Långtidsskydd under extrema förhållanden

Vindturbiner placeras avsiktligt i extrema miljöer och utsätts för ständigt växlande hög belastning. Växellådor och lager står under ständig och intensiv belastning, men underhållet är en krävande uppgift som bara utförs med långa intervall. Även om problemfri drift är avgörande för en lönsam produktion är det svårt att uppnå under dessa förhållanden. Därför behöver operatörer av vindkraftsanläggningar specialsmörjmedel med tillförlitlig prestanda som skyddar komponenter och ger utökade underhållsintervall.

Specialsmörjmedel för vindturbiner kan trots den lilla investering de innebär ändå ge enorma fördelar. Våra spolfetter minskar stilleståndstiderna för generatorer med upp till 40 %. Vi erbjuder ett universellt underhållsfett som passar alla lager. Våra högpresterande växellådsoljor uppvisar en god lastbärande kapacitet och åldersresistens samt låg friktion. Vi har även andra specialfetter för huvudlager, bladlager, generatorlager och kuggdrev.

Kostnaderna för vindkraftsproduktion är ett nyckeltal

LCoE (Levelized Cost of Electricity) är ett viktigt nyckeltal för vindkraftsindustrin. Detta värde motsvarar enhetskostnaden för elektricitet i dag med hänsyn till tillgångens hela livslängd. Dessutom utgör det grunden för beslutet att investera eller inte investera i en vindkraftpark. Ju lägre LCoE, desto billigare vindkraft jämfört med fossil energi. Man uppnår inte ett lågt LCoE-värde genom att tillverka billiga turbiner. Istället behövs större turbiner med mycket högre prestanda. Avancerade tekniska smörjmedel kan hjälpa massiva lager att fungera tillförlitligt med samma precision som små lager i en elmotor – och bidra till att göra vindkraften mer konkurrenskraftig.

Det är avgörande att öka livslängden för vindturbiner

Många turbiner har en livslängd på 20 år eller mer. Operatörer skulle i hög grad kunna tjäna på både fortsatt tillgänglighet och minskade kapitalkostnader om dessa turbiner skulle kunna vara i drift i ytterligare 10 år. Klüber Lubrications specialsmörjmedel kan underlätta detta genom att fördubbla smörjmedlens livslängd.

Underhåll kan också genomföras årligen istället för halvårsvis. Detta halverar antalet tekniker och anläggningsbesök som behövs för underhåll, samtidigt som turbinernas drifttid förbättras – en fördel som är av speciellt värde för vindkraftsparker med placering offshore.

Läs mer om hur du kan minska energiproduktionskostnader och öka turbiners livslängd här.

Högpresterande växellådsolja för stängda växlar under extrem belastning

Allt eftersom vindturbinerna blir allt större utsätts deras växlar för allt högre belastningar. Detta kan vara en utmaning för konventionella oljor och deras förmåga att tillhandahålla nötningsslitageskydd för kullager, motverka uppkomsten av mikropitting, skum och rester och säkerställa viskositetsstabilitet.

Som ett svar på detta har Klüber Lubrication utvecklat ett mycket omfattande utbud av högpresterande växellådsoljor som klarar av hög belastning i vindturbinslager. De möjliggör långa oljebytesintervall, innebär minskade kraftförluster och ger en bättre lönsamhet för anläggningen – med upp till flera tusen euro under en vindturbins livslängd. De erbjuder utmärkta antiskumegenskaper och skydd mot mikropitting. De innehåller inte heller några tillsatser som skulle kunna leda till ansamling av rester utan enbart sådana som skyddar mot mikropitting, nötning och vitetsande sprickor. Tack vare sin höga skjuvstabilitet förblir produktens viskositet konstant.

Vår innovation: Ett enda fett för alla lager

Operatörer av vindkraftsanläggningar kan ha inventarieproblem eftersom många lagertillverkare rekommenderar olika smörjmedel för varje lager. Vi utvecklade Klüberplex BEM 41-141, ett enda smörjfett för huvud-, generator- och bladlager samt kuggdrev som överträffade alla övriga jämförda fetter i standardiserade tester. Detta gör inköp, transport, logistik och förvaring av smörjmedel avsevärt mycket enklare. 

Klüberplex BEM 41-141 inte bara uppfyller utan överträffar de krav som originaltillverkare av lager och vindturbiner samt operatörer ställer i dag. Det har en utmärkt negativ brinellpåverkan vid vindturbinstillämpningar. Smörjmedlets breda driftstemperaturintervall, dess goda pumpbarhet och exakta dosering i centraliserade smörjsystem samt goda fettdistribution och oljesläpp säkerställer problemfri drift av vindkraftsanläggningen.

