Komponenteffektivitet: KlüberRenew

Hur stor vikt lägger du vid att komponenter och maskiner har en lång livslängd och hög effektivitet? Med KlüberRenew erbjuder vi en högkvalitativ tjänst för smörjmedelsbyten och förbättring av produktionsförhållanden. Maskinerna hålls därmed i gott skick över längre perioder och potentiella skador förebyggs effektivt. Med vår mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa dig att minimera antalet driftstopp och uppnå bättre investeringsplaning för reservdelar.

KlüberRenew – längre intervaller mellan underhåll och minimal avbrottstid i produktionen

Higher component efficiency with KluberRenew

Med vår Renew-tjänst säkerställer vi att maskinerna fungerar pålitligt och att de får en längre livslängd. Med en noggrann applicering av specialsmörjmedel kan våra experter förbättra tillståndet på en mängd olika komponenter avsevärt, som skador på kuggflanker i stora kuggkransväxlar. Även dyra kedjor kan behandlas och förseglas, vilket kan förlänga deras livslängd avsevärt.

KlüberRenew – högre effektivitet i cementindustrin

Extrema temperaturer, tunga laster, kontinuerlig drift och cementdamm är några av de tuffa utmaningar som cementproduktionen måste klara av. Det är därför viktigt att välja rätt smörjmedel och att optimera smörjningskapaciteten. Vi hjälper dig att minimera underhållskostnaderna med våra premiumtjänster så att du får högsta möjliga avkastning från investeringen (ROI).

Ytterligare specialtjänster som vi erbjuder:

  • Konsultation (smörjningssystem och användningsområden)
  • Start- och inkörningssmörjning
  • Repareringssmörjning / försegling
  • Mekanisk behandling
  • Renew-utbildning

Fördelar i korthet:

  • Lägre investeringskostnader: längre livslängd för dyra komponenter
  • Kostnadseffektivitet: undvik oplanerade driftstopp och underhållskostnader
  • Effektiv produktion: smörjning under drift säkerställer att produktionen inte behöver stoppas
  • Hållbarhet: längre maskinlivslängd och framflyttade uppköp av reservdelar

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.