Materialslitage och korrosion i industrianläggningar kan påverka produktionen avsevärt och leda till stora intäktsförluster. Genom att välja rätt smörjmedel kan du effektivt bekämpa sådana problem och optimera produktionen på ett hållbart sätt. Allt detta är möjligt med högpresterande specialsmörjoljor från Klüber Lubrication.

En överblick: smörjoljor från Klüber Lubrication

  • Mångfunktionell smörjning för produktionen: utöver en effektiv smörjning ger våra smörjoljor en minskning i slitage och friktion samt ett tillförlitligt korrosionsskydd som löser upp restavlagringar.
  • Hög prestanda: med våra smörjoljor kan du uppnå optimala resultat även vid höga hastigheter, tunga laster och höga temperaturer.
  • God kompatibilitet och stabilitet: våra smörjoljor har mycket god kompatibilitet med en mängd olika material, en enastående vätningsförmåga och låg viskositetsvarians vid många olika temperatur.
  • Speciallösningar för individuella behov: från smörjoljor för en mångfald av industrisektorer till förbättrad energieffektivitet har vi rätt lösning för din utmaning.

Vad är industriella smörjoljor?

Smörjoljor är högpresterande substanser som minskar slitage och mekanisk friktion när de används i rätt sammansättning, på liknande sätt som smörjfetter. Ur ett rent kemiskt perspektiv är smörjoljor blandningar som i princip består av två komponenter:

  • Basolja: Detta är antingen en enskild basolja eller en blandning av flera olika basoljor, beroende på vilka egenskaper som önskas.
  • Enskilda tillsatser: Hur många och vilka tillsatser vi väljer beror återigen på vilka egenskaper som efterfrågas.

Fördelar med oljesmörjning

  • Friktion och slitage minimeras: smörjoljor bildar en hållfast smörjfilm som skyddar komponentens yta.
  • Avlägsnande av värme (Kylning): en väl vald smörjolja kan enkelt avlägsna friktionsvärme som uppstår vid drift. Om du väljer en effektiv smörjolja är risken för termisk nedbrytning mycket låg, vilket möjliggör konstant drift över lång tid.
  • Effektiv smörjning av svåråtkomliga punkter: smörjoljor har utmärkta flödesegenskaper (viskositet). Detta innebär att de kan nå smörjpunkter som är svåråtkomliga vilket till exempel är viktigt för kedjor.
  • Fördelaktigt beteende vid rester: en unik egenskap hos effektiva smörjoljor är att de kan lösa upp kontaminationsrester som uppkommit till följd av höga temperaturer och tunga belastningar. Smörjoljor med särskilt låg tendens till restbildning är ett utmärkt val i sådana fall.

Det rätta smörjmedlet för dina krav

Smörjoljor ger en hög och hållbar prestanda för en mängd olika användningsområden. De används ofta bland annat i följande områden där de ger hög prestanda och bidrar till god lönsamhet för anläggningen.

Kraven på växellådor ökar, oavsett marknadssegment. Prestandan ska bli högre samtidigt som växellådan ska bli mer kompakt och väga mindre. Den ska även tåla slitage och motstå höga växellådstemperaturer. Höga driftstemperaturer har en negativ inverkan på livslängden av växellådor och konventionella smörjmedel.

Högpresterande växellådsoljor från Klüber Lubrication ger lägre slitage och ökar effektiviteten, vilket minskar drifts- och underhållskostnaderna. De ger ett utmärkt skydd mot nötning samt mikropittning, skyddar kuggflankerna från skador och minskar risken för att hela växellådan ska sluta fungera i förtid.

Vi erbjuder också miljövänliga och biologiskt nedbrytbara oljor som dessutom är ett värdefullt bidrag till hållbara driftsprocesser.

Vi har smörjoljor med standardviskositeter från ISO VG 32 till ISO VG 1500 för många industriella användningsområden.

Mycket höga hastigheter, extrema temperaturer från –180 °C till +450 °C och aggressiva medier är bara några av de tuffa förhållanden som glidlager ofta utsätts för.

Korrekt smörjning av glidlager bidrar till en mjuk och jämn drift tack vare ett ökat skydd mot slitage och korrosion, vilket bidrar till en längre livslängd. Klüber Lubrications breda produktutbud med högkvalitativa specialsmörjmedel uppfyller kraven som ställs på dagens smörjning av glidlager.

I elektriska motorer och fläktar används ofta sintrade metallager istället för plast- eller rullningslager. De ger en mjuk och jämn drift, kräver i princip inget underhåll och har lång livslängd vilket gör dem mycket ekonomiskt gynnsamma.

Samtliga våra smörjoljor för sintrade lager har specifika fördelar vid olika förhållanden, till exempel:

  • låg självuppvärmning vid höga hastigheter, vilket förbättrar smörjmedlets åldringsprocess och, tillsammans med lägre startslitage och hög termostabilitet, bidrar till en längre livslängd för det insmorda lagret
  • goda egenskaper för låga temperaturer vilket förhindrar en försvagning av smörjningen i kalla miljöer
  • pålitlig drift av mikromotorer med låga drivkrafter tack vare mycket låg friktion

Några utvalda smörjoljor för sintrade lager:

Kedjedrift måste ofta fungera även under tuffa villkor: fukt, omgivande medier och varierade temperaturer får inte påverka driften. Smörjoljan måste bland annat komma åt varje länk så att hela kedjan smörjs.