Lagerspolning och rengöring utan driftstopp

Lager i vindturbiner kan börja samla på sig hårda avlagringar och köras varma, vilket vanligtvis innebär att generatorn måste tas ur drift för att plockas isär och repareras. Detta i sin tur innebär stilleståndskostnader.

Med våra spolfetter kan lager rengöras under drift. De avlägsnar rester samtidigt som de ger effektiv smörjning och bra skydd mot nötningsslitage och korrosion. Lagerlivslängden förlängs samtidigt som stilleståndstiden för underhåll reduceras.

Identifierar morgondagens smörjproblem redan i dag

Klüber Lubrication utför högkvalitetsanalyser både av oljor och fetter för vindkraftstillämpningar. Vi kan analysera en kunds smörjmedel och ge råd om kontamineringar och synligt lagerslitage. Vi kan ge råd om optimala smörjmedelsmängder, smörjintervall och smörjmetoder. Det här hjälper våra kunder att minimera underhållskostnaderna, speciellt eftersom de kan upptäcka potentiella skador innan de uppstår.

Vår service är extra värdefull eftersom vi har omfattande erfarenhet av tillämpningar för vindkraftsparker och exakta tolkningsresultat.

Specialsmörjmedel hjälper till att minska transportkostnader och utsläpp

Både behovet av energi och vindresurserna är fördelade runt om jordklotet. Därför öppnar lågutsläppslogistik upp ytterligare potential för vindkraft. Klüber Lubrications produkter tillverkas i många länder runt om i världen, följer lokal lagstiftning och hjälper dig att spara transportkostnader och CO2-utsläpp.

Med engagemang för en hållbar resursanvändning

Vi är en medlem i FN:s Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för företag. Vi nöjer oss inte med resurssnål produktion, miljöskydd och en säker arbetsmiljö, utan strävar efter att maximera hållbarheten för våra produkter både på vår och våra kunders sida.

Vår miljövänliga strategi kompletteras av våra biologiskt nedbrytbara produkter som överträffar nuvarande miljölagstiftning.

Förbli konkurrenskraftig

Som världsmarknadsledare inom vindturbinsmörjmedel smörjer vi de flesta av världens alla vindturbiner, och vi kan hitta en optimal lösning även för dig.

Genom att använda våra vindturbinsmörjmedel lyckas du inte bara med att minska LCoE för vindkraft utan förblir även konkurrenskraftig jämfört med andra energibärare.


Klüber Lubrication står för extremt hög kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Våra specialsmörjmedel hjälper dig att öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten samt att minska stilleståndstiderna. Dra nytta av vår expertis och ta reda på hur du kan öka effektiviteten för dina vindturbiner!


Letar du efter rätt smörjmedel till ditt system, eller efter en långsiktig partner som kan hjälpa dig att optimera dina smörjprocesser? Har du frågor eller behöver du råd om en speciell lösning? Vi hjälper dig gärna – prata med våra experter om ditt projekt!

Fördelarna i korthet:

  • Högre effektivitet och längre livslängd med smörjmedel av hög kvalitet som erbjuder hög lastbärande kapacitet och termisk stabilitet för att reducera slitage.
  • Avsevärt lägre driftkostnader och stilleståndstider. Våra spolfetter minskar servicebehovet och maximerar tillgängligheten.
  • Utökade underhållsintervall och återsmörjningscykler tack vare specialsmörjmedlens slitageskydd och kraftreserver.
  • Laboratorium för smörjmedelsanalys: Välutrustat och med betydande expertis i att tolka resultat.
  • Global tillverkning: Med produktion av vindsmörjmedel vid sju olika Klüber Lubrication-anläggningar över hela världen finns produkterna tillgängliga med korta transportvägar, lägre fraktkostnader och minskade utsläpp.
  • Förenklad logistik: Vårt universalfett kan användas för alla typer av underhåll, vilket förenklar både lagerhållning och transport.
  • Förbättrad hållbarhet: Miljövänliga smörjmedel som är framtidssäkra eftersom de överträffar nuvarande miljölagstiftning.
  • Ökad säkerhet: Inget läckage, vilket minimerar halkrisken för servicepersonal som arbetar på hög höjd.
  • Komplett efterlevnad: Alla produkter uppfyller lokala bestämmelser.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.