Maskiner som används inom pappersindustrin kräver specialsmörjmedel, oavsett om de producerar trämassa, papper eller wellpapp. Vi har utvecklat ett omfattande sortiment av produkter som uppfyller de branschspecifika kraven, optimerar underhåll och säkerställer en säker produktion.

Roterande maskiner som barktrummor och roterande ugnar utsätts för höga påfrestningar. För många dyra komponenter räcker normala oljor och fetter inte längre till. Till exempel behöver öppna kuggväxlar ett speciellt smörjmedel med en hög belastningskapacitet för hålla reparationskostnaderna och smörjmedelsförbrukningen på en så låg nivå som möjligt. Vi tillverkar smörjmedel som uppfyller de tuffaste kraven och som används och rekommenderas av många maskintillverkare (OEM-företag) och komponentleverantörer.

Korrekt smörjning av wellpappmaskiner

För wellpappsindustrin har vi speciella PFPE-baserade smörjfetter och andra högtemperaturoljor som skyddar mot korrosion och slitage vid temperaturer över 180 °C och andra extrema driftsförhållanden. Detta förlänger underhållsintervallen för ånguppvärmda wellpapp- och förvärmningsrullar. Vi erbjuder också oljor och fetter som är NSF H1-registrerade och certifierade enligt ISO 21409 – det rätta valet för producenter av papper eller förpackningsmaterial till livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Smarta lösningar

Tack vare de omfattande tjänster vi levererar i våra kunders anläggningar har vi förstahandskunskaper om din utrustning och dina krav. Detta hjälper oss när vi utvecklar specialprodukter som transparenta, vidhäftande smörjmedel som ger en enklare besiktning av maskinerna och förlänger komponenternas livslängd. För smörjpunkter som är svåråtkomliga säkerställer våra smörjmedelsapparater ur Klübermatic-serien tillförlitlig matning av den nödvändiga mängden direkt vid appliceringspunkten utan att ytterligare underhållsinsatser behövs.

Fördelar i korthet:

  • Reservkapacitet för många olika användningsområden, inklusive fetter baserade på PFPE-oljor och NSF H1-registrerade produkter
  • Förbättrad energieffektivitet tack vare lägre friktion
  • Längre livslängd för komponenter tack vare utmärkt lastförmåga och motståndskraft mot aggressiva medier
  • Lägre smörjmedelsförbrukning
  • Lägre utbytes- och underhållskostnader

Här hittar du ett urval av våra produkter för alla underkategorier för pappersindustrin

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om våra specialsmörjmedel.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.