Specialsmörjmedel som används inom stålproduktion måste prestera effektivt under tuffa förhållanden, dygnet runt. Vi utvecklar speciella smörjmedel för stålindustrin som uppfyller kraven och bidrar till en ökad anläggningstillgänglighet.

 • ✔	 Hög systemtillgänglighet och långa underhållsintervall

  ✔ Hög systemtillgänglighet och långa underhållsintervall

  Våra smörjmedel matchas med ert specifika användningsområde. De hjälper till att förhindra korrosion och slitage. Detta ger systemet lång livslängd.

 • ✔	Mycket hög produktivitet och lång livslängd

  ✔ Mycket hög produktivitet och lång livslängd

  Smörjmedel från Klüber Lubrication har utmärkt smörjförmåga, temperaturbeständighet och åldersbeständighet. Detta gör att driftstopp för reparationer och underhåll minskar avsevärt.

 • ✔ Kostnadsbesparingar

  Högpresterande smörjmedel hjälper dig att maximera produktiviteten och tillgängligheten med minimala driftstopp. Maskinerna blir driftsäkrare och får längre livslängd.

 • ✔ Expertrådgivning

  Våra experter erbjuder ett mätbart mervärde tack vare omfattande tjänster och expertis som bygger på mer än 90 års erfarenhet av smörjmedel.

 • ✔ Mätbara resultat

  Energibesparingar kan beräknas enligt ISO 50015 och IPMVP som stöd för energihanteringssystem (t.ex. ISO 50001).

 • ✔ Hållbar optimering

  Vår rådgivning hjälper dig att uppnå dina hållbarhetsmål. Förbättrar effektiviteten, minskar utsläpp och kostnader, lever upp till miljöstandarder.

Specialsmörjmedel för hela stålproduktionsprocessen

Stålanläggningar måste återhämta sina höga investeringskostnader genom kontinuerlig produktion med minimala driftstopp och underhållsstopp. Maskiner behöver hög tillgänglighet och körtillförlitlighet under långa perioder, men deras höga omgivningstemperaturer och extrema laster, vatten, ånga och aggressiva medier överstiger kapaciteten av standardsmörjmedel.

Som kontrast är vår serie med specialsmörjmedel för hela stålproduktionsprocessen utvecklad för att minska slitage tillförlitligt och ökar komponentlivstiden märkbart även under de hårdaste villkoren. Detta förbättrar anläggningens tillgänglighet och lönsamhet medan det minskar konsumtion och bidrar till miljöskydd.

Specialsmörjmedel från Klüber Lubrication används inom en mängd olika områden inom stålindustrin, där användningsområden och krav varierar lika mycket som olika anläggnings- och utrustningstyper.

 • Reversibla ventiler i koksanläggningar
 • Kontinuerlig drift i anlöpningsugn
 • Elektrolytisk ytbehandlingslinje (ETL)à Electrolytic tin plating line)
 • Elektrofilter
 • Högre produktivitet

 • Bättre kostnadsreducering

 • Reducering av produktionsstopp, faktiska och planerade produktionstimmar nästan eller helt lika

 • Utökade underhållsintervaller

 • Minskad underhållstid

 • Utökad livslängd på maskinpark med hög tillförlitlighet och tillgänglighet 

 

 • Smörjmedel står emot höga temperaturer utan ”koksning”

 • Ökad hållbarhet

 • Förbättrad tillförlitlighet vid höga temperaturer

 • Efterlevnad med säkerhets- och miljöregulationer

 • Mindre smörjmedelsavfall pga mindre mängd smörjmedel. Behöver ej ”översmörja”

 • Global produktion och distribution av specialsmörjmedel från Klüber Lubrication

Minskad smörjmedelsförbrukning bidrar till hållbar produktion

Vi strävar efter att minimera all negativ miljöpåverkan. Likaså erbjuder våra smörjmedel och tjänster dig stora möjligheter att förbättra din hållbarhet och ditt miljöskydd. Dessa fördelar hjälper till att minska smörjmedelsförbrukningen:

