Dataskyddsdeklaration

DATASKYDDSDEKLARATION

1. Personuppgiftsansvarigt organ

Personuppgiftsansvarigt organ i den mening som avses i dataskyddslagstiftningen är:

Klüber Lubrication Nordic A/S
Vasagatan 36
SE-111 20 STOCKHOLM 
Sweden
Telefon: +46 (0)8 590 986 00
email: klueber.se@se.klueber.com

-     Nedan även kallat ”Klüber” 

2. Behandling av dina uppgifter på vår webbplats

Grundläggande information om de mottagare inom koncernen som tar del av personuppgifterna:

Klüber är ett globalt företag som ingår i Freudenberg-koncernen. Personuppgifter behandlas av Klübers anställda, nationella distributörer och närstående bolag.

Skulle uppgifterna behandlas i länder utanför EU säkerställer vi genom EU-standardavtal samt lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder att dina personuppgifter behandlas med samma nivå på dataskyddet som inom EU.

En översikt över vilka företag som ingår i koncernen finns här: https://www.klueber.com/se/sv/foeretag/platser/

Andra särskilda mottagare anges under respektive behandlingstyp nedan.
 

a. Nyhetsbrev och information via e-post

Ändamål och rättslig grund

Vi kommer att använda dina uppgifter för att skicka dig det nyhetsbrev som du prenumererar på via e-post, analysera din interaktion och koppla samman ditt agerande med din användarprofil. Ditt namn behöver vi för att kunna tilltala dig personligen i nyhetsbrevet och eventuellt för att identifiera dig om du vill göra dina rättigheter som registrerad gällande.

För att ta emot nyhetsbrevet räcker det att du anger din e-postadress. När du anmäler att du vill ta emot vårt nyhetsbrev används de uppgifter som du anger enbart i detta syfte. Prenumeranter kan även informeras per e-post om omständigheter som är relevanta för tjänsten eller registreringen (t.ex. om ändringar i nyhetsbrevsutbudet eller om tekniska förhållanden).

Vi behöver en giltig e-postadress för att registreringen ska fungera. För att kontrollera att anmälan verkligen kommer från innehavaren av e-postadressen används ett så kallat double opt-in-förfarande. I samband med detta loggar vi beställningen av nyhetsbrevet. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part.

På grundval av ditt uttryckliga samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) skickar vi dig regelbundet vårt nyhetsbrev eller jämförbar information via e-post till den e-postadress som du har angett.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är endast det personuppgiftsansvariga organet och personuppgiftsbiträdet Marketo, Inc., som vi använder oss av för att skicka nyhetsbrevet.

https://de.marketo.com/
https://www.onemedia-consulting.com/
https://www.electronic-minds.de/de/

Överföring till tredje land:
En överföring till ett tredjeland sker inte.

Lagringstid:

Uppgifterna behandlas i detta sammanhang bara så länge som motsvarande samtycke föreligger. Därefter raderas de.

Krav på tillhandahållande

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och sker endast på grundval av ditt samtycke. Men om vi inte får ditt samtycke kan vi tyvärr inte skicka dig nyhetsbrevet.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Klüber lagra dina personuppgifter och använda dem för distribution av nyhetsbrevet. Du hittar motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Du kan även använda dig av övriga kontaktalternativ som anges på webbplatsen för att återkalla ditt samtycke.

Profilering

Om du har gett ditt samtycke utvärderar vi din användning av det nyhetsbrev som vi skickat dig och dina efterföljande besök på Klübers webbplats för att förbättra nyhetsbrevets och webbplatsens innehåll ytterligare utifrån dina faktiska intressen.

b. Gated Content

Syfte och rättslig grund
Dina uppgifter kommer endast att användas för att förse dig med informationsmaterial utan kostnad. Dokument, i synnerhet våra whitepapers, podcast, one pager, listicle, videor, tips och tricks, utbildningar, LinkedIn, globala kampanjer, kommer att skickas till dig via e-post. Ditt namn kommer att tillhandahållas för att identifiera dig om du vill utöva dina rättigheter som registrerad.

Den rättsliga grunden för dessa behandlingsåtgärder är ett avtalsenligt utbytesförhållande (Art. 6(1)(b) GDPR).

