Med specialsmörjmedel förbättras energieffektiviteten och livslängdscyklerna i vattenkraftsanläggningar, samtidigt som slitaget minskar och miljöskyddet förbättras.

 • ✔ Hållbar optimering

  Vår rådgivning hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål. Förbättra effektiviteten, minska utsläpp och kostnader, lev upp till miljöstandarder.

 • ✔	Hög produktivitet och lång livslängd

  ✔ Hög produktivitet och lång livslängd

  Smörjmedel från Klüber Lubrication har utmärkt smörjförmåga, temperaturbeständighet och åldersbeständighet. Detta gör att driftstopp för reparationer och underhåll minskar avsevärt.

 • ✔	 Hög systemtillgänglighet och långa underhållsintervall

  ✔ Hög systemtillgänglighet och långa underhållsintervall

  Våra smörjmedel matchas med ert specifika användningsområde. De hjälper till att förhindra korrosion och slitage. Detta ger systemet lång livslängd.

 • ✔ Mätbara resultat

  De energibesparingar som uppnås med våra specialsmörjmedel är mätbara.

 • ✔ Expertrådgivning

  Våra experter erbjuder ett mätbart mervärde tack vare omfattande tjänster och expertis som bygger på mer än 90 års erfarenhet av smörjmedel.

 • ✔ Kostnadsbesparingar

  Högpresterande smörjmedel hjälper dig att maximera produktiviteten och tillgängligheten med minimala driftstopp. Maskinerna blir driftsäkrare och får längre livslängd.

Utmaningar för vattenkraften

Med ständigt ökande kostnadstryck och striktare miljökrav strävar vattenkraftsindustrin konstant efter sätt att förbättra energieffektiviteten. Detta gäller alla typer av vattenkraftsanläggningar, inklusive strömkraftverk, dammkraftverk och pumpkraftverk. Och det finns en stor spridning i typen av vattenkraftverk, från enorma anläggningar som genererar många hundra megawatt till mycket mindre enheter.

Ineffektivitet i anläggningen, i synnerhet i äldre installationer, är viktigt, men det är inte det enda problemet med tanke på lönsamheten. Miljöskydd som fisktrappor leder bort vatten från generatorerna, friktion och slitage ökar effektförluster i lager och skumning inverkar på produktiviteten.

Ett sätt att förbättra energieffektiviteten och samtidigt uppnå kostnadsoptimeringar är att växla till specialsmörjmedel som är anpassade specifikt efter vattenkraftstillämpningar. Detta är ett attraktivt alternativ som innebär färre avbrott och lägre kostnad än att uppgradera generatorer, turbiner och andra kraftverkskomponenter, samtidigt som det gör det möjligt för ägaren att generera mer energi från samma vattenvolym och på samma gång förbättra anläggningens ekologiska fotavtryck.

Var specialsmörjmedel kan göra skillnad – och varför

Radiallager i generatorer och lager i oljesmorda turbiner smörjs med stora volymer olja. Även om dessa maskiner redan är högeffektiva kan specialsmörjmedel göra dem ännu effektivare.

De vanligaste turbinmodellerna, som Kaplan-, Francis- eller Pelton-turbiner, kräver tillförlitlig smörjning. Där kan specialsmörjmedel ge ytterligare fördelar när det gäller effektivitet och hållbarhet. Naven i Kaplanlöphjul är vanligen fyllda med olja, och där gör moderna vattenbaserade smörjmedel det möjligt att övergå till biologiskt nedbrytbara, oljefria lösningar.

Specialsmörjmedel kan även vara fördelaktiga för ledskovlar som styr vattenflödet, vajrar för kranar eller rengöring av skräpgaller, öppna växlar i sluss- och dammtillämpningar samt växellådor för allmän kraftöverföring.

Det finns dock även tillämpningar som innebär direktkontakt med vatten. För dessa är hållbarhet och minimerad miljöpåverkan huvudsakliga överväganden, och här kan Hydro Lubricants vara lösningen.

 • Hållbart och effektivt. Specialsmörjmedel från Klüber Lubrication för problemfri, effektiv drift av vattenkraftverk.

  Lär dig mer

Fördelarna i överblick:

 • Ekonomiska effektivitetsökningar: Även om vattenkraftsanläggningar redan är högeffektiva innebär trycket från stigande energipriser en efterfrågan på ytterligare effektivitetsförbättringar. Med våra specialsmörjmedel kan ägare uppnå detta utan att behöva investera mycket kapital eller bryta driften.
 • I radiallager i generatorer och oljesmorda turbinlager finns det särskilt utrymme för effektivitetsförbättringar: genom att använda Klüberoil EE 1-46 kan effektivitetsförluster i generatorlager minskas markant. 
 • Enklare underhåll: En övergång till specialsmörjmedel kan ge längre livslängd och problemfri anläggningsdrift. 
 • Miljöskydd: Där vattenkraftsutrustning kommer i direktkontakt med vatten ger vår ”oljefria” lösning Klüberbio MW 0-100 Hydro Lubricant miljöskydd med biologisk nedbrytbarhet enligt OECD-standard. 
 • En övergripande fördel: När man använder specialutformade smörjmedel i generatorer, turbiner och andra viktiga komponenter i vattenkraftverket blir det möjligt att generera mer kraft från samma vattenvolym. 

Minskat slitage och ökad energieffektivitet för vattenkraft

Vår Klüberoil EE 1-46 har alla de tekniska egenskaper som krävs för generatorlager, samtidigt som de överträffar den gällande branschstandarden DIN ISO 51515-2. Denna standard definierar specifika parametrar för generator- och turbinolja för att garantera korrekt tillämpningsfunktion.

Klüberoil EE 1-46 uppvisar hög system- och energieffektivitet inom ett brett temperaturintervall. Eftersom det överskrider kraven i DIN 51515-2 när det gäller ökat slitageskydd bidrar det även till att minska effektivitetsförluster för radiallager. Läs mer om Klüberoil EE 1-46 här

Förlängd anläggningslivslängd med problemfri drift

Genom att de minskar slitaget hjälper våra specialsmörjmedel till att underhålla ett vattenkraftverks industriella livslängd. De bidrar även till problemfri anläggningsdrift tack vare låg skumning och ger god kompatibilitet med lagermaterial via ett optimerat tillsatssystem.

Överlag gör dessa fördelar det möjligt för vattenkraftsanläggningar att generera mer kraft med samma vattenvolym, utan att det krävs dyra modifikationer.

Miljöskydd

Många vattenkraftskomponenter arbetar direkt i vattnet, och vissa utformningar, som Kaplanturbinen, har ett oljefyllt nav. Miljöskyddet måste maximeras, med hjälp av en ”oljefri” och biologiskt nedbrytbar produkt. Vårt miljövänliga, vattenbaserade smörjmedel Klüberbio MW 0-100 är svaret. Denna nya produkt är biologiskt nedbrytbar i enlighet med standarden OECD 301 B, samtidigt som den kan blandas med vatten och ger utmärkt skydd mot korrosion och slitage.

Att använda smörjmedel som har vatten istället för mineralolja som funktionell komponent är också positivt när det gäller att hushålla med knappa resurser.

Oavsett var du befinner dig

Vi förbättrar ständigt vårt omfattande utbud med nya lösningar som redan från början omfattar tekniska innovationer.

Vi finns i hela världen, vilket innebär att vår FoU alltid finns nära till hands, samtidigt som logistiktider, komplexiteter och kostnader minimeras.

Get in touch – Stay competitive

Are you looking for the right specialty lubricant for your application area? Do you have questions, or do you need advice on a special solution? We are here to help you – talk with our experts about your project!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.