Konsekvent klassificering och märkning av kemikalier över hela världen

Så tidigt som 1992 enades fler än 150 länder om ett globalt system (GHS) för klassificering och märkning av farliga ämnen och blandningar. Syftet är att säkerställa att farliga ämnen och blandningar hanteras på samma sätt över hela världen.

GHS Registration of chemicals

Grunden för detta system är den så kallade UN-GHS som är en rekommendation från FN och som måste implementeras av de enskilda länderna. Europeiska kommissionen fastställde GHS genom CLP-förordningen (klassificering, märkning och förpackning) i januari 2009.

Enligt CLP-förordningen måste kraven för klassificering och märkning ha implementerats sedan december 2010 för ämnen och juni 2015 för blandningar. Alla ämnen och blandningar tilldelas faroklasser och farokategorier och märks med motsvarande farosymboler.

labelling of dangerous substances

Standardiserade definitioner och farokriterier gör det möjligt att säkerställa konsekvent klassificering och märkning av farliga ämnen och blandningar över hela världen.

Klüber Lubrication håller nära kontakt med sina råvaruleverantörer för att få aktuell information och alltid ha korrekt klassificering av sina produkter. GHS ger en gemensam förståelse för faror med kemiska ämnen för att göra hanteringen säkrare, underlätta det globala flödet av varor och uppnå följande förbättringar:

  • Bättre skydd för hälsa och miljö tack vare standardiserade kriterier
  • Enklare kemisk hantering tack vare standardiserade regler som gäller för alla länder
  • Ingen mer differentiering mellan hantering av farliga ämnen och hantering av farligt gods för transport
  • Standardisering av landspecifika bestämmelser för märkning och säkerhetsdatablad

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.