Felaktig smörjning är den vanligaste orsaken till fel på lager och industriella växellådor. För de flesta tillämpningar på cementanläggningar som kräver smörjning finns en mycket stor potential för ökad tillförlitlighet och energieffektivitet, för att inte nämna en förbättrad total ägandekostnad, om högpresterande smörjmedel används. Smörjmedel från Klüber Lubrication för cementindustrin hjälper dig att optimera prestandan hos nyckelsmörjpunkter i hela anläggningen.

Din cementtillverkningsverksamhet är en löpande process som är igång dygnet runt alla dagar i veckan där stilleståndstider aldrig är godtagbara. Med ökande energipriser blir alla ugnsstopp och temperaturförluster allt dyrare att ta igen. Dessutom kan det dröja månader, och innebära mycket höga kostnader, att ersätta vissa viktiga specialanpassade delar, som till exempel kuggväxlar, om de fallerar.

Våra smörjmedel för cementindustrin ger dig sinnesro med sin höga prestanda i extrema miljöer och ett överlägset skydd mot slitage eller maskinhaveri. Vi erbjuder allt du behöver för alla tillämpningar där smörjmedel kan optimera tillförlitligheten och vinsterna.

Bredden och djupet i vårt OEM-godkända smörjmedelssortiment kompletteras av vårt unika tjänsteutbud och specialistteam med direktanställda servicetekniker, varav många har arbetat inom cementindustrin i flera årtionden.

Vårt tjänsteutbud omfattar exklusiva och nära partnerskap med världsledande tjänsteleverantörer – inklusive NOVEXA som är specialiserade på omprofilering av kuggväxlar med marknadsledande noggrannhet samt DALOG, experter på fjärrövervakning av tillstånd online för förebyggande och proaktivt underhåll.

Totalt sett innebär vår smörjmedelslösning att du kan utnyttja fördelarna med förstklassiga smörjmedel – högre tillförlitlighet och tillgänglighet, lägre kostnader och bättre energieffektivitet – med minimal direkt inblandning i smörjprocessen.

  • ✔    En enda leverantör för alla tillämpningar där smörjmedel kan optimera tillförlitligheten och den totala ägandekostnaden

  • ✔    Snabba svar från ett globalt team med direktanställda cementservicetekniker

  • ✔    Överlägsen smörjmedelsprestanda och kvalitet, intygad av benchmarkdata. Andra påstår. Vi bevisar.

  • ✔    Unikt erbjudande för att realisera och intyga elkostnadsbesparingar på 50 000–350 000 US-dollar per anläggning med energieffektiva smörjmedel

  • ✔    Exklusiva partnerskap som ger dig heltäckande support för att optimera tillförlitligheten

  • ✔    Unik kombination av smörjmedels- och maskinövervakning online för att hjälpa dig att uppnå nästa steg inom förebyggande underhåll

Hur våra smörjmedel gör skillnad

Smörjning av öppna kuggväxlar för ugnar och kvarnar: Våra transparenta smörjmedel med hög viskositet för öppna kuggväxlar är överlägsna svarta smörjmedel som innehåller grafit eller asfalt, eftersom de erbjuder bättre slitageskydd, renare drift och möjliggör betydande volymreduktioner som i sin tur innebär lägre kostnader. Våra nyintroducerade smörjmedelsteknologier för öppna kuggväxlar med högsta prestanda omfattar ett vitt smörjmedel för öppna kuggväxlar med ”vit fast integrerad basvätska” och ett smörjmedel som erbjuder marknadens högsta viskositet vid 100 °C. Är du osäker på vilken teknologi som passar bäst för dina behov? Vi ger dig råd.

Smörjmedel för roterande ugnsrullringar: Specialsmörjmedel för applicering mellan ugnshjulsring och ugnsskal säkerställer adekvat krypning och kan därför appliceras mycket mer tillförlitligt än konventionella smörjmedel. Vi erbjuder olika spraypistoler som hjälper till att applicera smörjmedel exakt och säkert. Läs mera.

Lagersmörjmedel: Våra smörjmedel för stora, tungt belastade, långsamtgående lager i ugnar, kvarnar och krossar erbjuder branschledande slitageskydd, ofta lägre förbrukningsnivåer och längre livslängd jämfört med konventionella smörjmedel. Högpresterande smörjmedel för lager på avskiljare, elmotorer, transportband eller fläktar erbjuder upp till 4–5 gånger längre smörjintervall, vilket innebär mindre arbete för ditt underhållsteam och en minskad smörjmedelsförbrukning. Smörjmedel med utmärkt termisk stabilitet erbjuder effektiva lösningar för tillämpningar i höga temperaturer. Våra universalfetter gör det möjligt för operatörer att minska antalet fetter som används i en cementanläggning till ett minimum samtidigt som slitageskydd och smörjmedlets livslängd förbättras.

Energieffektiva växellådsoljor för stängda växellådor: Att ersätta konventionella mineralväxellådsoljor med energieffektiva smörjmedel kan medföra energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp med upp till 3–6 %. Detta innebär i sin tur betydande elkostnadsbesparingar för nyckeltillämpningar, som till exempel kvarnar som står för upp till 60 % av elförbrukningen på en cementanläggning. Vi är den enda smörjmedelspartnern som på ett trovärdigt sätt kan styrka besparingarna som våra växellådsoljor medför i fält och vi erbjuder energiprestandakontrakt för att säkerställa att du får det du betalar för.