Mottagare av uppgifterna
Mottagare av uppgifterna är endast den personuppgiftsansvarige och följande personuppgiftsbiträden.

Överföring till tredje land
En tredjelandsöverföring sker inte.

Lagringsperiod
Uppgifterna kommer endast att lagras så länge som syftet med användningen anges. Som regel kommer dina uppgifter att raderas om du inte har loggat in på mer än tre år.

Föreskrivna eller nödvändiga bestämmelser
Tillhandahållandet av dina personuppgifter baseras på det befintliga utbytesförhållandet.

Avbokning/invändning
Du kan avsluta användningen av gated content när som helst utan föregående meddelande. För att göra det följer du helt enkelt reglerna under punkten "Information om din rätt att invända enligt Art. 21 DSGVO", enligt vilken du också kommer att få ytterligare information. Du kommer då inte längre att få några e-postmeddelanden från oss om gated content. Samtidigt kommer du inte längre att ha tillgång till detta.

c. Kontaktformulär

Ändamål och rättslig grund samt berättigat intresse

De uppgifter som du anger lagrar vi för att kommunicera med dig personligen. Behandlingen av de uppgifter som du anger i kontaktformuläret sker på grundval av ett berättigat intresse (artikel 6.1 f i GDPR). Vi tillhandahåller kontaktformuläret eftersom vi vill göra det enkelt för dig att kontakta oss. De uppgifter som du anger lagrar vi för att behandla din begäran samt för eventuella frågor i samband med detta.

Om du kontaktar oss för en offert behandlar vi de uppgifter som du anger i kontaktformuläret för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås (artikel 6.1 b i GDPR).

Mottagare:

Vår webbplats underhålls av en tjänsteleverantör som fungerar som vårt personuppgiftsbiträde.
https://www.electronic-minds.de/de/

Alla tjänsteleverantörer är enligt avtal skyldiga att behandla dina uppgifter konfidentiellt.

Lagringstid:

Uppgifterna raderas senast 6 månader efter att förfrågan har behandlats.

Om ett avtal ingås måste vi följa de lagstadgade lagringstiderna och raderar dina uppgifter efter 6 eller 10 år.

Krav på tillhandahållande

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt. Vi kan emellertid inte behandla din förfrågan om du inte ger oss ditt namn, din e-postadress och en anledning till din förfrågan.

Invändningar

Se informationen nedan om din rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i GDPR.

 

d. Besök på vår webbplats

Ändamål och rättslig grund samt berättigat intresse

Om du endast besöker vår webbplats, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt lämnar ut information, samlas information av allmän karaktär in automatiskt. Den här informationen (serverloggfiler) innehåller uppgifter om din webbläsare, ditt operativsystem, domännamnet till din internetleverantör, din IP-adress och liknande.

Informationen behandlas särskilt för att

 • säkerställa en problemfri anslutning till webbplatsen,
 • säkerställa en smidig användning av vår webbplats,
 • utvärdera systemets säkerhet och stabilitet,
 • genomföra andra administrativa uppgifter.

Vi förbehåller oss även rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta belägg för olaglig användning.

Vi använder inte dina uppgifter för att dra slutsatser om dig som person. Information av detta slag utvärderar vi eventuellt statistiskt för att kunna optimera vår webbplats och den bakomliggande tekniken.

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats stabilitet och funktionalitet.

Mottagare:

För driften och underhållet av vår webbplats använder vi oss av tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som våra personuppgiftsbiträden.

Lagringstid:

Uppgifterna raderas så snart som de inte längre behövs för det ändamål som de samlades in för. För de uppgifter som används för att tillhandahålla webbplatsen sker detta normalt när sessionen är över.

Krav på tillhandahållande

Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter är varken ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Utan IP-adress och cookie-identifieraren kan vi emellertid inte garantera att vår webbplats fungerar som den ska. Det kan även hända att enskilda applikationer och tjänster inte är tillgängliga eller så kan deras tillgänglighet begränsas.

