Bättre översikt, lägre kostnader

Hålla ett öga på alla smörjpunkter, schemalägga underhåll vid rätt tidpunkter och upptäcka slitage på ett tidigt stadium: fabrikschefer och underhållstekniker måste hålla sina maskiner i gott driftskick. Målet är att uppnå hög maskintillgänglighet med minsta möjliga personal och låga kostnader i kombination med minsta möjliga stilleståndstid.

Klüber Lubrication stödjer sina kunder med digitala lösningar för TPM (Total Productive Management). Med de här tjänsterna kan du kontinuerligt analysera tillståndet för dina maskiner, och du har översikt centralt över tillhörande smörjuppgifter och -datum. Lösningen utvärderar sensordata i realtid samt laboratorieanalyser av smörjmedelsprov och historiska data. Detta ger dig en optimal grund för högeffektiva underhållsprocesser.

Arbeta med oss för en delad digital vision

Tillsammans med dig utvecklar vi en skräddarsydd lösning som ger dig en översikt över dina specifika tillämpningar. Du drar fördel av sensorbaserade tolkningar av dina smörjmedelsdata i kombination med våra experters expertkunskaper inom tribologi. Det innebär att du kan se status för dina maskiner och smörjmedel i realtid, utföra underhåll på dina maskiner exakt när det behövs och i slutänden förhindra oplanerad stilleståndstid. På så sätt ökar du dina maskiners effektivitet och minskar underhållsaktiviteterna och därigenom den totala ägandekostnaden, samtidigt som du får värdefull data för kontinuerlig förbättring av dina underhållsaktiviteter.

All data och alla funktioner på ett ställe: Klüber Lubrication EfficiencyManager

Med EfficiencyManager dokumenteras data för all utrustning som berörs av underhåll på ett ställe och presenteras på ett enkelt sätt. Den digitala underhållsplattformen samlar in information om kommande underhållsåtgärder. Den registrerar också slutförda åtgärder och processer på ett sätt som kan förstås av alla berörda medarbetare och som uppfyller lagstadgade krav för dokumentation och granskningar. EfficiencyManager kan användas på alla terminalenheter, är intuitiv och utökas ständigt med nya funktioner.

Individuella digitala lösningar – kom igång tillsammans med oss!

Inom tung industri och livsmedelsproduktion, i sjöfartssektorn, inom olje- och gasindustrin och inom robotteknik är kraven på smörjpunkter och deras underhåll lika varierande som våra kunder. Utnyttja kunskapen hos våra experter. Vi söker innovativa och visionära tillverkare, OEM-leverantörer och -användare som samarbetspartner vid utveckling av individualiserade digitala lösningar.

Vi kombinerar alla kompetenser och tjänster med anknytning till våra högpresterande specialsmörjmedel i vårt TPM (Total Productive Management) och vi utvecklar ständigt nya och innovativa lösningar.

Fördelar för dig med Klüber Lubrication TPM (Total Productive Management)

 

  • Individuella lösningar för dina tillämpningar: Tillsammans med dig utvecklar våra experter exakt rätt lösningar för din digitala framtid.
  • Prediktivt underhåll: Baserat på sensordata i realtid, vid behov med stöd av laboratorieanalyser – lagrat, tolkat och visualiserat på ett enda ställe
  • Kontinuerlig kostnadsoptimering: Lägre underhållskostnader, mindre oplanerad stilleståndstid och ständiga förbättringar ökar din effektivitet och sänker dina driftkostnader (total ägandekostnad).
  • EfficiencyManager – en central portal för alla aspekter av din tillgångsförvaltning: Översikt över alla maskiner, de komponenter som är underhållsrelevanta och de produkter som ska användas – inklusive kommande åtgärder, dokumentation och analys.

 

Ett exempel: tillståndsövervakning online

Utrustning på externa platser, till exempel för prospektering efter nya fyndigheter inom olje- och gasindustrin, ställer mycket höga krav på underhållshanteringen. De används efter behov, i många fall vid tuffa miljöförhållanden och under tidspress. I den här situationen kan oplanerad stilleståndstid och improviserat underhåll medföra höga kostnader och ett omfattande logistiskt arbete.

Lösningen är digital övervakning av smörjpunkter med tillståndsövervakning online. Sensorer övervakar appliceringsparametrar och oljekvalitet. IoT-gatewayer skickar inhämtade data till det säkra molnet för centraliserad utvärdering. På så sätt har dina operatörer och underhållstekniker alltid koll på alla maskiner och system. Underhållsbehov identifieras och schemaläggs på ett tidigt stadium, och varningar skickas om de inställda gränserna överskrids. Mer detaljerad analys utförs vid behov, i stället för som tidigare antingen för ofta eller inte tillräckligt ofta. Detta möjliggör kostnadsbesparingar genom att undvika oväntade stilleståndstider och onödig analys av oljeprover. Samtidigt kan data användas för kontinuerlig förbättring av smörjprocesserna i nära samarbete med experterna på Klüber Lubrication.

Resultatet är högre effektivitet, mindre stilleståndstid och lägre total ägandekostnad.

Klüber Lubrications TPM-tjänster (Total Productive Management) i korthet

Underhållshantering: Håller koll på dina processer
Alla fabriker, maskiner och underhållsrelaterade komponenter i din produktionsanläggning visas tydligt så att smörj- och underhållsuppgifter kan hanteras på lämpligt sätt. En databas för underhållstekniker, fabrikschefer och operatörer möjliggör hög effektivitet och standardiserade processer. Ytterligare en fördel är att effektiv kunskapsöverföring mellan driftpersonalen underlättas. Integrerat granskningsstöd möjliggör optimal dokumentation av efterlevnad.

Prestandaanalys: Smörjning som uppfyller specifika krav
Med inspektioner på plats och laboratorieanalyser av insamlade prov får du en tydlig översikt över status för dina maskiner och smörjmedel. Trendvisualiseringar av historiska data i kombination med tillgång till våra experter möjliggör härledning av underhållsåtgärder.

Maskinövervakning: Grund för prediktivt underhåll
Inline-sensorer mäter tillståndet för dina maskiner, växellådsenheter, kedjor och oljor. På så sätt får du en översikt med data, meddelanden och åtgärdsrekommendationer i realtid, till och med för maskiner på andra platser, t.ex. inom olje- och gasindustrin och tillämpningar för mobila maskiner, järnväg och sjöfart. Detta möjliggör prediktivt underhåll som kan schemaläggas exakt, i stället för underhåll vid fasta tidpunkter. Med större transparens slipper du onödiga resor, tidsspill och utgifter samtidigt som du reducerar stilleståndstid och oväntade reparationsbehov.

 

Are you looking for a digital solution for your lubricant management? Talk with our experts about your project. We are here to help you!

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.