Sintrade lager har många användningsområden och finns bland annat i elfordonsmotorer, fläktar, hushållsapparater och elverktyg. Med våra finjusterade smörjmedel fungerar sintrade lager smidigt och utan att behöva underhållas under hela lagrets livslängd.

Sintrade lager används ofta i lägen då det ställs krav på låga ljudnivåer, belastningarna varierar och utrymmet är litet. De består av pressat metallpulver vars porer är impregnerade med ett smörjmedel. Den olja eller vätska som används vid impregneringen garanterar en permanent smörjning av lagren. Valet av smörjmedel beror på användningsområdet och har en avgörande effekt på lagrens prestanda och livslängd. Till exempel kan höga temperaturer ofta leda till korrosion om smörjmedlet inte är kompatibelt med lagermaterialet. Vid valet av smörjmedel bör även viskositet, kompatibilitet med plast och tätningar, startslitage och termiskt beteende tas i beaktande.

Våra nära samarbeten med bildelstillverkare och med tillverkare av sintrade lager har gett oss stor erfarenhet inom området. Vårt breda sortiment av specialsmörjmedel utvecklas kontinuerligt med nya impregneringsoljor och impregneringsvätskor. Till exempel har vi högpresterande oljor som kan användas i temperaturer från –65 °C till +230 °C samt specialvätskor som minskar ljudet från lager, även i fall då de utsätts för frekventa riktningsförändningar.

MIKROZELLA – ytterligare smörjning för förlängd livslängd

MIKROZELLA är en smörjmedelsbehållare för oljor och vätskor som möjliggör drifttider på upp till 200 000 timmar. Denna oljebehållare av plast frigör smörjmedel över en lång tidsperiod och under varierande driftsförhållanden.

Kontinuerlig testning

Vi kontrollerar kontinuerligt de produkter som vi utvecklar på speciella testriggar för att hitta möjliga användningsområden och för att säkerställa kompatibilitet med andra material. Vi samarbetar dessutom med kända institut, vilket utökar vår expertis och dina fördelar.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.