Klüber Lubrication är en del av Freudenberg Chemical Specialities i München, ett företag som i sin tur är en del av Freudenberg Group i Weinheim. Vi följer därför de vägledande principer och uppförandekod som ställts upp av detta familjeägda tyska företag med dess långa och framgångsrika traditioner.

Vägledande principer

Läs våra vägledande principer och vår uppförandekod här.
Vi har dessutom utvecklat riktlinjer utifrån de specifika krav som ställs på vår företagsmodell, de marknader vi riktar in oss på och våra kunder. Dessa riktlinjer styr vår affärsmetoder.

1. Vi fokuserar på kunden

Att identifiera, förstå och uppfylla våra kunders nuvarande och framtida behov och förväntningar är typiskt för hur vi samarbetar med våra partner. Med noggrannhet och detaljmedvetenhet gör vi oumbärliga bidrag till våra kunders framgångar. Med vår globala närvaro, gemensam utveckling av produkter och ett engagemang för service och pålitlighet erbjuder vi dem maximala fördelar.

2. Våra medarbetare är vår styrka

Riktlinjerna för ledarskap och lagarbete lägger grunden för hur vi agerar, hur vi vill bli behandlade och hur andra ser oss. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vårt ledarskap, entreprenörstänkande och lagarbete samt vår sociala kompetens och kommunikation. Motiverade medarbetare som arbetar i en optimerad arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att våra produkter och tjänster ska hålla en hög kvalitet.

3. Vi är medvetna om våra skyldigheter gentemot människa och miljö

Vår företagsledning är fullt medveten om sitt sociala ansvar. Vi strävar efter att förse våra anställda med trygga jobb och att bevara en ekologiskt god miljö för kommande generationer. Därför följer vi inte bara lokala lagkrav utan gör vårt yttersta för att överträffa dem där det tekniskt och ekonomiskt låter sig göras. Vi strävar efter att leva upp till vårt sociala ansvar i samtliga länder, regioner och samhällen där vi bedriver verksamhet och lägger stor vikt vid goda förhållanden med lokala institutioner.

4. Innovation är avgörande för vår framgång

Kontinuerlig innovation på samtliga fronter är avgörande för vår långsiktiga ekonomiska framgång. Vi förbättrar därför konstant våra produkter, processer, system och även oss själva. Vår företagsstruktur uppmuntrar till kreativitet och initiativ från individer och team.

5. Våra leverantörer är våra samarbetspartner

Öppenhet och samverkan kännetecknar våra samarbetsrelationer. Vi uppskattar långsiktiga personliga kontakter och föredrar samarbetspartner som har en varaktig närvaro på marknaden och global verksamhet. Vi förväntar oss att våra samarbetspartner följer våra standarder för kvalitetssäkring, miljöskydd och säkerhet på arbetsplatsen samt att de dokumenterar sina framsteg inom dessa områden.

6. Ekonomi är inte oförenligt med kvalitet, miljöskydd och säkerhet på arbetsplatsen

Tack vare en sund och ekonomisk organisation av våra arbetsprocesser strävar vi efter att framställa högkvalitativa produkter och tjänster till en låg kostnad, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vi använder vårt integrerade ledningssystem för att kontinuerligt mäta, utvärdera, kontrollera och förbättra vårt arbete. Det är vår avsikt att uppnå följande:

  • Kvalitet: inga defekter
  • Miljö: nollavfall och inga incidenter
  • Säkerhet på arbetsplatsen: inga olyckor

Målet är att se till att vårt företag uppnår en hållbar lönsamhet.

7. Vi har ansvar för våra produkter

Våra produkter utvecklas med hänsyn till hela livscykeln – från leverantör till kund, från råvara till avfallshantering. Vi använder en definierad lista med strikta kriterier när vi väljer råvaror för en ny produkt. Vi erbjuder våra kunder omfattande och rimlig konsultation.

8. Vi kommunicerar med öppen och uppriktig dialog

Våra åtgärder för att säkerställa kvalitet, miljöskydd, hälsa och säkerhet är grunden för långsiktiga, tillitsbaserade samarbeten med kunder, medarbetare, leverantörer, Freudenberg, lokala institutioner och allmänheten.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.