Med våra specialsmörjmedel kan du förlänga kedjornas livslängd även vid höga temperaturer och därmed minska underhållskostnaderna. Våra högtemperaturssmörjoljor för kedjor och bälten klarar också av att lösa upp rester som bildas under produktionsprocessen.

Några utvalda smörjoljor för kedjor:

Kompressorer måste klara av höga hastigheter, temperaturer och tryck samt fungera tillförlitligt utan driftstopp. Det krävs också avsevärd energi för att generera komprimerad luft.

För alla typer av luftkompressorer, oavsett om det gäller kolv-, skruv-, eller lamellkompressorer, spelar den använda smörjoljans oxideringsegenskaper och termostabilitet en stor roll. Tack vare deras starka oxideringsresistans och termostabilitet ger kompressoroljor från Klüber längre underhållsintervall, lägre kostnader och en mer pålitlig luftkompressionsdrift. Helt syntetiska kompressoroljor bidrar även till en signifikant minskning av energikostnader.

Några utvalda smörjoljor för luftkompressorer:

Kompressoroljans stabilitet är av högsta vikt vid pumpning av natur- eller processgas. Jämfört med mineraloljor och konventionella oljor är våra syntetiska kompressoroljor mycket resistenta mot förtunning och absorption av kolvätegaser. Detta leder till en stabil viskositetsnivå och lägre slitage och friktion. Våra gaskompressoroljor skyddar dessutom mot korrosion på grund av aggressiva medier som svavelväte.

Några utvalda smörjoljor för gaskompressorer:

Nedkylning är en mycket energiintensiv process. Till exempel står kylkompressorer för en stor del den totala energiförbrukningen inom livsmedelsindustrin. Högpresterande kompressoroljor från Klüber Lubrication möjliggör lägre energikostnader och förbättrar er produktionspålitligheten. Tack vare ett lägre svavelinnehåll reagerar våra nedkylande kompressionsoljor inte lika starkt med köldmedier (som ammoniak). Detta innebär att filter och fuktavskiljare hålls rena och att värmen leds bort effektivare.

Några utvalda nedkylande kompressoroljor:

Inom fordonsindustrin är PFPE-baserade smörjoljor av oumbärliga för effektiv produktion och för att ge kunderna en förstklassig körupplevelse:

  • PFPE-oljor minskar irriterade oljud från friktionspunkter på instrumentbrädan, i armstödet och sätet
  • När stick-slip-effekten minskar blir det enklare att justera huvudstöd, kontroller, kopphållare, displayer och säten.
  • PFPE-oljor är dessutom luktfria och har utmärkt materialkompabilitet med de vanligaste plasterna och elastomererna.

Allt detta leder till att fordonstillverkare fritt kan välja interiörmaterial utan att behöva tänka på materialkompabilitet. Med våra PFPE-oljor blir det möjligt att uppfylla de konstant ökande kraven som ställs på fordonsinteriören. Andra fördelar är färre klagomål och skydd mot skadat anseende och dyra omarbetningar.

Några utvalda smörjoljor för fordonsindustrin:

Lägre energikostnader och en mer hållbar produktion är viktiga mål för textilindustrin. Textilmaskiner är mycket komplexa och innehåller känsliga mekaniska delar. Smörjoljor kan därför bidra till effektivare produktion och underhåll. Till exempel skyddar våra specialsmörjmedel från slitage, så att sömbildningen får en längre livslängd. Dessutom har våra smörjoljor bra tvättbarhet, så du kan använda mindre tvättmedel i produktionen vilket minskar kostnaderna och miljöpåverkan.

Vi kan uppfylla specialkrav som finns inom textilindustrin. Till exempel är våra smörjmedel särskilt kompatibla med elastanfibrer och elektroniska komponenter som piezoelement.

Några utvalda smörjoljor för textilindustrin:

Kraven på smörjoljor är särskilt högt satta inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Smörjmedlet ska inte bara minimera friktion och slitage utan måste också uppfylla de strikta kraven för livsmedelssäkerhet.

Klüber Lubrication har en ledande roll inom hygienisk smörjning och har under många år verkat för NSF H1-registrering av smörjmedel. Vi kan dessutom förse våra kunder över hela världen med livsmedelssäkra smörjmedel som tillverkas i fabriker som är certifierade enligt ISO 21469 och uppfyller kraven för både halal och kosher.

Några utvalda smörjoljor för livsmedels- och läkemedelsindustrin:

Smörjoljor från Klüber Lubrication: effektiva, individanpassade lösningar

Om du har frågor om möjliga användningsområden för våra smörjoljor står vi alltid redo att ge dig anpassad rådgivning.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.