Smörjmedel som används inom stålproduktion måste prestera effektivt under tuffa förhållanden, dygnet runt. Vi utvecklar specialsmörjmedel för stålindustrin som uppfyller kraven och bidrar till en ökad anläggningstillgänglighet.

Stålproduktion innebär mycket höga investeringskostnader. Investeringarna lönar sig om produktionen går utan avbrott, eftersom varje driftstopp påverkar intäkterna direkt. Maskinelement förväntas fungera pålitligt över en lång tid. Och inte bara det: Komponenter och tillhörande smörjmedel utsätts för höga temperaturer, höga belastningar, vatten, ånga och aggressiva medier. Vanliga smörjmedel klarar inte dessa krav under särskilt lång tid.

För att säkerställa att investeringarna lönar sig erbjuder vi specialsmörjmedel för hela stålproduktionsprocessen. Du kan minska slitaget, även under de tuffaste förhållandena, och markant öka komponenternas livslängd. Dessutom ger våra högpresterande specialsmörjmedel en lägre smörjmedelsförbrukning och hjälper till att skydda miljön. Alla dessa faktorer ökar inte bara tillgängligheten hos anläggningarna utan ger också en högre vinst.

Oavsett var du befinner dig

Våra experter känner till kraven vid malmbearbetning och stränggjutning, hos järnverk och valsverk. De ger specialanpassade råd om hur du väljer rätt smörjmedel, oavsett var verksamheten är. Utöver vårt redan omfattande sortiment utvecklar vi också ständigt nya lösningar och genomför snabbt tekniska innovationer.

Bevisad effektivitet

Stålindustrin omfattas av ett särskilt stort antal säkerhets- och miljöbestämmelser. Dessutom förväntar sig samhället att branschen minskar sin energiförbrukning och sina utsläpp. Vi ger stöder med standardiserade metoder som bevisar hur våra specialsmörjmedel ger en ökad energieffektivitet. Vi är än så länge den enda smörjmedeltillverkaren som har certifierats enligt International Performance Measuring and Verification Protocol (IPMVP) och bestämmelserna från Efficiency Valuation Organization (EVO).

KlüberEfficiencySupport
Spela

KlüberEfficiencySupport

Tillverkare och operatörer kräver att deras maskiner ska fungera pålitligt och effektivt med så lång livslängd som möjligt. När du väljer den lämpligaste smörjmedelslösningen ger det en en enorm potential att maximera energivinsten med minimal användning av reservdelar och arbetsinsatser samtidigt som produktiviteten ökar. Utöver våra högkvalitativa smörjmedel ger vårt verktyg KlüberEfficiencySupport mångsidiga lösningar som ger mervärde åt företag inom diverse branscher.

Fördelar i korthet:

  • Ökad anläggningstillgänglighet och längre livslängd för insmorda delar
  • Lägre smörjmedelsförbrukning och en prydligare arbetsplats
  • Förbättrad effektivitet för högre vinst
  • Certifierade bevis på energibesparingar med våra smörjmedel

Här hittar du ett urval av våra produkter för alla underkategorier för stålindustrin

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.