Korrosion kan skada processer och produkter samt leda till tidskrävande reparationer, produktionsstopp och höga kostnader. Om du använder ett väl valt antikorrosionsmedel skyddar du dina komponenter och uppnår samtidigt ett effektivt skydd mot negativa effekter för företaget.

En översikt: industriella korrosionsskydd tillverkade av Klüber Lubrication

  • Smörjning av och skydd för komponenter: betydande minskning av slitage och nedbrytningsprocesser för diverse olika material
  • Bevisad effektivitet: åtskilliga tester på interna testriggar
  • Individualiserade lösningar: specialtillverkade för specifika krav
  • Högpresterande produkter: kompetens och expertis från 90 års erfarenhet och forskning

Vad är korrosionsskydd?

Korrosionsskydd är ämnen som hämmar oönskade nedbrytningsprocesser (korrosion) i metall och andra material. Korrosion uppstår bland annat när ett material kommer i kontakt med vatten.

Korrosion kan leda till ofantliga kostnader. Enligt World Corrosion Organization uppgår korrosionsinducerade kostnader till hela tre till fyra procent av bruttonationalprodukten hos alla industriländer. Korrosion kan endast motverkas genom användning av en passande korrosionshämmare som skyddar materialet på lång sikt och säkerställer en hög utrustningstillgänglighet.

Beroende på den tekniska omgivningen kan olika typer av smörjmedel fungera som industriellt korrosionsskydd. Oavsett om en olja, ett fett, en pasta eller ett glidlack används är det viktigaste för korrosionsskyddet att komponenten som ska skyddas separeras från det omgivande mediet på ett bestående sätt.

Fördelar med industriella korrosionsskydd tillverkade av Klüber Lubrication

Korrosion reducerar inte bara den komponentens livslängd utan kan leda till produktionsstopp och medföljande höga underhållskostnader. Genom att välja ett korrosionsskydd som motsvarar dina krav kan du effektivt förebygga sådana skador. För att välja rätt korrosionsskydd måste du även beakta andra tribologiska krav (mekaniska belastningar, temperaturer).

Dina fördelar

  • Längre intervall mellan smörjning och lägre underhållskostnader tack vare minimerat slitage
  • Effektivt skydd mot många olika korrosiva medier
  • Lämpliga för komponenter som kedjor, växlar, gångjärn, skruvar och bultar, metallskenor, lager etc.
  • Färre skador vid montering och demontering tack vare enklare hantering av t.ex. gängade skruvförband
  • Minskat buller
  • Ökad driftsäkerhet bland annat tack vare NSF H1-registrering för livsmedelsindustrin

Rätt korrosionsskydd för dina industriella krav

När du väljer rätt korrosionsskydd måste du ta enskilda krav i beaktande. Effektivt rostskydd är ofta bara en av flera viktiga aspekter för att få en längre komponentlivslängd. Förutom själva komponenten har även hastigheter, temperaturintervall och det omgivande mediet en stor betydelse för livslängden. Vår rekommendation är att ha både korrosionsskydd och andra tribologiska krav i åtanke för att hitta en optimal smörjlösning.

Vi erbjuder både effektiva korrosionsskydd för att skydda komponenter i gott skick från framtida skador och kraftfulla rostskyddsmedel för komponenter som redan påverkats av korrosion.

Industriella korrosionsskydd kan, utöver att skydda mot framtida korrosion, lösa upp korrosion som redan har bildats. På så vis kan våra högpresterande smörjmedel befria komponenter från korrosion och ger dem längre livslängd. Våra utvalda korrosionslösningsmedel bildar knappt några rester och skyddar från kostsamma produktionsstopp. Detta ger avsevärt lägre underhålls- och materialkostnader.

Dra nytta av att använda industriellt korrosionsskydd tillverkat av Klüber Lubrication

Om du har ytterligare frågor om våra industriella korrosionsskydd ger vi gärna individuell support, när som helst.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.