Säkerhet är vår främsta prioritet. Vi har strikta standarder och krav för besökare och externa entreprenörer för att säkerställa att all verksamhet på våra anläggningar sker i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vårt omfattande compliance-program säkerställer att alla relevanta regler och förordningar följs.

Lagkrav och intern säkerhet

När det gäller hantering av entreprenörer fokuserar vi på säkerhet och kvalitet hos tjänsterna som våra partners levererar. Vårt främsta mål är att se till att alla externa företag och tjänsteleverantörer inte bara uppfyller lagkraven utan också följer våra interna säkerhetspolicyer. Detta är inte bara en rättslig skyldighet, utan också vårt ansvar gentemot våra medarbetare, kunder och miljön.

Ansvar gentemot våra anställda

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång, och deras säkerhet och hälsa är av yttersta vikt för oss. Alla externa företag och tjänsteleverantörer som arbetar i våra lokaler måste följa våra regler och instruktioner för att säkerställa att våra medarbetare och du som är vår värdefulla affärspartner kan arbeta i en säker miljö.

En strategi baserad på partnerskap

Vi ser entreprenörshantering som ett partnerskap. Våra förväntningar på säkerhet och kvalitet är tydliga, och vi värdesätter öppen dialog med våra samarbetspartners. Genom ett nära samarbete kan vi se till att alla regler och krav uppfylls, samtidigt som vi ökar produktiviteten och effektiviteten.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.