Beräkna viskositetsindex

En vätskas viskositet är vätskans interna motstånd mot flöden. Det är en egenskap som varierar kraftigt beroende på temperatur. Viskositeten minskar (och vätskan blir alltså mer flytande) då temperaturen stiger. Förhållandet mellan kinematisk viskositet och temperatur kan bestämmas med hjälp av viskositetsindex. Detta index beskriver hur viskositeten ändras beroende på temperatur.

Viskositetsindexet bestäms genom jämförelse av två oljor som har samma startviskositet men vars viskositets vid ändrad temperatur skiljer sig åt markant. Den olja som uppvisar ett starkt temperaturberoende får viskositetsindex 0 medan viskositetsindex för den olja som inte påverkas av temperaturen i lika hög grad sätts till 100. Viskositetsindex enligt DIN 2909 beräknas genom att man jämför hur en oljas viskositet förändras med dessa två oljor som referens.

Viskositetsindex för smörjmedel

Viskositeten för oljor och basoljor i smörjfetter från Klüber Lubrication kan bestämmas med hjälp av den kända kinematiska viskositeten vid 40 °C och 100 °C. Ju högre viskositetsindex, desto lägre är viskositetsförändringen vid temperaturvariationer. Ett högt viskositetsindex säkerställer konsistenta smörjningsegenskaper under ett stort temperaturintervall.

Kinematisk basviskositet

mm²/s
mm²/s

Beräkningarna på denna sida bygger på allmän erfarenhet och kunskap enligt DIN 2909 och är endast avsedd att användas som information. Informationen är inte ett utlåtande om specifikationer, produktegenskaper eller garantier eller om produkternas lämplighet vid specifika användningsfall. All information kan komma att ändras och vi hävdar varken att den är uttömmande eller korrekt. Produkter från Klüber förbättras kontinuerligt. Därför förbehåller sig Klüber Lubrication rätten att ändra alla tekniska data när som helst utan förvarning.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.