De extrema förhållanden man finner i kemisk industri kräver speciallösningar, oavsett om det gäller kyltorn, lastarmar eller värmeöverföringssystem. Specialsmörjmedel för kemisk industri kan hjälpa till att öka produktionsutrustningens tillgänglighet, ge ökat skydd för tillgångar och öka de mekaniska komponenternas livslängd. De är framtagna för att tåla högt tryck, vakuum, kryogena miljöer, extrema temperaturer och aggressiva medier. Dessutom kan smörjmedel från Klüber Lubrication medföra energibesparingar och till och med öka driftsäkerheten. I många kemiska processer används olika gassammansättningar vilka kan innebära en risk för påverkan eller reaktion med smörjmedlet. Klüber Lubrication analyserar er användning och dess specifika krav för att ge råd om komponenter för val av korrekt specialsmörjmedel.

 • Säkerhet på arbetet

  Undvik risk för brand och explosion genom att använda rätt smörjmedel. Våra PFPE-fetter ger maximal säkerhet i processer där syre används.

 • Kostnadsbesparingar

  Uppnå bättre effektivitet och spara energi med högpresterande syntetiska smörjmedel. Längre underhållsintervall och lägre smörjmedelsförbrukning sänker också driftskostnaderna.

 • Expertrådgivning

  Våra experter erbjuder ett mätbart mervärde tack vare omfattande tjänster och expertis som bygger på mer än 90 års erfarenhet av smörjmedel.

 • Hållbar drift

  Minska ert miljöavtryck genom att använda biologiskt nedbrytbara smörjmedel i tillämpningar där risken för utsläpp och kontaminering av mark och vatten är hög.

 • Ökad pålitlighet

  Mekaniska komponenter som sitter på platser som är farliga eller svåra att nå är en verklig utmaning i smörjningssyfte. Klübermatic automatisk smörjapparater hjälper till att dosera korrekt mängd smörjmedel med rätt intervall.

 • Ökad utrustningstillgänglighet

  Våra högpresterande specialsmörjmedel ger kontinuerlig drift och längre bytesintervaller. Dra nytta av vårt oljeövervakningsprogram KlüberMonitor och maximera er produktivitet.

Längre underhållsintervall, minskad kostnad och energibesparingar med optimerad smörjning

Syntetiska oljor tillverkade av Klüber Lubrication säkerställer lång driftstid med minskad smörjmedelsförbrukning. Detta innebär att mindre olja avyttras vilket ger minskad miljöpåverkan och kostnadsbesparingar.

Högpresterande syntetiska smörjmedel från Klüber Lubrication har många fördelar:

 • Förlängda underhållsintervall och driftstopp som kan planeras.
 • Optimerade smörjningsscheman för lägre smörjmedelsförbrukning.
 • Potentiellt stora kostnads- och energibesparingar

Skräddarsydda PFPE-smörjmedel (perfluorerad polyeter) för kemisk industri

Spela

Där inte ens vissa av våra specialsmörjmedel är starka nog för att uppfylla de svåra användningsförhållandena och servicekraven, är PFPE-smörjmedel från Klüber Lubrication det perfekta valet. De rekommenderas i specifika fall där resistens mot extrema temperaturer, kemisk tröghet och deras oxideringsstabilitet hjälper till att upprätthålla smidig drift. De PTFE-premiummaterial som används som förtjockningsmedel i PFPE-fetter säkerställer god smörjning, extra skydd mot stötbelastning och oöverträffad stabilitet för ett stort antal användningsområden inom den kemiska industrin. PFPE-smörjmedel har använts för att på ett säkert sätt smörja alla de komponenter som används i reaktiva gastillämpningar under flera årtionden redan.

Större arbetssäkerhet med specialsmörjmedel

Specialsmörjmedel från Klüber Lubrication är framtagna för att skydda utrustning som används i tuffa förhållanden såsom extrema temperaturer, tung belastning samt miljöer med giftiga och sura gaser. Det svårantändliga BAM-godkända utbudet av fetter och glidmedel kan skydda er utrustning och säkerställa personalens säkerhet vid användning i kryogena miljöer (Kylgaser). Exempelvis kräver valet av smörjmedel i syreprocesser extra noggrannhet eftersom risken för explosion kan vara hög vid användning av standardsmörjmedel.

Förbättrad pålitlighet med Klübermatic-dispenser

Korrekt smörjning av viktiga komponenter kan vara utmanande när utrustningen finns i en giftig miljö eller är svåråtkomlig. Extra försiktighet kan krävas och arbetarna kan behöva använda selar och/eller skyddsdräkt för att utföra normal smörjning. Gör arbetssäkerhet en prioritet genom att låta våra Klübermatic-enheter utföra detta obekväma och krångliga arbete. Med vårt smörjsystem Klübermatic minskas de säkerhetsrisker som manuell smörjning innebär och maximal pålitlighet för utrustningen säkerställs.

Smörjmedelsapparaterna Klübermatic fungerar som kontrollerade smörjkällor. De tillför regelbundet en bestämd mängd smörjfett eller smörjolja till en smörjpunkt. Detta hjälper till att hålla produktionsutrustningen i drift.

Automatiska smörjmedelsapparater kan också användas för att optimera mängden tillfört smörjmedel. Detta säkerställer att smörjningen blir effektiv och att smörjpunkterna konsekvent får tillräckligt mycket specialsmörjmedel.

Resultatet: Med lämplig smörjmedelsapparat och mängd smörjmedel individuellt anpassad för er användning undviker ni risken för både över- och undersmörjning. Smörjpunkterna får den optimala mängden smörjmedel och, tack vare det slutna smörjsystemet, skyddas de också från sådana miljöfaktorer som damm, smuts och fukt.

Hållbarhet

Många raffinaderier samt kemiska och petrokemiska anläggningar utgör en stor risk för miljön eftersom de ofta ligger nära havet och har egna hamnar, fraktterminaler. Våra biologiskt nedbrytbara smörjmedel kan förhindra ekologisk skada och läckage ut i miljön oavsett om de används till lager, ventiler, hydrauliska enheter, öppna växlar, växellådor, kompressorer eller räls.

Vi stöttar med expertrådgivning

Drift- och underhållspersonal kan avsevärt öka maskinernas livslängd och tillgänglighet med högkvalitativa specialsmörjmedel. För att ge våra kunder ännu fler fördelar kompletterar vi vårt sortiment av specialsmörjmedel med proaktiva och effektiva expertrådgivningstjänster. Detta omfattar smörjmedelshantering, utbildningar, optimering av smörjscheman samt lösningar som vi utvecklar tillsammans med våra kunder.

Till exempel hjälper programmet KlüberMonitor kunder att uppnå maximal prestanda med våra oljor och hjälper dem med underhållsplanering. Det inkluderar ett oljeövervakningsverktyg som visar trender både gällande oljans och utrustningens skick.

PFPE-produkter för extrema krav [Del 2]
Spela

PFPE-produkter för extrema krav [Del 2]

I översikt: specialsmörjmedel för kemisk industri

 • Hög resistans mot medier och tryck samt hög termostabilitet, vilket ger ökad drifttid.
 • Förlängd livslängd för de insmorda komponenterna, vilket ger lägre underhållskostnader och minskat behov av lagerhållning.
 • Effektivisering av anläggningen, vilket ger lägre energikostnader.

Kontakta oss – förbli konkurrenskraftig

Letar du efter det perfekta smörjmedlet till ditt tillämpningsområde? Har du frågor eller behöver du rådgivning kring en speciallösning? Vi hjälper dig gärna – prata med våra experter om ditt projekt!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.