Stora öppna växlar utsätts ofta för höga belastningar och extremt aggressiva medier. För ett långsiktigt skydd av dessa växlar har vi utvecklat ett omfattande och effektivt system för grundning, inkörning och driftsmörjning.

Stora öppna växlar används för tunga laster i roterande ugnar, kvarnar , trummor och i vinschar ute till havs. Eftersom dessa växlar kan vara enorma är det ofta svårt att skydda kuggflankerna effektivt från externa föroreningar. Till skillnad från slutna växlar kan smuts, nötande cement, kolstoft och saltvatten hamna i de öppna växlarna, vilket ger ökat slitage och korrosion. Dessutom utsätts stora kuggkransväxlar för kraftiga stötar.

I synnerhet för stora öppna kuggväxlar är korrekt smörjning i alla faser av driften avgörande. Klüber Lubrication har utvecklat ett specialsmörjningssystem vars syfte är att förlänga livslängden och ge ett bättre slitageskydd för öppna kuggkransväxlar. Vi kallar det för A-B-C-systemet, och det består av särskilda vidhäftande smörjmedel för grundning (A), inkörning (B) och driftsmörjning (C).

Våra specialsmörjmedel för grundning skyddar kuggväxlarna från första rotationen och bidrar till korrekt växelinställning. Målet med inkörningssmörjningen är att jämna ut tandflanksytorna och öka kontaktytan för att minska spänningsförhållandet. Med våra smörjmedel för inkörning kan anläggningarna uppnå sin fulla prestandapotential. Under driften säkerställer våra specialsmörjmedel att växlarna kan motstå chocker, korrosion, blandad friktion och aggressiva medier över en lång tid. Utöver konventionella, vidhäftande smörjmedel som innehåller grafit har vi även moderna, transparenta specialvätskor i vårt sortiment. De tar snabbt bort damm från smörjpunktens kritiska områden och ger ett pålitligt slitageskydd. Vi tillverkar också ett specialsmörjmedel för kuggdrev/drivhjul som är baserat på förnybara råvaror. Denna produkt ger både utmärkt prestanda och biologisk nedbrytbarhet.

KlüberEfficiencySupport – Vår expertis för dina växlar

Den höga investeringskostaden för stora öppna växlar betalar sig med maximal drifttid. Därför erbjuder vi KlüberEfficiencySupport, ett omfattande tjänstepaket som bland annat innehåller följande: inkörningssmörjning av nya växlar eller växlar som redan har satts i drift, inspektion och underhåll av öppna växlar, mekanisk behandling av växlar och utjämning av mindre skador med vår särskilda kemiska slipprocedur. Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet inom tribologisk forskning och utveckling.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra smörjmedel för öppna kuggväxlar? Kontakta din lokala representant från Klüber Lubrication.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.