Driftstopp och driftstörningar leder ofta till höga kostnader. Med automatisk maskinsmörjning kan du avsevärt minska risken för smörjningsrelaterade driftavbrott. Klübermatic är en serie automatiska smörjmedelsapparater från Klüber Lubrications som avhjälper detta genom att ge en kontinuerlig och effektiv smörjning.

En översikt: smörjmedelsapparater från Klüber Lubrication

 • Pålitligt skydd mot utmaningar i omgivningen: damm, smuts och fukt är ofta orsaken till omfattande produktionsstopp
 • Pålitlig dosering: automatiska smörjmedelsapparater möjliggör individuell justering av doseringen, vilket motverkar både över- och undersmörjning
 • Välbeprövad lösning för specifika krav: lämplig för både en- och flerpunktssystem
 • Högpresterande lösningar: kompetens och expertis från 90 års erfarenhet och forskning
 • Bred produktportfölj: återfyllbara smörjmedelsapparater som doserar både högpresterande oljor och fetter

Vad är smörjmedelsapparater?

Smörjmedelsautomater kan ses som kontrollerade smörjmedelskällor. De förser en smörjningspunkt med en angiven mängd smörjfett eller smörjolja med regelbundna intervaller. Detta hjälper produktionsutrustningen att fungera pålitligt.

Du kan även använda automatiska smörjmedelsapparater för att optimera den mängd smörjmedel som används. Detta säkerställer att smörjningen är effektiv och att friktionspunkterna kontinuerligt förses med precis lagom mängd smörjmedel.

Resultatet: Genom att använda automatiska smörjmedelsapparater undviker du riskerna med över- och undersmörjning. Smörjpunkten förses med en optimal mängd smörjmedel. Tack vare att smörjsystemet är slutet skyddas utrustningen även från miljöfaktorer som damm, smuts och fukt.

Fördelar med smörjmedelsapparater: effektiv produktion tack vare färre driftstörningar

Automatiska smörjmedelsapparater kan användas i många olika sammanhang, men måste oftast anpassas efter de specifika förhållandena. Det finns dock vissa användningsområden där automatiska smörjmedelsapparater ger särskilt stora vinster, bland annat:

 • Rullningslager
 • Glidlager
 • Linjära guider
 • Öppna växlar
 • Kedjor
 • Axeltätningar
 • Spindlar

Automatiska smörjningsapparater är i allmänhet mest värdefulla i situationer där smörjningen är relativt tidskrävande, eftersom de ger en optimal, kontinuerlig dosering av smörjmedel utan extra kostnader eller arbetsinsatser. Med dem kan du minska insatser och spara resurser.

Med den optimala kombinationen av smörjmedel och återfyllningsbara smörjapparater blir det dessutom möjligt att avsevärt förbättra säkerheten på arbetsplatsen genom att minimera underhållsaktiviteterna i riskfyllda områden.

Vidare bidrar rätt smörjapparat till färre uppehåll då maskiner inte behöver stängas ned för underhåll lika ofta, vilket i sin tur ger längre underhållsintervall och lägre kostnader.

Beprövad expertis för maskiner och anläggningar

För att göra det möjligt för smörjmedlet att ge långtidsverkande skydd mot slitage och miljöfaktorer för dina maskiner och undvika potentiella produktionsförluster är det viktigt att välja rätt smörjapparat för det valda smörjmedlet.

Klübermatic-serien med automatiska smörjmedelsapparater från Klüber Lubrication är mer än bara högpresterande produkter. De är ett resultat av mångårig forskning och praktisk erfarenhet. De är unika på världsmarknaden och har upprepade gånger satt nya standarder i branschen. Detta låter våra kunder dra nytta av den kompetens som gör våra produkter unika. Vi strävar alltid efter den bästa lösningen för varje utrustning, oavsett om det är en basversion eller en förstklassig produkt.

Smörjmedelsapparater för en smörjpunkt
En automatisk smörjmedelsapparat ansluts direkt till en smörjpunkt (smörjnippeln) och förser den kontinuerligt med rätt mängd olja eller fett. Detta är särskilt användbart inom verktygstillverkning, maskinkonstruktion och fordonstillverkning, eftersom det garanterar en långtidsverkande tillförsel av smörjmedel till en specifik punkt.