Energieffektiva, syntetiska växellådsoljor gör det möjligt att öka bytesintervallet för smörjmedel med faktor 3–5, vilket ger mindre smörjmedelsavfall och arbete för ditt underhållsteam. Många prestandafördelar såsom bättre punktfrätningsresistens, högre slitageskydd eller bättre energieffektivitet kan realiseras jämfört med andra syntetiska oljor på marknaden. Våra växellådsoljor är också godkända av alla viktiga OEM-företag såsom FLENDER, MAAG, SEW, CMD, David Brown Santasalo, Rexnord/Falk eller China Transmission Group.

Kompressorsmörjmedel: Syntetiska oljor erbjuder avsevärt längre livslängd och energibesparingar och därmed kostnadsbesparingar. De orsakar också färre avstängningar på grund av mindre överhettning av dina kompressorer. Dra nytta av vår expertis och årtionden av erfarenhet inom smörjning av luft-, koldioxid- och gaskompressorer för att säkerställa tillförlitlig drift av din utrustning.

Andra tillämpningsområden: Våra smörjmedel för kopplingar, tätningar, kedjor eller universalapplikationer har alla en sak gemensamt: De hjälper till att öka tillförlitligheten, minska underhållsarbete och den totala kostnaden jämfört med standardsmörjmedel. Smarta smörjmedelssammansättningar hjälper dig att minska antalet olika smörjmedel som används vid anläggningen utan att kompromissa om prestandan.

Vi finns här när du behöver oss

Framgångsrik smörjning är inte bara beroende av de bästa smörjmedlen utan även att de appliceras och övervakas effektivt. Med ett nätverk av mer än 50 cementindustrispecialister som utgår från 35 filialer och genom välutbildade samarbetspartner har vi resurserna som krävs för att du ska få sinnesro. Vi ser till att din anläggning fungerar tillförlitligt samtidigt som kostnaderna och energiförbrukningen reduceras avsevärt.

Tack vare våra exklusiva partnerskap kan vi erbjuda unika heltäckande lösningar för att maximera tillgängligheten och förebygga haverier. Du behöver inte lägga tid på att leta upp och koordinera flera partner – vi integrerar dem i en enda resurs baserat på dina krav. 

 

På plats

Vår relation är direkt med dig, och alla våra mycket erfarna specialistservicetekniker är anställda och utbildade av oss. De arbetar nära tillsammans med dig vid alla rutinhändelser eller akuta fall tills de har lösts på ett tillfredställande sätt.

Aktiviteterna omfattar vanligtvis inspektioner av öppna kuggväxlar, reparationer, inkörningar och rengöring. Genom vårt exklusiva partnerskap med NOVEXA kan vi dessutom utföra högprecisions-omprofilering av kuggväxlar som kan bespara dig behovet av att reparera eller byta ut skadade kuggväxlar. Genom att använda smörjmedel för öppna kuggväxlar från Klüberfluid C-F Ultra-serien får du tillgång till NOVEXAs utökade garanti efter omprofilering.

Vi utför också olje- och fettanalyser för att bedöma smörjmedlets skick och utföra anläggningsundersökningar där alla smörjpunkter granskas för att minska och optimera smörjmedelsanvändningen. Detta kan omfatta märkning av maskinsmörjpunkter och att upprätta riktlinjer för smörjintervall. Dessutom erbjuder vi utbildning i smörjning och smörjningshantering.

Vårt molnbaserade verktyg Efficiency Manager ger dig tillgång till viktig information, såsom inspektionsrapporter för öppna kuggväxlar, analysresultat för smörjmedels skick eller maskinövervakningsdata och gör det möjligt att utföra trendanalyser.

Reducera koldioxidutsläpp och sänk elkostnaderna

Spela

Våra energieffektiva smörjmedel hjälper till att reducera elförbrukningen, kostnader och koldioxidutsläpp för växellådor, kompressorer och öppna kuggväxlar som används av komplexa maskiner, som till exempel kvarnar och ugnar inom cementindustrin.

Vi har en unik möjlighet att mäta, kvantifiera och styrka energibesparingarna som vi uppnår. Vi följer IPMVP-standarder och är certifierade av TÜV Süd. Smörjmedel från Klüber Lubrication kan till exempel hjälpa till att minska en anläggnings elkostnader med upp till 350 000 US-dollar och reducera koldioxidutsläpp med upp till tusen ton per år

Få direkt tillgång till våra lokala cementexperter och vår support på plats kommer hjälpa dig att snabbt lösa dina smörjmedelsproblem, med tre enkla steg:

1.  Kontakta en av våra regionala experter inom cementindustrin: 

2.  Vi sammanför dig med vår lokala cementexpert i ditt område

3.  Få den support du söker, med besök av en tekniker på plats eller via fjärrbesök vid behov

Låt inte dina frågor förbli obesvarade – kontakta oss nu! Låt oss ta hand om din smörjning så att du kan fokusera på cementproduktionen.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.