Klüber Lubrication är i teknikens framkant och samarbetar med leverantörer av originalutrustning (OEM-företag) inom textilindustrin. Tack vare dessa samarbeten har livslängden och effektiviteten hos textiltillverkningsutrustning ökat markant samtidigt som underhållsbehoven har minskat. Resultatet blir ökad produktivitet och lägre förbrukning av värdefulla resurser. Som en partner för textilindustrin hjälper våra försäljningstekniker till att garantera ditt företags konkurrenskraft i textilbranchen.

En översikt: smörjninglösningar för textilindustrin från Klüber Lubrication

 • Specialsmörjmedel skräddarsydda efter dina behov: från spinning till slutbehandling – vi erbjuder lösningar som uppfyller varje komponents specifika smörjbehov. Dina krav är grunden vid valet av rätt smörjmedel.
 • Löpande service för optimalt resultat: vi utgår från textilindustrins specifika kraven när vi utvecklar och testar specialsmörjmedel. Våra experter har över 100 testanläggningar till sitt förfogande – en kapacitet som är unik inom industriell smörjning.
 • Innovativa tjänster: utöver våra specialsmörjmedel kan vi erbjuda avancerade tjänster: Allt från energimätningar för att öka hållbarheten och lönsamheten till automatiska smörjmedelsapparater och mycket annat.

Vilka utmaningar står textilindustrin inför?

Förändrad luftfuktighet i atmosfären, varierande temperaturer och höga belastningar är bara några av de utmaningar som påverkar textiltillverkningen. Samtidigt vill många inom textilindustrin agera hållbart för att leva upp till sitt ansvar som företagare och skydda miljön. De smörjmedel som Klüber Lubrication tillverkar för textilindustrins behov bidrar till att dessa krav uppfylls. De bidrar dessutom till ökad produktivitet och därmed en lägre klimatpåverkan.

Hur används smörjmedel i textilindustrin?

Vi ser smörjmedel som en grundläggande del av textilmaskiner. De måste anpassas efter specifika komponentkrav för att säkerställa optimal prestanda så effektivt som möjligt. Våra specialsmörjmedel täcker in hela textilindustrins produktionsprocess, inklusive:

 • Spinnmaskiner: utmärkt korrosionsskydd för lager, turbiner, öppningsrullar, spinnpumpar och spinndysor
 • Stickmaskiner: lång livslängd med minimalt underhåll av nålar och sänken, glidskenor och styrskenor
 • Vävmaskiner: längre intervaller mellan underhåll tack vare perfekt smörjning av växlar, gripvävstolar och kedjor
 • Efterbehandlingsmaskiner: motståndskraft mot vatten och ånga samt mot sura och basiska lösningar för ångare, rullager, kompensatorer och rullar
 • Stenterramar: mindre rester tack vare en hög separerande effekt för transportkedjor, justeringsspindlar, nålstänger och klämmor

Öka produktiviteten med 150 procent med hjälp av smörjmedel för textilindustrin

Klüber Lubrications mål är att starkt bidra till hållbarhet inom textilproduktion. Därför har vi utvecklat en syntetisk växelolja som är anpassad efter kraven på textilmaskiner. Denna syntetiska växelolja ökade produktiviteten med 150 procent och gjorde det därmed möjligt att förlänga underhållsintervallen från 8 000 till 20 000 timmar. Resultatet:

 • en betydligt lägre förbrukning av naturresurser
 • effektiv och reducerad materialanvändning
 • minskad avfallsmängd
 • säkrare arbetsmiljö tack vare lägre smörjmedelsförbrukning
 • högre kostnadseffektivitet för maskinoperatören

När du använder det bästa smörjmedlet för uppgiften kan hållbarhet och prestanda gå hand i hand.

Förbättrad hållbarhet inom textilproduktion med Klüber Lubrication

När effektiviteten blir bättre och maskinernas livslängd förlängs bidrar det positivt till textilindustrins hållbarhetsmål. I över 90 år har vi forskat och utvecklat effektiva och pålitliga smörjlösningar som hjälper våra kunder att uppfylla hållbarhetskraven.

Oavsett vilka utmaningar textilproduktionsanläggningen står inför strävar vi efter att hitta den optimala lösningen utifrån behoven. Vårt KlüberEfficiencySupport-program är ett servicekoncept som hjälper anläggningar att sänka kostnaderna och minska förbrukningen och produktionsförlusterna. Kanske rekommenderar vi lämpliga standardprodukter eller eventuellt produkter som tas fram utifrån anläggningens specifika behov. Vi står redo att ge personliga råd när som helst om du har frågor om hur våra smörjmedel kan hjälpa dig.

Fördelar i korthet:

 • Längre serviceintervall
 • Minskad stilleståndstid och högre produktivitet
 • Lägre risk för kontakt mellan garn eller tyg och smörjmedel
 • Support från våra experter i hela världen

Här hittar du ett urval av våra produkter för alla underkategorier för textilindustrin

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.