Invändningar

Se informationen nedan om din rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i GDPR.


e. Registrering på vår webbplats

Ändamål och rättslig grund samt berättigat intresse

När du registrerar dig för att använda våra anpassade tjänster samlas vissa personuppgifter in, såsom namn, adress samt kontakt- och kommunikationsuppgifter (t.ex. telefonnummer och e-postadress). Om du är registrerad hos oss får du tillgång till innehåll och tjänster som vi bara erbjuder registrerade användare. Inloggade användare har dessutom möjlighet att vid behov ändra eller radera uppgifter som angavs vid registreringen. Vi informerar dig dessutom självklart om vilka personuppgifter vi har sparat om dig när du så önskar.

Behandlingen av de uppgifter som angetts i samband med registreringen sker på grundval av användarens samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

Mottagare:

För driften och underhållet av vår webbplats använder vi oss av tekniska tjänsteleverantörer som fungerar som våra personuppgiftsbiträden.

Lagringstid:

Uppgifterna behandlas i detta sammanhang bara så länge som motsvarande samtycke föreligger. Därefter raderas de, såvida detta inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter. Kontakta oss gärna om du vill ha mer information eller har frågor. Kontaktuppgifterna finner du i början av den här integritetspolicyn.

Krav på tillhandahållande

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är frivilligt och sker endast på grundval av ditt samtycke. Men om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kan vi inte garantera dig tillgång till våra innehåll och tjänster.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst formlöst återkalla ditt samtycke till att låta oss lagra dina personuppgifter och använda dem. För att göra detta kontaktar du oss med hjälp av de kontaktuppgifter som finns på webbplatsen eller i denna integritetspolicy.


f. Cookies som är tekniskt nödvändiga

Ändamål och rättslig grund samt berättigat intresse

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att den webbläsare som du använder för att besöka sidan kan identifieras även efter att du har lämnat sidan.

Med hjälp av cookies lagras och överförs särskilt följande uppgifter:

 • Språkinställningar

Genom att använda tekniskt nödvändiga cookies vill vi göra det enklare för dig som användare att använda webbplatsen. Vissa funktioner på vår webbplats fungerar inte utan cookies. Dessa funktioner kräver att webbläsaren känns igen även efter att du har lämnat sidan.

Vi behöver använda cookies för att webbplatsen ska

 • ta över språkinställningar
 • komma ihåg söktermer.

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att utforma vår webbplats på ett användarvänligt sätt.

Mottagare av uppgifterna

Mottagare av uppgifterna kan vara en teknisk tjänsteleverantör som fungerar som personuppgiftsbiträde i samband med driften och underhållet av vår webbplats. För detta ändamål har vi ingått motsvarande personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.

Lagringstid och närmare information om cookies

Mer information om hur länge cookies sparas och hur de fungerar finner du i instruktionerna under rubriken ”Giltighetstid” eller ”Ändamål” i verktyget ”Cookiebot” som du ser när du landar på vår webbplats.

Krav på tillhandahållande

Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter är varken ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Utan dessa uppgifter kan vi emellertid inte garantera att vår webbplats fungerar som den ska. Det kan även hända att enskilda applikationer och tjänster inte är tillgängliga eller så kan deras tillgänglighet begränsas.

Invändningar

Se informationen nedan om din rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i GDPR.

Information om cookies

Naturligtvis kan du i princip även titta på vår webbplats utan cookies. Webbläsare är normalt inställda till att acceptera cookies. I allmänhet kan du när som helst avaktivera cookies i inställningarna till din webbläsare. Använd webbläsarens hjälpfunktioner för att ta reda på hur du ändrar de här inställningarna. Se förteckningen nedan för hjälp med hur du gör detta i standardwebbläsare. Tänk dock på att vissa funktioner på vår webbplats eventuellt inte kommer att fungera om du har avaktiverat användning av cookies.

I den mån som dessa cookies (även) gäller personuppgifter finner du mer information i följande avsnitt.

