Hållbarhet och etiska principer

Hållbarhet och ansvarsfullt agerande är mycket viktigt för oss. Därför har Klüber Lubrication satt upp målet att vara klimatneutralt senast 2045, inklusive Scope 3. Vi är övertygade om att utveckling, tillverkning och leverans av våra produkter och tjänster måste ske på ett hållbart och etiskt sätt. Den sociala, etiska och miljömässiga påverkan av våra produkter och tjänster sträcker sig över hela värdekedjan – inklusive våra viktiga samarbetspartners och leverantörer.

Arbeta tillsammans för hållbarhet

Vi ser våra samarbetspartners och leverantörer som oumbärliga partner i Klüber Lubrications resa mot hållbarhet och klimatneutralitet senast 2045. Därför vi är fast beslutna att involvera dig i vårt uppdrag för en bättre värld och en klimatneutral framtid. Vi har åtagit oss att agera på ett ansvarsfullt sätt som gynnar människor och miljö, och vi förväntar oss detsamma av våra leverantörer.

Vi bjuder in dig att ta reda på mer om våra förväntningar och att bli en del av vårt gemensamma åtagande att främja etiska normer och hållbarhet.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.