Vi ser nationella och internationella certifikat som ett bevis på att det hårda arbete vi lägger ner på att skapa högkvalitativa produkter och processer och optimerade tjänster lever upp till de mest höga förväntningar.

Certifieringar av oberoende institutioner visar våra kunder och samarbetsparter att vi alltid är redo att ställas inför tuffa inspektioner av våra standarder och att vi gör det med framgång.

Våra certifieringar överträffar de vanliga industristandarderna som ISO 9001 och 14001. Arbetsplatssäkerhet är av största vikt för Klüber Lubrication, vilket bland annat vårt ISO 45001-certifikat bevisar. Vi är också certifierade enligt industrispecifika standarder som t.ex. IATF 16949 för fordonsindustrin samt NSF H1 och ISO 21469 för livsmedels- och läkemedelsindustrin. Att vi följer dessa strikta standarder är ytterligare säkerhetsindikatorer för våra kunder.

Kontakta oss

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+46 8 590 986 00) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.se@klueber.com). Vi ser fram emot ditt meddelande!

För mer information om behandlingen av dina uppgifter via kontaktformuläret, se vår dataskyddsdeklaration.