I dina webbläsarinställningar kan du välja att radera enskilda eller samtliga cookies. Där finner du även information om och instruktioner för hur du kan radera dessa cookies eller blockera dem från första början. Beroende på vilken webbläsarleverantör du använder dig av finner du den information som du behöver under följande länkar:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/ta-bort-kakor-informationen-webbplatser-lagrat
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv
Opera: https://www.opera.com/sv/help
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=sv_SE


g. Cookies som inte är tekniskt nödvändiga

Ändamål och rättslig grund

På vissa av våra webbsidor använder vi så kallade cookies. Cookies är standard på de flesta webbplatser och består av små textfiler som lagras på den enhet som du använder och som bland annat kan göra ditt besök på webbplatsen enklare eller säkrare. Cookies kan också användas för att anpassa innehållet på en webbplats så att det stämmer bättre överens med besökarnas intressen eller för att förbättra webbplatsen utifrån statistiska utvärderingar.

Mer information om vilka cookies vi använder finner du i vårt cookieverktyg ”Cookiebot” som du ser när du landar på vår webbplats.

Den rättsliga grunden för denna behandling är alltid ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Mottagare av uppgifterna

Mottagare av uppgifterna kan vara en teknisk tjänsteleverantör som fungerar som personuppgiftsbiträde i samband med driften och underhållet av vår webbplats. För detta ändamål har vi ingått motsvarande personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörerna.

Ytterligare information om mottagare och om hur enskilda verktyg som vi använder fungerar finner du i vårt verktyg ”Cookiebot”.

Lagringstid och närmare information om cookies

Mer information om hur länge cookies sparas och hur de fungerar finner du i instruktionerna under rubriken ”Giltighetstid” eller ”Ändamål” i verktyget ”Cookiebot” som du ser när du landar på vår webbplats.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst formlöst återkalla ditt samtycke till att låta oss lagra dina personuppgifter och använda dem. För att göra detta kontaktar du oss med hjälp av de kontaktuppgifter som finns på webbplatsen eller i denna integritetspolicy.

Profilering

Med hjälp av spårningsverktyg kan webbplatsbesökarnas beteende utvärderas och deras intressen analyseras. För detta ändamål skapar vi en pseudonym användarprofil.


h. Användning av Google Analytics

Ändamål och rättslig grund

På vår webbplats använder vi Google Analytics som spårnings- eller webbanalysverktyg. Webbanalysen ger oss information om besökarnas beteende på vår webbplats, t.ex. var besökarna kommer ifrån eller hur länge de stannar kvar på webbplatsen. Denna information hjälper oss att identifiera brister hos webbplatsen och förbättra dess effektivitet.

Google Analytics är en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan kallat ”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, dvs. textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som genereras av denna cookie överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Eftersom IP-anonymisering är aktiverat på den här webbplatsen kortas emellertid din IP-adress i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra EES-stater. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och kortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen samt förse webbplatsoperatören med ytterligare tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändningen. Den IP-adress som skickas från din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Återkallande av samtycke

Du kan förhindra att cookies sparas genom att ställa in detta i din webbläsare. Observera dock att du i så fall kanske inte kan använda webbplatsens samtliga funktioner fullt ut. Du kan även förhindra insamling av cookies-genererade uppgifter om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles behandling av sådana uppgifter genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk: Webbläsartillägg för avaktivering av Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Som ett alternativ till webbläsartillägget ovan eller i webbläsare på mobila enheter kan du förhindra spårning av Google Analytics på våra sidor genom att klicka på den här länken: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sv. Då sparas en opt-out-cookie på din enhet. Därmed förhindras att Google Analytics samlar in information för den här webbplatsen och för den här webbläsaren så länge som denna cookie finns sparad i din webbläsare.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är det personuppgiftsansvariga organet och Google i egenskap av personuppgiftsbiträde. För detta ändamål har vi ingått motsvarande personuppgiftsbiträdesavtal med Google.

Lagringstid:

De uppgifter som vi har överfört till Google raderas efter 14 månader. Raderingen av sådana uppgifter vars lagringstid upphör efter 14 månader sker månadsvis.

Tredjelandsöverföring:

Google behandlar dina uppgifter i USA och har förbundit sig att följa skölden för skydd av privatlivet i EU och USA. Vi har också slutit avtal med Google om att tillämpa standardiserade dataskyddsbestämmelser i samband med användningen av Google Analytics.

Profilering:

Med hjälp av spårningsverktyget Google Analytics kan webbplatsbesökarnas beteende utvärderas och deras intressen analyseras. För detta ändamål skapar vi en pseudonym användarprofil.

