Energieffektivitet (KlüberEnergy)

Påverkas din bransch av högre energikostnader? Och hur ser företagets klimatpåverkan ut? Genom att använda tjänsten KlüberEnergy kan företaget sänka energikonsumtionen och med en åtgärd få två fördelar: lägre utgifter och minskad klimatpåverkan.

KlüberEnergy – Konsultation och mätningar

KlüberEnergy - Consulting and measurement

I det första steget i ett KlüberEnergy-projekt går våra experter igenom maskinparken och identifierar vilka applikationer som har störst potential. Med kontinuerliga mätningar av energiförbrukningen med det ursprungliga smörjmedlet får vi en startpunkt. När vi har analyserat resultaten beräknar vi de potentiella besparingarna och rekommenderar något av våra högkvalitativa, syntetiska smörjmedel som ett alternativ.

KlüberEnergy – Från mätningar till rekommendationer

Våra experter byter ut smörjmedlet och kontrollerar förbättringarna genom att återigen genomföra mätningar på maskinen. Med en professionell utvärdering av uppmätta daga kan vi visa energibesparingen. Vi översätter energiavläsningens kWh till kostnadsbesparingar eller besparingar som skulle kunna göras med andra energikällor.

Följande KlüberEnergy-tjänster är tillgängliga:

Fördelar i korthet:

  • Kostnadseffektivitet: lägre drifts- och energikostnader
  • Transparens: kontinuerlig övervakning under hela energieffektivitetsprojektet
  • Anpassad: projektimplementation enligt internationella standarder
  • Hållbarhet: stöd för företagets mål för hållbarhet, sänkt energiförbrukning och oljemängder som behöver bortskaffas

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.