På Klüber Lubrication går miljöskydd och kraftfulla verksamheter hand i hand. Vi tar vårt företagsansvar på allvar och arbetar för miljöskydd och hållbarhet på många sätt – med våra specialsmörjmedel och kundinriktade tjänster samt med åtgärder som förbättrar hållbart internt värdeskapande.

Målet för hållbar utveckling i sikte: Ansvarsfulla val för människans och naturens skull

I linje med vår helhetssyn strävar vi alltid efter att hållbart förbättra både vårt eget fotavtryck och våra kunders handavtryck. Våra handlingar styrs också av UNSDG (FN:s mål för hållbar utveckling).

Med vårt åtagande gentemot UNSDG och de tio principerna i FN:s Global Compact där vi är medlemmar via vårt moderföretag Freudenberg tar vi hänsyn till det ansvar vi har för kommande generationer.

Du hittar omfattande information om vårt engagemang för hållbarhet i Klüber Lubrications hållbarhetsrapport.

Vi skulle glädja oss om Klüber Lubrication kan hjälpa dig att nå ditt företags hållbarhetsmål snabbare, till exempel med bättre energieffektivitet, minskade avfallsmängder och andra åtgärder.

Vårt hållbarhetskoncept för att öka energi- och resurseffektivitet

För att förbättra hållbarheten i industrin har vi på Klüber Lubrication en helhetssyn som baseras på vårt moderbolag Freudenbergs hållbarhetsstrategi och som omfattar hela värdekedjan. Våra handlingar och verksamheter formas därför av två avgörande aspekter:

1. Fotavtryck

Kluber Lubrication - Footprint

Med fotavtryck menar vi den strategi vi har för att ständigt förbättra eller minska vår användning av energi och resurser. Vi gör detta främst genom val och effektiv användning av lämpliga råvaror – inklusive förnybara – för våra produkter, och genom att minska energi- och resursförbrukningen i vår egen värdeskapande kedja. 

För oss är det lika viktigt att agera hållbart på våra anläggningar som det är att förbättra hållbarhetsbalansen för våra kunder. Vi har därför satt ett mål för oss själva att öka andelen av den elektricitet vi förbrukar från förnybara källor som vind eller sol till 50 % till år 2025. Steg för steg går vi över till grön energi.

Grön energi
Vår produktionsanläggning i Österrike försörjs med energi från ett regionalt vattenkraftverk, vilket garanterar grön energi.

E-mobilitet
För transport mellan vår produktionsanläggning i München och vårt lager i Maisach använder vi eldrivna nollutsläppsfordon och har utökat vår infrastruktur i enlighet med detta.

Solceller
Vid vår anläggning i Mexiko använder vi energi från solceller. På så sätt uppnår vi en betydande utstläppsminskning motsvarande 200 ton av koldioxid per år.

2. Handavtryck

Kluber Lubrication - Handprint

Med handavtryck menar vi de åtgärder vi vidtar för att stödja ett hållbart värdeskapande för våra kunder. Det syftar till att hjälpa våra kunder uppnå sina hållbarhetsmål genom att tillhandahålla våra lösningar och tjänster.

Främja hållbarhet – säkerställ kommande generationers möjligheter: hållbarhet är mer än någonsin en utmaning för industriföretag.

Den stora utmaningen är att garantera effektivitet och prestanda och samtidigt hantera miljö och resurser på ett ansvarsfullt sätt. För oss behöver inte en av dessa aspekter utesluta den andra, utan kan ofta uppnås tillsammans.

Våra specialsmörjmedel är resultatet av intensiv forsknings- och utvecklingsverksamhet med syftet att uppfylla framtidens krav. De matchar exakt våra kunders krav på välkonstruerade och innovativa lösningar med förbättrad effektivitet.

Våra specialsmörjmedel genererar positiva effekter eftersom de

 1. minskar friktionsmotstånd
 2. minskar utsläpp
 3. sparar på naturresurser
 4. uppvisar förbättrad miljökompatibilitet
 5. minimerar kostnaden för avfallshantering och återvinning
 6. förlänger maskinernas livslängd
 7. minskar driftkostnaderna

Med vår expertis erbjuder vi global kundsupport till kunder från ungefär 20 branscher och marknadssegment som t.ex. fordon, cement och livsmedelsbearbetning. Vi erbjuder våra kunder omfattande tjänster och rådgivning och håller alltid ett öga på miljömässiga aspekter, leveranssäkerhet och resursbevarande.

Följande exempel visar på hur våra produkter lyckas när det gäller hållbarhet:

Vindkraftsindustrin
Specialsmörjmedel förlänger vindkraftverkens livslängd, vilket minskar produktionskostnaderna för vindkraft avsevärt och förbättrar våra kunders konkurrenskraft gentemot andra energiresurser.

Cementindustrin
Genom att använda ett av våra specialsmörjmedel lyckades vår kund InterCement i Brasilien med att avsevärt minska resursförbrukningen och på samma gång förlänga maskinernas livslängd.

Hydro Lubricants
Våra smörjmedel som använder vatten som en funktionell beståndsdel uppvisar extremt låga friktionskoefficienter och förbättrar samtidigt arbetsplatssäkerheten.

3. Hållbarhetsbedömning

Kluber Lubrication - Sustainability scorecard

För att förbättra vårt fotavtryck och vårt handavtryck genom våra produkters livscykel genomför vi en systematisk hållbarhetsbedömning för produktutveckling.

De utmaningar som vår hållbarhetsfokuserade ledning står inför motiverar oss att skapa välkonstruerade innovativa processer och lösningar för framtiden.

Specialsmörjmedel baserade på mineraloljor eller naturliga oljor är vanligtvis inte enbart förbrukningsbara material. De är viktiga komponenter som gör det möjligt för dynamiska maskiner, anläggningar och andra komponenter att fungera. Utformningen, utvecklingen eller modifieringen av våra smörjmedel och tjänster inkluderar alltid en omfattande analys av alla relevanta operativa processer med avseende på deras hållbarhet. Hela vår värdekedja tas med i beräkningen.

Vår hållbarhetsbedömning för innovationer är ett viktigt steg i den här processen. Den tar hänsyn till en produkts livscykel och de avsedda produktfunktionerna. Den utvärderar hela vår värdekedja med avseende på:

 1. råvaror och tillsatser
 2. bearbetning och produktion
 3. paketering
 4. transport
 5. fördel för kunden
 6. avfallshantering

Det finns ett samband mellan vårt fotavtryck och fördelen för kunden. Om förhållandet mellan dessa är otillräckligt fortsätter vi vanligen inte med utvecklingen.  

Kontakta oss

Om du har frågor om vårt hållbarhetskoncept eller våra produkter är du välkommen att kontakta oss när som helst.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.