Krav på tillhandahållande:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är varken ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Men om du förhindrar åtkomsten till dina personuppgifter kan du kanske inte använda vissa funktioner på webbplatsen.

i. Google-signaler

Vi använder också den tekniska tillägget "Google Signals", som möjliggör spårning över flera enheter. Detta gör det möjligt att associera en enda webbplatsbesökare med olika slutenheter. Detta händer dock bara om du har loggat in på din Google-tjänst när du besöker webbplatsen och samtidigt har aktiverat alternativet "personlig reklam" i dina Google-kontoinställningar. Personuppgifter kan flöda till Google under processen. Vi får inga personuppgifter eller tillgång till användarprofiler. Om du inte vill använda Google Signals kan du inaktivera alternativet "personlig reklam" i dina Google-kontoinställningar.

j. Användning av typsnittsbibliotek (Google Fonts)

Ändamål och rättslig grund

För att innehållet på vår webbplats ska visas på ett korrekt och grafiskt tilltalande sätt i alla webbläsare använder vi Google Fonts från Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nedan kallat ”Google”) för att visa typsnitt på webbplatsen.

Googles sekretesspolicy finner du här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Mottagare:

När ett skriptbibliotek eller typsnittsbibliotek hämtas upprättas automatiskt en förbindelse med tillhandahållaren av biblioteket. Det är då teoretiskt möjligt att – men för närvarande oklart huruvida och i så fall för vilka ändamål – tillhandahållaren, i det här fallet Google, samlar in uppgifter.

Lagringstid:

Vi samlar inte in några personuppgifter genom vår användning av Google Fonts.

Mer information om Google Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Tredjelandsöverföring:

Google behandlar dina uppgifter i USA och har förbundit sig att följa skölden för skydd av privatlivet i EU och USA.

Invändningar mot behandling:

För att visa innehåll används regelbundet programmeringsspråket JavaScript. Du kan därför invända mot behandlingen av uppgifter genom att avaktivera JavaScript i din webbläsare eller installera en JavaScript-blockerare. Observera dock att du i så fall kanske inte kan använda webbplatsens samtliga funktioner fullt ut.

Krav på tillhandahållande:

Tillhandahållandet av personuppgifter är varken ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Men om du hindrar användningen av Google Fonts kan vi inte garantera att webbplatsen visas korrekt.


k. Användning av Google Maps

Ändamål och rättslig grund

På denna webbplats använder vi Google Maps tjänster, som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat ”Google”). Detta gör att vi kan visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen så att du kan använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.

I Googles sekretesspolicy kan du läsa mer om hur Google behandlar uppgifter. Där kan du också ändra dina personliga sekretessinställningar i Googles sekretesscenter.

Mer ingående information om hur du kan hantera dina uppgifter i samband med Googles produkter finner du här.

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Mottagare:

När du besöker webbplatsen får Google information om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Detta sker oavsett om du har ett användarkonto hos Google som du är inloggad på eller om du inte har något sådant konto. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto.

Invändningar mot behandling:

Om du inte vill att Google kopplar dina uppgifter till din profil måste du logga ut från Google innan du klickar på knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsanpassad utformning av sin webbplats. Detta görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att visa behovsanpassad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att sådana användarprofiler skapas. För att göra detta vänder du dig till Google.

Lagringstid:

Vi samlar inte in några personuppgifter genom vår användning av Google Maps.

Tredjelandsöverföring:

Google behandlar dina uppgifter i USA och har förbundit sig att följa skölden för skydd av privatlivet i EU och USA.

Förhindrande av behandling:

Om du inte vill att Google ska samla in, behandla eller använda uppgifter om dig via vår webbplats kan du avaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. Om du gör detta kan du emellertid inte använda vår webbplats alls eller bara delvis.

Krav på tillhandahållande:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är varken ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Men om du förhindrar åtkomsten till dina personuppgifter kan du kanske inte använda vissa funktioner på webbplatsen.

l. Användning av Matomo
Om du har gett ditt samtycke använder denna webbplats Matomo, en programvara med öppen källkod för statistisk analys av besökarnas åtkomst. Leverantören av Matomo-mjukvaran är InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nya Zeeland.

