Fördelarna med våra processmörjmedel

  • Ett brett produktutbud som är beprövat i praktiken och tillgängligt för diverse tillämpningar
  • Lägre driftkostnader tack vare mindre slitage och beläggningar och lättare efterbehandling gör formningsprocesserna bättre och mer lönsamma
  • Hög kvalitet hos färdiga delar och lång livslängd för verktyg och stansar
  • Mindre ansträngning – lätt att använda
  • Minimal ansamling av rester minskar den negativa påverkan på efterföljande processer

Processmörjmedel från Klüber Lubrication: rätt lösning för en mängd olika tillämpningar

Välkommen att kontakta oss med dina frågor om möjliga användningsområden för våra processmörjmedel, vi är alltid redo med individuell rådgivning!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.