Nedan hittar du våra specifika förväntningar på våra leverantörer när det gäller etiska standarder, socialt ansvar, miljöskydd och klimatneutralitet, utifrån fem grundläggande principer:

  • Ansvarsfullt och etiskt agerande inom alla områden och i alla situationer i enlighet med vår uppförandekod och FN:s Global Compact.
  • Påvisade minskningar av koldioxidutsläppen för att slutligen nå klimatneutralitet i hela leveranskedjan fram till 2045.
  • Regelbundet uppdaterade och optimerade ekologiska fotavtryck/livscykelanalyser för alla råvaror och förpackningar.
  • Ökad andel återvunnet material i våra råvaror och förpackningar.
  • Tillsammans med våra leverantörer skapa miljövänligare lösningar för våra kunder genom innovativa produkter.

Dessa förväntningar ligger till grund för vårt samarbete och vårt engagemang för en hållbar framtid och en koldioxidneutral verksamhet. Vi är övertygade om att ett nära samarbete med våra affärspartners och leverantörer säkerställer att de högsta etiska standarderna upprätthålls. Tillsammans kan vi skapa en positiv social och miljömässig påverkan.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.