Det ställs särskilt strikta krav vid tillverkning av farmaceutiska produkter eftersom det är av högsta vikt att undvika kontaminering. Därför bör du välja våra specialsmörjmedel som är H1-registrerade, certifierade enligt ISO 21469 och FDA-kompatibla. Vi erbjuder ett brett och kostnadseffektivt produktsortiment.

Inom läkemedelsindustrin är tillverkning efter GMP-standarder (Good Manufacturing Practice) praxis. För att bevisa att GMP-riktlinjerna följs vid granskningar måste du använda certifierade produkter. Vi har därför utvecklat specialsmörjmedel för läkemedelsindustrin som är registrerade som H1-produkter av National Sanitary Foundation (NSF). Dessutom är de av våra anläggningar som producerar H1-smörjmedel certifierade enligt den internationella standarden ISO 21469. Därför hjälper våra specialsmörjmedel dig att följa GMP-riktlinjerna över hela världen. Med H1-smörjmedel tillverkade av Klüber Lubrication är du på den säkra sidan vid varje granskning.

Optimera smörjmedelsanvändningen med KlüberMaintain

Visste du att smörjmedel i genomsnitt bara står för en procent av de totala driftskostnaderna inom läkemedelsindustrin? Trots detta kan rätt smörjmedelssystem minska utgifterna för energi, arbetskraft och reservdelar med en mycket större andel. KlüberMaintain-tjänsten är ett verktyg som hjälper dig att optimera antalet och valet av smörjmedel. Med KlüberMaintain kan du uppnå en påtaglig produkteffektivisering samtidigt som du samlar ihop inköpsvolymerna och ökar transparensen kring hanteringen av smörjmedel. Våra högpresterande smörjmedel skyddar anläggningarna mot slitage och ger längre smörjningsintervall, vilket minskar behovet av oplanerade reparationer.
 

Fördelar i korthet:

  • Framtagna för framgång: registrerade smörjmedel från Klüber Lubrication med omfattande kvalitetsdokumentation hjälper vid certifieringsprocessen
  • Sammanslagning av inköpsvolymer tack vare ett mer effektivt smörjmedelslager
  • Högre anläggningstillgänglighet och en längre livslängd för de smorda komponenterna

Här hittar du ett urval av våra produkter för alla underkategorier för läkemedels- och kosmetikindustrin

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra specialsmörjmedel för läkemedelsindustrin eller om KlüberMaintain?

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.