Laboratorieanalyser med LuCA: Vår tjänst för att övervaka dina smörjmedel

I vilket skick är dina specialsmörjmedel – när behövs ett byte? Kan säkerheten för dina maskiner och din anläggning garanteras? De som kan besvara dessa frågor kommer att behålla kontrollen och utöka livslängden för lager, kedjor och växlar. Detta undviker oplanerade driftstopp i anläggningen, reducerar kostnaderna och förbättrar effektiviteten och ekonomin för produktionen.

KlüberMonitor – expertråd som bygger på analys

Som stöd till anläggningschefer och underhållstekniker erbjuder Klüber Lubrication analysprogrammet LuCA (Lubricant Condition Analysis Program). Den här tjänsten för fett- och oljeanalys i Klüber Lubrications laboratorier fastställer i vilket skick dina smörjmedel är och ger information om kvalitet, orenheter och slitage samt oxidation och åldrande. Den ger dig ett användbart underlag för högeffektiva underhållsprocesser och effektivt förebyggande underhåll i enlighet med principerna för riskhantering och totalt produktivt underhåll.

LuCA är till en början tillgängligt för kunder i Europa, med efterföljande lansering i Asien och Nordamerika inom kort.

Längre livslängd för anläggningar och bättre hållbarhet med regelbundna kontroller av oljor och fetter

LuCA ger företag stöd i att regelbundet och löpande kontrollera i vilket skick smörjningen och smörjmedlen är. Det här möjliggör förebyggande underhåll: Istället för att identifiera slitage på komponenter kan användare se hur väl det tribologiska systemet fungerar baserat på i vilket skick oljor eller fetter är. Det möjliggör längre underhållsintervall och längre livslängd för anläggningen.

Dessutom hjälper exakta uppgifter om smörjmedlets skick till att förhindra över- och undersmörjning. Företag kan på så sätt spara in på kostnader och bidra till en ökad hållbarhet och en ansvarsfull hantering av miljön och resurser genom reducerad förbrukning. Smörjmedelsanalyserna från laboratoriet ger en bättre övergripande bild av i vilket skick en anläggning eller ett maskineri är.

Optimal integrering av laboratorieanalyserna i din EfficiencyManager

Analysprogrammet LuCA (Lubricant Condition Analysis Program) är perfekt integrerat i EfficiencyManager från Klüber Lubrication. I den digitala underhållsplattformen visas tydligt all information gällande dina smörjmedel, och kommande underhållsaktiviteter och åtgärder dokumenteras. Detta gör den till ett nyckelverktyg för smörjmedelshantering och det är den delade databasen för anläggningschefer, underhållstekniker och användare.

LuCA är en separat tjänst och del av EfficiencyManager. Den ger dig all information du behöver om status för maskiner och smörjmedel, baserat på undersökningar på plats och laboratorieanalyser. För att ge en tydlig förståelse av resultaten av olje- och fettanalyserna, inklusive en tydlig utvärdering, visas även trender och historiska data här. Dessa gör det möjligt att i god tid identifiera nödvändiga underhållsåtgärder (förebyggande underhåll) som tillsammans med en proaktiv planering kan reducera stilleståndstiderna för anläggningen.

Så här använder du LuCA (Lubricant Condition Analysis Program)

 • Beställ ett analyskit från Klüber Lubrication
  Beställ ett analyskit för provtagning och leverans av dina oljor och fetter från din kontaktperson på Klüber Lubrication. Med det kan du ta prover enkelt och rent med tillförlitlig identifiering tack vare tydliga streckkoder.
 • Registrera laboratorieanalyserna och skicka in ditt prov
  Skanna streckkoden eller fyll i streckkoden i EfficiencyManager för att registrera utvärderingen av dina prover och lägga till ytterligare information. Du kommer att få en adress direkt till Klüber Lubrications laboratorium för leveransen. Automatiska påminnelser säkerställer att du får ett meddelande när det är tid för en laboratorieanalys.
 • Granska rapporten
  Du kommer automatiskt och inom kort tid att få en kompakt rapport angående kvalitet, orenheter och slitage, tillsammans med ytterligare uppgifter och resultat från olje- eller fettanalysen. Ett färgkodat piktogramsystem visar dig en direkt utvärdering av i vilket skick dina smörjmedel är. Rapporten tillhandahålls via EfficiencyManager. Våra experter finns tillgängliga för ytterligare expertrekommendationer.
Spela

Vilka tjänster kan vi erbjuda för att stödja dig inom alla aspekter gällande högpresterande smörjmedel?

Klüber Lubrication står för högsta kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vi är din kompetenta partner för alla aspekter gällande tillförlitlig smörjning – från exakt rätt smörjmedel till effektiva tjänster för smörjmedelshantering.

Letar du efter exakt rätt specialsmörjmedel? Har du frågor eller behöver du rådgivning kring speciallösningar och tjänster? Vi hjälper dig gärna – prata om ditt projekt med våra specialister!

Fördelar i korthet: analyser av smörjmedel med LuCA

 • Uppnå ökad produktionseffektivitet, längre anläggningslivslängd och kostnadsbesparingar utifrån exakta data om smörjmedels skick och förhindra över- och undersmörjning.
 • Basen för förebyggande underhåll: Laboratorieanalyser ger information om kvalitet, orenheter och slitage hos oljor och fetter. Detta förebygger stilleståndstider och plötsliga anläggnings- och maskinhaverier.
 • Perfekt integrering i EfficiencyManager från Klüber Lubrication och ditt tjänsteutbud för totalt produktivt underhåll: Smörjmedelsanalyser beställs och utvärderas direkt i serviceportalen online.
 • Analyser tillhandahålls snabbt och bekvämt via specialanalyssatser från Klüber Lubrication och tack vare strukturerade testprocesser i våra laboratorier.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.