Nyheter

Effektiv smörjning av rullager förlänger underhållsintervallen

08. November 2016

Effektiv smörjning av rullager förlänger underhållsintervallen

Specialutvecklat fett ger långtidsskydd mot korrosion och slitage

Rullager i vindkraftverk är ständigt utsatta för extrema förhållanden: Medan generatorlager måste klara kraftiga vibrationer, utsätts rullagren i andra tillämpningar för höga belastningar och oscillerande rörelser. Särskilt för de här krävande tillämpningarna har Klüber Lubrication utvecklat nya Klüberplex BEM 34-131 N. Den unika sammansättningen av den här produkten hjälper till att säkerställa tillförlitlig drift hos vindkraftverk även under svåra väderförhållanden och inom ett stort temperaturområde. Under stilleståndstider ger Klübersynth BEM 34-131 N dessutom ett säkert skydd mot korrosion.


”Underhåll och service av vindkraftverk måste ofta utföras under extrema förhållanden, vilket kan leda till flera månaders stillestånd”, förklarar Thomas Jørgensen på affärsenheten Wind Energy på Klüber Lubrication. ”Nya Klüberplex BEM 34-131 N hjälper till att förlänga serviceintervallen och delarnas livslängd. Genom att använda det här specialsmörjmedlet förlängs serviceintervallen. Kostnadsbesparingen för ett kontrolltillfälle mindre är större än kostnaden för smörjmedlet under hela vindkraftverkets livslängd.”

 

Utöver utmaningarna i fråga om belastningar och vibrationer, behöver moderna vindkraftverk också ett smörjmedel som passar för användning i centrala smörjsystem. Tack vare den goda pumpbarheten och den enkla doseringen fungerar nya Klüberplex BEM 34-131 N perfekt med de här systemen.