 • Minskade koldioxidutsläpp: Vi är certifierade enligt “International Performance Measuring and Verification Protocol” (IPMVP) och bestämmelserna från “Efficiency Valuation Organization” (EVO)
 • Mindre arbete och kostnad krävs för avfallsvattenbehandling, enklare att förhindra föroreningar
 • Ordentligare, renare och säkrare arbetsomgivning med minskat spill
 • Lägre förbrukning av rengöringsmedel och vatten
 • Mindre smörjmedelssvinn, mindre smörjmedel sköljs ur maskineriet som skapar stopp i returledningar

Öka produktiviteten med våra specialsmörjmedel för stränggjutning

Kontinuerliga stränggjutning är ett av de mest kritiska driftområdena inom stålanläggningar. Ett möjligt stopp eller segmentbyte i dessa gjutningsmaskiner på grund av smörjmedelsfel kan leda till höga produktionsförluster eller en försämring av plåtkvaliteten. Med över 90 års affärserfarenhet har vi nu lösningar för 80 olika stränggjutningsanläggningar och tillhandahåller exakt det smörjmedel som behövs för ökad produktivitet. Exempelvis vårt smörjmedel Klüberplex HB 98-601 är ett syntetisk smörjmedel för automatsmörjningsystem som utsätts för höga temperaturer:

 • Ökat komponentlivslängd då detta nya smörjmedel alltid når lagret och ger bättre skydd vid höga temperaturer

 • Ingen härdningstendens ens vid temperaturer som överstiger 250 °C

 • Ökad produktivitet med mindre oplanerade lagerbyten 

 • Reducerad konsumtion av smörjmedel genom optimal produktapplicering

 • Kostnadsreduktion genom förlängda omsmörjningsintervaller

Ladda ner vår broschyr: Specialsmörjmedel för stränggjutningsmaskiner

Stå emot hårda villkor med vårt specialfett för heta applikationer på valsverk

Heta applikationer på valsverk utsätts för höga laster och chockar samt kontaminering från vatten, ånga, flagor och valsolja. Manuell eller centralsmörjning kan användas. Med en användningstemperatur på -10 till 160 °C är smörjmedlet Klüberplex BE 91-502 lämpligt för heta valsverk och erbjuder många fördelar:

 • Utomordentlig vidhäftningsförmåga på metallytor

 • Utmärkta tätningsegenskaper

 • Hög mekanisk stabilitet

 • Bibehåller sina egenskaper även med högre vattenpåverkan i fett

 • Står emot vatten och ånga

 • Förlängda smörjningsintervall är möjliga

 • Minskad smörjning av valslagren

 • Mycket bra skydd mot slitage vilket ökar lagerlivslängd

 • Säkert för personalen eftersom produkten inte innehåller farliga material eller tungmetall

Oavsett var du befinner dig

Våra experter förstår hela stålproduktionsprocessen, från malmbearbetning till valvsverkets förädlingslinje genom koksanläggningar, masugnar, sinterverk och kalkanläggningar. De ger personlig rådgivning om att välja korrekt smörjmedel var du än är. Vi förbättrar ständigt vårt omfattande utbud med nya lösningar som redan från början omfattar tekniska innovationer.

Vi finns i hela världen, vilket innebär att vår FoU alltid finns nära till hands, samtidigt som logistiktider, komplexiteter och kostnader minimeras.

 • Års erfarenhet inom livsmedelsindustrin

  35 Years of experience in the steel industry

 • Länder

  181 Länder

 • Testriggar för praktiska smörjmedelstester

  110 Testriggar för praktiska smörjmedelstester

 • OEM-godkännanden

  1655 OEM-godkännanden

 • Tons CO<sub>2</sub> saved for our customers in 2019

  28000 Tons CO2 saved for our customers in 2019

 • MWh electricity saved for our customers in 2019

  193000 MWh electricity saved for our customers in 2019

Fördelarna i överblick:

 • Högre produktivitet
 • Bättre kostnadsreducering
 • Reducering av produktionsstopp
 • Minskat antal underhållsintervaller
 • Utökad maskinlivslängd med hög tillförlitlighet och tillgänglighet
 • Ökad hållbarhet
 • Efterlevnad med säkerhets- och miljöregulationer
 • Mindre smörjmedelsavfall
 • Global produktion och distribution av specialsmörjmedel från Klüber Lubrication
 • Översikt: Produkt- och smörjpunkter för användning inom stålproduktion

  Läs mer

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@se.klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.