Underhållsoptimering (KlüberMaintain)

Hur stor vikt lägger du vid att optimera produktionskapaciteten och sänka underhållskostnaderna? Som en del av våra KlüberMaintain-tjänster analyserar vi dina maskiner samt registrerar alla smörjpunkter och smörjmedel som används i anläggningen för att se till att smörjningen fungerar effektivt och att kostsamma driftstopp undviks. Allt detta kan ge väsentliga besparingar.

Följande KlüberMaintain-tjänster är tillgängliga:

KlüberMaintain services

KlüberMaintain – Optimerade processer enligt plan

Utifrån inhämtad information skapar vi ett anpassat smörjschema där vi förklarar smörjprocessen för varje smörjpunkt. Detta diagram är startpunkten för optimeringar som till exempel:

  • perfekt smörjmedelsdosering för en ren omgivning
  • optimal användning av smörjmedel för att undvika avfall och kontaminering
  • perfekt avvägda underhållsintervall
  • optimala appliceringsmetoder
  • förbättringar för att undvika driftstopp under återsmörjning

Våra experter kan dessutom skapa en optimeringsplan och hitta åtgärder som kan förbättra era TPU-processer (Totalt Produktivt Underhåll) som förebyggande underhåll, kvalitetshantering, säker arbetsmiljö samt miljö- och hälsoskydd.

KlüberMaintain – rätt smörjmedel på rätt plats

Vår konsekventa, standardiserade kategorisering av smörjpunkter, behållare, lagringsplatser och appliceringsverktyg minskar risken för produktförluster på grund av potentiell användning av fel smörjmedel. Detta är särskilt viktigt inom livsmedelsindustrin, där Klüber Lubrications märkningstjänster hjälper dig att leva upp till lagstiftningens krav.

KlüberMaintain – använd EfficiencyManager för optimal underhållshantering

Vi erbjuder dessutom programmet EfficiencyManager som du kan använda för att dokumentera, kontrollera och övervaka samtliga smörjningsprocesser i produktionen. Det är ett verktyg som du kan använda för att hantera alla produktionsrelaterade resurser och underhållsaktiviteter, eftersom det omfattar hela produktionsstrukturen och samtliga underhållskomponenter.

Fördelar i korthet:

  • Pålitlig process: tydlig och strukturerad planering och dokumentation
  • Anpassad: samtliga smörjmedel och smörjpunkter i anläggningen tas i beaktande
  • Hållbarhet: potential att minska smörjmedelsförbrukningen, längre underhållsintervall samt besparingar och optimeringar på lång sikt.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.