Smörjning av tätningar är viktigt för att underlätta monteringen av tätningen eller den profilerade elastomeren, för tätningar på roterande axlar och för att förhindra smuts i axeltätningar.

Om tätningar utsätts för dynamiska påfrestningar kan läckage uppstå. Om det inte bildas något smörjmedelsskikt mellan elastomertätningen och axeln eller om ett smörjmedelsskikt bryts ner kan det leda till snabbt förhöjda temperaturer på grund av hög friktion mellan komponenterna, vilket i sin tur leder till att smörjningen försämras ytterligare och att slitaget ökar (avfasning på axeln). Ett smörjmedel som inte gör sitt jobb kan även påverka tätningsmaterialet vilket kan leda till läckage och systemhaveri.

I samarbete med tätningsspecialister från Freudenberg Group har Klüber Lubrication utvecklat kombinationer av smörjmedel och tätning som optimerar tätningarnas livslängd. Vi kallar resultatet av detta samarbete (som ger kunderna stora fördelar) för Lube&Seal.

Lube&Seal-samarbetet ger kunderna:

  • en noga testad kompabilitet med elastomerer
  • en omsorgsfullt framtagen kombination av tätning och smörjmedel som ger optimerade friktionsförhållanden
  • optimerade lösningar för kompletta tribologiska system
  • omfattande konsultation under produktutvecklingsfasen
  • ökad driftsäkerhet för alla produkter och komponenter
  • minskade driftskostnader över hela komponentlivslängden

Länk till vår partner Freudenberg Sealing Technologies.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.