Den tekniska utvecklingen går framåt, ny teknik utvecklas av våra kunder och nya industrier växer fram. Inget av detta skulle vara möjligt utan smörjmedel. Vi på Klüber Lubrication följer denna utveckling noga och ser fram emot utmaningarna inom friktionsminskning och nötningsskydd.

Individuella lösningar för varje bransch

Varje industrisektor kräver smörjmedel som uppfyller deras krav och de krav som enskilda tillverkare och operatörer ställer. Det kan gälla allt från maskinbyggnad och fordonsindustri till textilindustri, livsmedelstillverkning och vindkraft.

Klüber Lubrication har smörjlösningar för alla branscher och alla applikationer. Vi har allt från NSF H1-registrerade smörjmedel för livsmedelsindustrin till smörjmedel med hög termostabilitet för träindustrin...
Vår avancerade forsknings- och utvecklingsverksamhet jobbar hårt för att uppfylla alla era krav.

Krävande komponenter

Alla mekaniska komponenter, som kullager, växellådor, kedjor, ventiler och skruvar, kräver speciella smörjmedel. De smörjmedel som används måste uppfylla både de specifika kraven för de enskilda komponenterna och de krav som ställs inom varje användningsområde.

Till exempel kan kraven på smörjmedel för rullager variera kraftigt. Smörjmedlet måste vara kompatibelt med det material som lagret är tillverkat av, exempelvis stål, keramik eller plast. Det kan även finnas krav på vattenresistens, termostabilitet eller att smörjmedlet kan användas i höga hastigheter och med tunga belastningar. Dessa behov, i kombination med kraven från så vitt skilda branscher som livsmedels-, läkemedels- eller textilindustrin, ger en lång kravlista som specialsmörjmedel från Klüber Lubrication vanligen kan uppfylla.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.