Inom metallbearbetning varierar kraven på smörjmedel kraftigt. Det är därför vi erbjuder specifika smörjmedel för metallformning och verktygsmaskiner, samtliga anpassade efter dina specifika krav, vilket bidrar till ökad lönsamhet.

Metall kan formas på många olika sätt. Smörjmedel som används i denna process måste uppfylla kraven för varje specifik delprocess. I verktygsmaskiner måste smörjmedlet möjliggöra maxhastigheter i lager, växellådor och styrsystem. Vid metallformning måste smörjmedlet å andra sidan ge stöd åt engångspressning, smidning eller stansning. När det gäller smörjmedel för metallbearbetning finns alltså ett grundläggande val mellan smörjmedel för:

  • formning
  • verktygsmaskiner

Lönsammare processer inom metallformning

När metaller smids, böjs eller stansas krävs vanligtvis ett smörjmedel och ett släppmedel. Dessa bör vara enkla att ta bort när formningsprocessen är klar. Inga rester ska finnas kvar på verktyget eller stansen.

Vårt nyligen uppdaterade sortiment av smörjmedel innehåller produkter anpassade efter aktuella marknadskrav, och vi hjälper dig gärna att hitta rätt lösning för ditt användningsområde:

Vi erbjuder till exempel ett unikt glidlack för smidning som inte appliceras på stansen utan på metallen, så att produkten bär sitt eget smörjmedel med sig. Vi har också en ny vattenbaserad produkt för smörjning av strängsprutning där den är i kontakt med heta valsämnen i aluminiumutpressning.

Dessa specialprodukter ger mer lönsamma processer – tack vare lägre smörjmedelskonsumtion, men också tack vare att nedströms processer görs enklare.

Verktygsmaskiner: specialsmörjmedel för maximal hastighet

Kraven på lager, växlar, chuckar och styrsystem i verktygsmaskiner blir allt striktare. Behovet av allt kortare bearbetningstider gör att skärhastigheterna också måste öka. Borr- och fräshuvuden måste tåla höga accelerationer och höga perifera hastigheter. Driv- och styrsystem förväntas fungera smidigt och med konstant maximal precision. Våra avancerade specialsmörjmedel ser till att utrustningen uppfyller dessa krav. Vi har till exempel höghastighetsfett för spindlar som klarar hastigheter på över 2 000 000 mm per minut och samtidigt möjliggör enklare maskindesign och montering. Hastighetsfaktorn n x dm bestäms av lagrets hastighet vid normala driftsförhållanden n (i min-1) multiplicerat med medellagerdiametern (i mm).
Med många av våra smörjmedel för verktygsmaskiner kan en livstidssmörjning uppnås.

Att välja rätt smörjmedel är dock ofta allt annat än lätt för maskinoperatörer. Det finns ofta en diskrepans mellan deras egna krav och de krav utrustningstillverkarna ställer. Med Klüber Lubrication kan du dra nytta av vår decennielånga erfarenhet inom smörjning av verktygsmaskiner. Välkommen att kontakta oss via vårt kontaktformulär! Vi erbjuder rådgivning kring val av smörjmedel och kan dessutom utveckla en lösning som passar samtliga maskiner i din anläggning.

Dina fördelar för formningsprocesser och verktygsmaskiner:

  • Pålitlig prestanda för formningsprocesser
  • Låg smörjmedelsförbrukning
  • Minimal restbildning på komponenter och stansar
  • Höghastighetsfetter för hastigheter upp till 2 300 000 mm x min-1
  • Effektivt skydd mot korrosion
  • Längre livslängd för smorda delar

Här hittar du ett urval av våra produkter för alla underkategorier för verktygsmaskiner

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.