Smörjmedel för lager och vikten av att välja rätt

Lager är nyckelkomponenter för en smidig överföring av rörelse.

Användningsområdena är mycket varierade och de används, bland annat, i vindturbiner eller axlar med hjul. För att uppnå en optimal användningstid är det viktigt att valet av smörjmedel blir det bästa. Här kommer vi att gå in på urvalskriterierna för smörjmedel för lager så att du kan införskaffa den lösning som passar bäst för dig.

Lagrens funktion är mycket viktig inom olika industrisektorer, om inte alla. De är element av stort praktiskt intresse eftersom de säkerställer smidiga och kontrollerade rörelser hos laster och vikter. Lagrets design hjälper till att separera metallytor men friktionen som de generar måste kontrolleras med smörjfetter eller smörjoljor.

Varje fall är speciellt och därför måste vi studera belastningen, temperaturen och hastigheten som smörjmedlen måste motstå. Ett tydligt exempel på olika variabler är lager som används inom stål- och bilindustrin. Smörjmedel som används inom stålindustrin måste vara effektiva vid mycket hög belastning och låga hastigheter. Inom bilindustrin, å andra sidan, måste smörjmedlet kunna bibehålla sin funktion vid höga temperaturer på upp till 180 ºC eller låga temperaturer på ned till -40 ºC.

Att välja bäst smörjmedel för lager

Många faktorer spelar in vid valet av smörjmedel. Det finns ett stort urval av smörjmedel och mycket specifika tillämpningsområden, så det kan till synes vara svårt att hitta en optimal produkt.

Vi på Klüber Lubrication har sammanställt de viktigaste urvalskriterierna för att hjälpa dig hitta rätt produkt med bara några få steg.

  1. Driftstemperatur för lagret
  2. Basoljeviskositet (kappavärde) för smörjfettet i applikationen
  3. Hastighetsfaktor för smörjfettet
  4. Lastförhållanden (C/P) för lagret
  5. Smörjfettets konsistens

När du tagit hänsyn till dessa faktorer är det bara tre steg kvar tills du kan börja använda det nya smörjmedlet:

  1. Resultatet av förurvalet
  2. Begränsning av förurvalet med hjälp av andra tillämpningsspecifika krav
  3. Optimalt smörjmedel

Driftstemperaturen och dess betydelse

Som vi har beskrivit tidigare är temperatur en av de viktigaste aspekterna som bör beaktas vid val och användning av smörjmedel för lager. Där det inte finns någon extern värmekälla kan friktionen som genereras i ett lager generera temperaturer på mellan 35 och 70 ºC. Den utvändiga temperaturen påverkar också lagret och höjer eller sänker smörjmedlets faktiska driftstemperatur.

Smörjmedel för tillämpning inom bilsektorn måste ”bara” kunna motstå -40 ºC, men inom luftfart blir temperaturerna mycket lägre i och med ökande höjd. För att säkerställa god prestanda bör driftstemperaturintervallet vara mycket högre än det faktiska arbetsintervallet.

Som du kan se är det många faktorer som behöver tas i beaktande. Det hjälper att kunna ta hjälp av specialister inom smörjmedel för att välja det som passar bäst utifrån dina behov. Kontakta Klüber Lubrication för att få personliga råd och hitta den bästa produkten för din utrustning.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.