Beräkna driftsviskositet

En vätskas viskositet är vätskans interna motstånd mot flöden. Det är en egenskap som varierar kraftigt beroende på temperatur. Viskositeten minskar (och vätskan blir alltså mer flytande) då temperaturen stiger. Dock är förändringen inte linjär, utan uppvisar ett dubbellogaritmiskt förhållande. Detta förhållande, som först beskrevs av Ubbelohde och Walther, gäller mineraloljor men kan vid en första uppskattning även användas för att beskriva syntetiska oljor.

Driftsviskositet för smörjmedel

Driftviskositeten för oljor och basoljor i smörjfetter från Klüber Lubrication kan bestämmas approximativt med hjälp av den kända kinematiska viskositeten vid 40 °C och 100 °C. Ett smörjmedels viskositet (med hänsyn till belastning, hastighet, osv.) är en av indikatorerna för smörjskiktsbildning som skyddar mot friktion och slitage. Syntetiska oljor, specialtillsatser och diverse förtjockningsmedel möjliggör skiktbildning redan vid låga, energieffektiva viskositeter.

Beräkna viskositetsindex

Kinematisk basviskositet

mm²/s
mm²/s
°C

Beräkningarna på denna sida bygger på allmän erfarenhet och kunskap enligt DIN 51563 samt Ubbelohde-Walther och är endast avsedd att användas som information. Resultatet är endast ett ungefärligt värde för att uppskatta driftsviskositet. I praktiken måste det riktiga viskositetsvärdet kontrolleras av användaren med lämpliga metoder i varje enskilt fall. Informationen är inte ett utlåtande om specifikationer, produktegenskaper eller garantier eller om produkternas lämplighet vid specifika användningsfall. All information kan komma att ändras och vi hävdar varken att den är uttömmande eller korrekt. Produkter från Klüber förbättras kontinuerligt. Därför förbehåller sig Klüber Lubrication rätten att ändra alla tekniska data när som helst utan förvarning.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.