Registrering i nationella inventeringslistor över kemikalier

Specialsmörjmedel som tillverkats av Klüber Lubrication finns tillgängliga över hela världen. Export av smörjmedel till olika länder kräver att de registreras i landets nationella inventeringslista över kemikalier.

 Listing in national chemical inventories

Kemiska ämnen i sig själva eller som del av preparat får bara exporteras om de har godkänts för nationell import genom registrering i landets inventeringslista och under förutsättning att det inte finns några import-, volym- eller tillämpningsbegränsningar.

Alla produkter som tillverkas av Klüber Lubrication genomgår därför noggrann inspektion och uppfyller landspecifika lagar. Vi genomför rigorösa kontroller för att se till att alla våra produkter och deras komponenter är tillåtna. Tack vare registrering i importländernas inventeringslistor, inspektion av råvaror och leverantörskontroller är smörjmedel från Klüber alltid tillgängliga internationellt och godkända för obegränsad användning.

Kunskap om internationell lagstiftning om kemiska ämnen och de relevanta inventeringslistorna i alla importländer är en garanti för obegränsad internationell export av Klüber-produkter. Alla listade produkter uppfyller gällande landspecifik regler och krav.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.