Matomo sätter en cookie (en textfil) på din enhet, med vilken din webbläsare kan kännas igen. Om undersidor på vår webbplats nås kommer följande information att lagras:

 • användarens IP-adress, förkortad med de två sista byten (anonymiserad)
 • den besökta undersidan och tidpunkten för besöket
 • sidan från vilken användaren gick in på vår webbplats (hänvisare)
 • vilken webbläsare med vilka plugins, vilket operativsystem och vilken skärmupplösning som används
 • tiden som spenderas på webbplatsen
 • sidorna som nås från den besökta undersidan


Matomo används i syfte att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. På så sätt lär vi oss hur hemsidan används och kan därmed hela tiden optimera vårt erbjudande.

Genom att anonymisera IP-adressen med sex siffror tar vi hänsyn till webbplatsbesökarens intresse av skydd av personuppgifter. Uppgifterna används inte för att personligen identifiera webbplatsanvändaren och slås inte samman med annan data. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats kommer inte att lämnas ut till tredje part

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke, art. 6 para. 1 lit. en DSGVO.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring och analys av dina uppgifter av Matomo via länken nedan. En så kallad opt-out-cookie kommer då att lagras på din enhet, som är giltig i två år. Som ett resultat kommer Matomo inte att samla in någon sessionsdata. Observera dock att opt-out-cookien kommer att raderas om du tar bort alla cookies.

[matomo_opt-out]

För mer information om sekretessinställningarna för Matomo-programvaran, se följande länk: https://matomo.org/docs/privacy/.

Du kan också neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.


m. Integrerade YouTube-videor

Ändamål och rättslig grund

På vissa av våra webbsidor integrerar vi YouTube-videor. Tillhandahållare av motsvarande insticksprogram är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nedan kallat ”YouTube”). När du besöker en sida med ett YouTube-insticksprogram upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube får då information om vilka sidor du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Detta kan du förhindra genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du besöker sidan.

När du startar en YouTube-video använder sig leverantören av cookies som samlar in information om ditt användarbeteende.

Mer information om ändamålet med och omfattningen av YouTubes datainsamling och databehandling finner du i tjänsteleverantörens sekretesspolicy. Där finner du också mer information om dina rättigheter i samband med detta och dina möjligheter att göra inställningar för att skydda din integritet (https://policies.google.com/privacy?hl=sv). 

Rättslig grund:

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att visa det videoinnehåll som vi har på YouTubes plattform direkt på vår webbplats.

Mottagare:

När du spelar upp en YouTube-video upprättas automatiskt en förbindelse till Google.

Lagringstid och invändningar mot behandling:

Om du har avaktiverat lagring av cookies för Google Ads-programmet lagras inte heller några sådana cookies när du tittar på YouTube-videor. YouTube lagrar dock även annan användarinformation än personuppgifter i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera cookies i webbläsaren.

Mer information om dataskyddet hos ”YouTube” finner du i leverantörens sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Tredjelandsöverföring:

Google behandlar dina uppgifter i USA. Som lämpliga garantier för laglig dataöverföring har vi ingått standardavtalsklausuler.

Krav på tillhandahållande:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är varken ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Men om du förhindrar åtkomsten till dina personuppgifter kan du kanske inte använda vissa funktioner på webbplatsen.

Invändningar

Se informationen nedan om din rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i GDPR.


n. Sociala insticksprogram

Behandlingssätt och behandlingsändamål:

Vi erbjuder dig möjligheten att använda knappar för sociala medier på vår webbplats. För att skydda dina uppgifter använder vi oss av lösningen ”Shariff” för detta. Med Shariff integreras knapparna på webbplatsen endast i form av en ikon som länkar till knappleverantörens webbplats. När du klickar på ikonen leds du vidare till respektive leverantörs tjänster. Först då skickas dina uppgifter till denna leverantör. Om du inte klickar på ikonen skickas inga uppgifter mellan dig och leverantörerna av sociala medier-knapparna. Information om insamling och användning av dina uppgifter i de sociala nätverken finner du i respektive leverantörs användarvillkor. Mer information om Shariff-lösningen finns här: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