Smörjning med flerpunktssystem​​​​​​​
I ett system med flera smörjpunkter finns det en central enhet som förser flera smörjnippeln eller komponenter samtidigt med den optimala mängden olja eller fett.

I synnerhet i komplexa system av denna typ kan både värdeful tid och underhållskostnader sparas vid implementering av en automatisk smörjmedelsapparat.

Klübermatic

Vilken påfyllningsbar smörjmedelsapparat uppfyller bäst mina behov?

Beroende på vilka maskiner eller tillämpningsområden du vill optimera och skydda väljer du lämpligt smörjmedel och optimal smörjmedelsapparat. Vår produktserie Klübermatic består av fem automatiska smörjmedelsapparater som bygger på mekaniska eller elektrokemiska processer för att exakt motsvara dina specifika behov. Dessa är:

Klübermatic FLEX – den kompakta och flexibla smörjenheten

Klübermatic FLEX

Klübermatic FLEX är en kompakt smörjapparat som direkt är redo för användning. Den kan användas för diverse användningsområden i temperaturer mellan –20 °C och +60 °C. Smörjningsintervallet ställs in i månadsintervall mellan 1 och 12 månader.

En elektroniskt styrd kemisk reaktion genererar ett tryck som säkerställer ett kontinuerligt flöde av nytt smörjmedel till smörjpunkten vid angivna intervall. Klübermatic FLEX finns i volymerna 60 cm³ och 125 cm³.

Klübermatic NOVA – temperaturoberoende elektrokemiskt smörjsystem

Klübermatic NOVA

Klübermatic NOVA kan användas för alla användningsområden i temperaturer mellan –20 °C och +60 °C.

På styrenheten till Klübermatic NOVA ställer du med en tryckknapp in en utmatningsperiod mellan 1 och 12 månader. Styrenheten beräknar sedan vilken mängd gas som krävs för en konstant och tillförlitlig utmatning av smörjmedel under den angivna tiden, med hänsyn till omgivningstemperaturen. Klübermatic NOVA består av en återanvändbar styrenhet, en LC-enhet (smörjmedelsbehållare) med en integrerad oljeventil som fylls med 125 cm3 fett eller olja samt en skyddskåpa.

Klübermatic STAR VARIO – temperaturoberoende precisionssmörjning

Klübermatic STAR VARIO

Klübermatic STAR VARIO är helautomatisk och fungerar oberoende av omgivningens temperatur. Den matar ut smörjmedel med högsta noggrannhet under 1 till 12 månader.

Apparaten består av en elektromekanisk drivenhet med LCD-display som styrs med knappar, en LC-enhet som innehåller 250, 120 eller 60 cm³ smörjmedel samt en batterisats. Läs enkelt av enhetens funktionstillstånd med hjälp av apparatens LED-lampor och se direkt om smörjmedelsbehållaren är tom eller om något funktionsfel har uppstått.

Klübermatic STAR CONTROL – automatisk, individuell och fjärrstyrd återsmörjning

Klübermatic STAR CONTROL

Klübermatic STAR CONTROL matar smörjpunkten med smörjolja eller smörjfett direkt vid start och garanterar därmed en kontinuerlig, noggrann och temperaturoberoende smörjning. Klübermatic STAR CONTROL får sin ström direkt från maskinen den är ansluten till och kan kopplas till maskinens PLC-enhet för styrning och övervakning. Klübermatic STAR CONTROL matar automatiskt ut en given mängd smörjmedel så länge den är ansluten till en strömkälla. LC-enheten (smörjmedelsbehållaren) finns i versioner med 60 cm³, 120 cm³ eller 250 cm³ smörjmedel.

Fördelar med Klübermatic automatiska smörjmedelsapparater:

 • Färre arbetsinsatser och minskade kostnader tack vare automatisk matning till smörjpunkten under den inställda driftsperioden
 • Ingen översmörjning, vilket ger lägre smörjmedelskostnader
 • Ingen undersmörjning, vilket gör det möjligt att utnyttja utrustningens fulla livslängd
 • Enkel att implementera, även på svåråtkomliga platser
 • Högre produktivitet tack vare kortare stilleståndstider

Smörjmedelsapparater från Klüber Lubrication

Om du har frågor om tänkbara användningsområden för våra påfyllningsbara smörjmedelsapparater står vi alltid till förfogande för personlig rådgivning.

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.