Klüber Lubrication utvecklar tekniker som är avgörande för morgondagens tribologiska lösningar. För Klüber Lubrication innebär innovation att identifiera trender och marknadsbehov i ett tidigt skede och att omvandla genererade insikter till konkreta mervärden för våra kunder.

Innovation på Klüber Lubrication för samman människor, teknik och kunskap från olika avdelningar. Detta gör att vi kan generera banbrytande idéer och förvandla dem till nya, innovativa produkter, tjänster och affärsområden.

Kundernas behov som drivkraft

Med stor empati tar vi reda på kundernas behov och försöker sedan skapa den största tänkbara användbarhet för dem. För detta samlar vi våra experters och det utvidgade externa nätverkets kunskap och kompetens. I ett företagsstyrt initiativ får våra medarbetare möjlighet att snabbt utveckla livskraftiga och noga testade affärsidéer för att skapa nya och lovande produkter för våra kunder.

Framodlad innovationskultur

Vår innovationskultur baseras på flera decennier av erfarenhet som smörjmedelsspecialister och en grundlig, fullständig och djup förståelse för våra kunders behov. Vi främjar och förbättrar kontinuerligt denna kultur på flera sätt.

Våra chefer och experter utvidgar sina kunskaper genom att använda nya innovationsmetoder och tekniker för att fastställa och förstå marknadens behov och sedan omsätta dem i kundvärden. I olika workshoppar stöttar vi våra anställda och kunder när de testar idéer och lösningar. Regelbundet utbyte med externa innovationsdrivare inspirerar och stödjer vår verksamhet.

Mer än funktionalitet

Att integrera kundernas behov och trender i våra innovationer har visat sig vara framgångsrikt. Vi har flera exempel:

  • Företagsentreprenörskap: Vårt program "Move Beyond" stöttar anställda att lära sig utveckla och testa innovativa koncept och att utveckla en entreprenörsmässig inställning. Detta gör de anställda mer öppna och hjälper dem att hitta och testa möjliga lösningar för våra kunder.
  • Hydro Lubricants är vår nyutvecklade och banbrytande teknik som använder vatten antingen som basolja eller som tillsatsmedel.
  • Våra produkter baserade på naturliga oljor som Klüberbio LG 39-700 uppfyller en mängd applikationsspecifika förväntningar. Dessutom hjälper de våra kunder att följa allt striktare miljömässiga regler.
  • När våra produkter och tjänster används i kombination med KlüberEfficiencySupport kan de hjälpa maskintillverkare och maskinoperatörer att mätbart minska energiförbrukning och driftkostnader och därmed också minska belastningen på naturresurser.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.