Abrasiv kontaminering, exeptionella temperaturer, oscillerande rörelser och extremt höga belastningar är några av de faktorer som utrustningen utsätts för dagligen. Våra smörjmedel för gruvindustrin fungerar som en teknisk barriär som skyddar utrustningen samtidigt och möjliggör högre maskintillförlitlighet.

Klüber Lubrications specialsmörjmedel är tillverkade både för stationär bearbetning och rörlig utrustning vid ovan och underjords drift. För att bistå båda delar av gruvdriften har vi skapat följande utrustningsserier:

  • M-serien: rörlig utrustning, t.ex. truckar, grävmaskiner och släplinor
  • P-serien: stationär utrustning, t.ex. krossar, kvarnar, rullpressar

Inom gruvindustrin pågår utvinningen av mineraler dygnet runt. Följaktligen är komponenter som lager, bultar, bussningar, vajrar och växlar i kvarnar, grävmaskiner eller truckar ständigt utsatta för friktion och slitage. Att välja rätt smörjmedel är därför avgörande. Ett felaktigt val av smörjmedel kan leda till att komponenter går sönder i förtid. I värsta fall leder det till produktionsstopp som innebär höga underhållskostnader och ett tapp i produktionen och omsättningen.

Säker gruvdrift

Säkerheten kommer först – detta är en grundläggande regel inom gruvdrift som Klüber Lubrication ställer sig bakom till fullo. Rostiga vajrar eller bristfällig hydraulolja kan orsaka allvarliga olyckor. Vi hjälper till vid valet av rätt produkter som brandbeständiga hydrauloljor eller korrosionshämmande smörjmedel för vajrar.

Hållbar, grön gruvdrift

Vårt mål är att leverera miljövänliga smörjmedel med samma höga prestanda som våra konventionella specialsmörjmedel. Vi utgick ifrån de krav på smörjmedel som ställs inom gruv-, skogsbruks-, jordbruks- och den mycket strikta marinindustrin och utvecklade produktlinjerna Klübersustain och Klüberbio.

Du hittar oss där gruvdrift finns

Vi finns på samtliga kontinenter och i alla större gruvregioner. Vi har dessutom lokala produktionsanläggningar, servicepersonal och ibland till och med FoU-avdelningar i många länder. Vår produktportfölj är tillgänglig för alla gruvanläggningar, jorden runt.

KlüberEfficiencySupport – vår erfarenhet för din anläggning

Inom gruvindustrin påverkar varje smörjningsoptimering marginalerna. Vi tar hand om underhållet av öppna växlar och utvecklar individualiserade koncept för underhållssmörjning tillsammans med dig.

Klicka här om du vill ha mer information.

Högpresterande smörjmedel för lägre produktionskostnader

High-performance lubricants for reduced production costs

Med korrekt smörjmedel kan du utöka livslängden för de insmorda komponenterna och öka maskinernas tillgänglighet. Lägre smörjmedels- och energiförbrukning har också en positiv effekt på driftskostnaderna.

Mining industry: Leverage our know-how to solve your challenges
Spela
Mine for efficiency - Speciality lubricants for the mining industry
Spela

Gruvindustri: Dra nytta av våra kunskaper när du löser dina utmaningar

Effektiv gruvdrift: specialsmörjmedel för gruvindustrin

Fördelar i korthet:

  • Tillförlitligt slitageskydd, även under extrema belastningar
  • Lägre smörjmedelsförbrukning och sänkta energikostnader
  • Skräddarsydd produktutveckling i samarbete med ledande OEM-företag
  • Biologiskt nedbrytbara smörjmedel med maximal prestanda
  • Effektiv gruvdrift: specialsmörjmedel för rörlig och stationär gruvutrustning. Slitageskydd, ökad komponentlivslängd och minimala energiförluster med smörjmedel från Klüber Lubrication.

    Översikt: produkter och smörjpunkter

Här hittar du ett urval av våra produkter för alla underkategorier för gruvdrift

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.