På vår webbplats finns knappar från följande sociala medieföretag:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court – Mountain View – CA 94043 – USA)
Twitter, Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco – CA 94103 – USA)
XING AG (Gänsemarkt 43 – 20354 Hamburg – Germany)
YouTube LLC (901 Cherry Ave., San Bruno – CA 94066 – USA)


o. Google AdWords

Ändamål och rättslig grund

På vår webbplats används Googles konverteringsspårning. Google AdWords-tjänsterna tillhandahålls av bolaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om du har kommit till vår webbplats via en Google-styrd annons sparar Google AdWords en cookie på din dator. En cookie för konverteringsspårning sparas när en användare klickar på en Google-styrd annons.

Om användaren besöker vissa sidor på vår webbplats innan denna cookie har gått ut kan vi och Google identifiera att användaren har klickat på annonsen och länkats vidare till sidan i fråga. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan därmed inte spåras via webbplatserna av AdWords-kunder. Den information som samlas in med hjälp av cookies för konverteringsspårning används för att ta fram konverteringsstatistik till AdWords-kunder som använder konverteringsspårning. Kunderna får information om det totala antalet användare som har klickat på deras annons och länkats vidare till en sida som är försedd med en konverteringsspårningstagg. De får dock inte någon information som kan identifiera personer.

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Mottagare:

När du besöker vår webbplats överförs dina personuppgifter, inklusive din IP-adress, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google. Google kan överföra sådana personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Vårt företag får inte några uppgifter från Google som kan användas för att identifiera den registrerade.

Lagringstid:

Denna cookie förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering.

Tredjelandsöverföring:

Google behandlar dina uppgifter i USA. Som lämpliga garantier för laglig dataöverföring har vi ingått standardavtalsklausuler.

Invändningar mot behandling:

Om du inte vill delta i spårning kan du förhindra att den cookie som krävs för detta sparas, antingen via den webbläsarinställning som generellt avaktiverar automatiskt godkännande av cookies eller så kan du ställa in din webbläsare så att cookies från domänen googleleadservices.com blockeras.

Tänk på att du måste behålla opt-out-cookies så länge du inte vill att mätdata ska registreras. Om du har tagit bort alla cookies i webbläsaren måste du ställa in respektive opt-out-cookie på nytt.

Krav på tillhandahållande:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är varken ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Men om du förhindrar åtkomsten till dina personuppgifter kan du kanske inte använda vissa funktioner på webbplatsen.


p. Användning av Google remarketing

Ändamål och rättslig grund

På den här webbplatsen används remarketingfunktionen från Google Inc. Google remarketing-tjänsterna tillhandahålls av bolaget Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat ”Google”).

Syftet med denna funktion är att visa webbplatsbesökare intressebaserade annonser i Googles annonsnätverk. I webbplatsbesökarens webbläsare sparas en så kallad cookie som gör det möjligt att känna igen besökaren när hen besöker webbsidor som ingår i Googles annonsnätverk. På dessa sidor visas annonser för dig, besökaren, som relaterar till innehåll som du tidigare har visat på webbplatser där Googles remarketingfunktion används.

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR.

Mottagare:

När du besöker vår webbplats överförs dina personuppgifter, inklusive din IP-adress, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google. Google kan överföra sådana personuppgifter som samlats in via den tekniska processen till tredje part.

Vårt företag får inte några uppgifter från Google som kan användas för att identifiera den registrerade.

Förhindrande av behandling:

Enligt Google samlas inga personuppgifter in i processen. Om du inte vill använda Googles remarketingfunktion kan du avaktivera den genom att ändra inställningarna på https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=sv. Alternativt kan du avaktivera användningen av cookies för intressebaserad annonsering genom att följa anvisningarna på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Krav på tillhandahållande:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är varken ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Men om du förhindrar åtkomsten till dina personuppgifter kan du kanske inte använda vissa funktioner på webbplatsen.


q. Användning av Marketo

Ändamål och rättslig grund

På vår webbplats använder vi Marketo som spårnings- eller webbanalysverktyg. Webbanalysen ger oss information om besökarnas beteende på vår webbplats, t.ex. var besökarna kommer ifrån eller hur länge de stannar kvar på webbplatsen. Denna information hjälper oss att identifiera brister hos webbplatsen och förbättra dess effektivitet. Verktyget gör att vi kan visa dig innehåll anpassat efter dina intressen. För att göra detta använder vi oss bland annat av intresseuppgifter som vi har samlat in i samband med distributionen av nyhetsbrevet eller dina tidigare inköp.

