Livsmedelssäkerhet är en avgörande faktor för framgång. Kontamination av produkter är inte bara kostsamt utan kan också äventyra kundernas hälsa, vilket i sin tur kan leda till ett försämrat rykte. Ett effektivt sätt att hantera livsmedelssäkerhet som många missar är att använda högkvalitativa, livsmedelsklassade smörjmedel. Kanske letar du också efter nya metoder för att maximera drifttiden för din livsmedelsanläggning? Här kan smörjmedel som är godkända för livsmedelshantering för livsmedelsindustrin göra en viktig insats. Med våra produktlösningar i kombination med individuell rådgivning kan vi hjälpa dig att öka produktiviteten.

 • ✔ Livsmedelssäkerhet:

  Klüber Lubrication erbjuder fler än 270 NSF H1-registrerade smörjmedel.

 • ✔ Sex ISO 21469 certifierade produktionsanläggningar internationellt

  som säkerställer leverans av livsmedelssäkra H1-smörjmedel oavsett var i världen de behövs.

 • ✔ Kostnadsbesparingar:

  med högpresterande smörjmedel kan du uppnå längre underhållsintervall och förbättrad tillgänglighet för dina livsmedelsanläggningar.

 • ✔ Rådgivning från experter:

  våra experter erbjuder ett mätbart mervärde tack vare omfattande tjänster och expertis som bygger på mer än 90 års erfarenhet av smörjmedel.

 • ✔ Hållbar optimering:

  vår rådgivning hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål.

Våra smörjmedel för mer än livsmedelssäkerhet

Kemisk kontaminering är alltid en risk i anläggningar för livsmedelstillverkning. Vi stöttar med vårt breda utbud av högpresterande NSF H1-smörjmedel, som ger fördelar både i den dagliga driften och under granskningar och i riskanalyser.

Certifierade produktionsanläggningar för världsomfattande pålitlighet och kvalitet

worldwide reliability and quality

Våra sex ISO 21469-certifierade produktionsanläggningar säkerställer en kontinuerlig produktion och leverans av H1-smörjmedel till hela världen. Klüber Lubrication är ett av de första företagen i Europa som är certifierade enligt ISO 21469 och det första i Nordamerika.

Många av våra produkter är dessutom halal- och/eller koshercertifierade.

Sänkta kostnader och längre underhållsintervall

high-performance food grade H1 lubricants

Våra högpresterande, livsmedelsklassade H1-smörjmedel ger flera fördelar:

 • Förlängda underhållsintervall och driftstopp som kan planeras
 • Optimerade smörjningsscheman för lägre smörjmedelsförbrukning
 • Potentiellt stora energibesparingar

Tack vare högkvalitativa smörjmedel, expertrådgivning och ett optimalt smörjschema kan du öka maskinernas livslängd och höja livsmedelsanläggningens tillgänglighet.

Vi stöttar med expertrådgivning

Vi kompletterar vårt utbud av högkvalitativa, livsmedelsklassade smörjmedel med proaktiv och effektiv expertrådgivning till våra kunder. Detta omfattar ett urval av lämpliga H1-smörjmedel, smörjmedelshantering, kurser samt lösningar som vi utvecklar tillsammans med våra kunder.

Du får också ett mätbart mervärde från de besparingar som högpresterande smörjmedel ger.

Minskat antal olika smörjmedel bidrar till en hållbar produktion

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan. Våra smörjmedel och vår expertrådgivning erbjuder även stora möjligheter när det gäller hållbarhet och miljöskydd. På detta område finns det fyra klara fördelar med en lägre smörjmedelförbrukning:

 • Minskade koldioxidutsläpp
 • Förbättrad hygien
 • Lägre förbrukning av rengöringsmedel
 • Mindre smörjmedelssvinn

Utvalda användningsområden inom livsmedelsindustrin

H1-smörjmedel från Klüber Lubrication används på en mängd olika områden inom livsmedelsutrustning, där användningsområden och krav varierar kraftigt mellan olika områden av livsmedelstillverkning.

 • Växellådor
 • Rullager, glidlager och linjärstyrningar
 • Kompressorer och vakuumpumpar
 • Kedjor
 • Hydraulik och pneumatik
 • Maskiner för lockpåsättning
 • Mekaniska tätningar – i synnerhet installation och underhåll
 • Automatiska smörjanordningar, till exempel smörjmedelsapparater

Smörjning av transportband inom livsmedelsindustrin

Conveyor lubrication in the food industry

Smörjning av transportband är en särskild utmaning, bland annat inom dryckesindustrin. Oavsett vilken typ av förpackning som matas fram av transportbandet så fungerar inte produktionen om en bristfällig smörjning resulterar i vältande flaskor eller överdrivet slitage. Våra smörjmedel förhindrar effektivt friktion och slitage samt lämnar färre restprodukter efter sig.

Optimera produktionen med smörjmedel från Klüber Lubrication

I livsmedelsanläggningar är högkvalitativa smörjmedel inte bara väsentliga för livsmedelssäkerheten. De hjälper också till att minska antalet underhållsavstängningar och antalet maskinavbrott. Sex ISO 21469-certifierade produktionsanläggningar över hela världen förser våra kunder med livsmedelsklassat H1-smörjmedel. Utöver ökad systemtillgänglighet bidrar dessa smörjmedel till ökad effektivitet och produktivitet. Detta gör det möjligt för livsmedelsproducenter att genomföra kostnadsbesparingar och uppnå sina klimatmål genom ett minskat CO2-avtryck.

 • Registrerade H1-produkter

  280 Registrerade H1-produkter

 • Års erfarenhet inom livsmedelsindustrin

  60 Års erfarenhet inom livsmedelsindustrin

 • Länder

  181 Länder

 • Testriggar för praktiska smörjmedelstester

  110 Testriggar för praktiska smörjmedelstester

 • OEM-godkännanden

  1655 OEM-godkännanden

Kontakta oss

Kontakta gärna våra experter om du vill veta mer eller har frågor om smörjmedel inom livsmedelsindustrin. Vi finns här för dig!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.