REACH – mer säkerhet för människa och miljö

Med REACH sätter europeisk kemikalielagstiftning standarden för användning av kemikalier och därmed också specialsmörjmedel. Detta gäller ett stort antal produktionsföretag.

REACH – more safety for people and the environment

Vi på Klüber Lubrication stödjer dessa standarder och har integrerat implementationen av REACH i vårt dagliga arbete. Enligt oss är dock vårt ansvar som tillverkare inte bara att uppfylla lagkraven utan att överträffa dem.

REACH (EG-förordning 1907/2006) är Europas nya förordning för registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier. Den har varit i kraft sedan 2007. Syftet med denna förordning är att ge ett optimalt skydd för människor och miljö. Därför får endast ämnen som uppfyller dessa krav tillverkas, importeras eller användas i Europa. Dessutom är tillverkare och importörer skyldiga att samla in data om ämnen, utvärdera potentiella miljö- och hälsorisker och informera användare om nödvändiga säkerhetsåtgärder i ett omfattande säkerhetsdatablad (SDS).

REACH är inte nytt. Sedan mitten av 2013 måste alla ämnen som det produceras mer än 100 ton av per år uppfylla kraven i REACH. Sedan juni 2018 omfattas alla ämnen som det produceras mer än ett ton av per år av förordningen. Klüber Lubrication tar på sig rollen som nedströmsanvändare och säkerställer att alla råvaror som används uppfyller gällande lagkrav, vilket alltså omfattar de specialsmörjmedel som vi säljer.

REACH är en del av våra ledningsmål

Klüber Lubrication stödjer REACH-förordningen och implementerar kontinuerligt dess bestämmelser. Vår företagsfilosofi, som också vårt moderföretag Freudenberg ställer sig bakom, är att agera ansvarsfullt. Det är därför vårt mål att överskrida dessa krav där detta är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Vår organisation för materialöverensstämmelse är i nära kontakt med tillverkare och importörer av våra råvaror. Information om förändringar är därför alltid lättillgänglig, så att vi kan säkerställa tillgänglighet och konsekvent hög kvalitet hos våra specialsmörjmedel.

Kontakta oss

För frågor om enskilda produkter hänvisar vi till din specialistkontakt.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.