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR på grundval av ditt samtycke.

Mottagare:

Mottagare av uppgifterna är endast det personuppgiftsansvariga organet och personuppgiftsbiträdet Marketo, Inc.

https://de.marketo.com/
https://www.onemedia-consulting.com/
https://www.electronic-minds.de/de/

Lagringstid:

Behandlingen av dina uppgifter pågår normalt tills du återkallar ditt samtycke. Vi kommer även att radera dina uppgifter om det finns tydliga belägg för att ändamålet med behandlingen har uppfyllts eller att du inte längre har något intresse av våra produkter och tjänster.

Tredjelandsöverföring:

En tredjelandsöverföring sker inte.

Profilering:

Med hjälp av Marketo kan webbplatsbesökarnas beteende utvärderas och deras intressen analyseras. För detta ändamål skapar vi en pseudonym användarprofil.

Krav på tillhandahållande:

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är varken ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, och du måste inte ge ditt samtycke. Men om du förhindrar åtkomsten till dina personuppgifter kan du kanske inte använda vissa funktioner på webbplatsen.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst formlöst återkalla ditt samtycke till att låta oss lagra dina personuppgifter och använda dem. För att göra detta kontaktar du oss med hjälp av de kontaktuppgifter som finns på webbplatsen eller i denna integritetspolicy.

3. Datasäkerhet

All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Vi strävar också efter att vidta alla nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter alltid ska vara skyddade på lämpligt sätt mot olaglig tillgång och missbruk.

För att skydda dina uppgifter under överföringen använder vi oss av kryptering (t.ex. SSL) via HTTPS. Våra servrar är försedda med brandvägg och virusskydd. Naturligtvis använder vi oss även av metoder för säkerhetskopiering och återställning samt tilldelning av roller och behörighet.

Våra anställda är skyldiga att följa bestämmelserna i GDPR och den tyska dataskyddslagen (BDSG) när de hanterar uppgifter.

4. Dina dataskyddsrättigheter

Alla registrerade har rätt till tillgång enligt artikel 15 i GDPR, rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR, rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR, rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 i GDPR, rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i GDPR samt rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR.

När det gäller rätten till tillgång och rätten till radering gäller de begränsningar som anges i 34 § och 35 § i BDSG.

Du kan när som helst vända dig till oss för att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Detta gäller även om du gett ditt samtycke innan den allmänna dataskyddsförordningen började gälla, dvs. före den 25 maj 2018. Observera att återkallandet endast gäller framtida behandling. Behandling som skett före återkallandet påverkas inte.

Dessutom har du rätt att inge klagomål till en behörig dataskyddstillsynsmyndighet (artikel 77 i GDPR jämförd med 19 § i BDSG). En förteckning över tillsynsmyndigheter (utanför offentlig sektor) och adressen till dessa finns på:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


5. Ändringar av vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att anpassa den här integritetspolicyn så att den alltid motsvarar gällande rättsliga krav eller för att den ska återspegla ändringar i våra tjänster, exempelvis om vi börjar erbjuda nya tjänster. När du besöker oss igen kommer då den nya integritetspolicyn att gälla.


6. Information om din rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i GDPR

Rätt att göra invändningar i enskilda fall

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra invändningar mot sådan behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på artikel 6.1 f i GDPR (uppgiftsbehandling utifrån en intresseavvägning). Detta gäller också sådan profilering i den mening som avses i artikel 4.4 i GDPR som grundar sig på dessa bestämmelser.

Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Mottagare av invändningar

Du kan göra invändningar på ett formlöst sätt genom att skicka ett meddelande med rubriken ”invändningar” till det personuppgiftsansvariga organet. Meddelandet ska innehålla ditt namn, din adress och ditt födelsedatum och skickas till den adress som anges i punkt 1.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.