Nyheter

Miljövänligt universalsmörjmedel för hård sjögång

26. September 2016

Miljövänligt universalsmörjmedel för hård sjögång

Nytt universalfett skyddar rullager och glidlager mot korrosion och slitage, även vid låga temperaturer

Salthaltig luft, låga temperaturer, stormbyar och kraftiga dyningar – de tuffa förhållandena ute på havet utsätter lager i kranar, vinschar, linledare och rodersystem för kraftiga belastningar. Klüber Lubrication har tagit fram Klüberbio BM 32-142, ett nytt, komplett nedbrytbart smörjmedel med hög prestanda, speciellt för miljövänlig smörjning av rullager och glidlager som används under extrema maritima förhållanden. Utöver EU:s miljömärke uppfyller Klüberbio BM 32-142 kraven för klassificering som ett miljöanpassat smörjmedel (Environmentally Acceptable Lubricant) i fråga om biologisk nedbrytbarhet, minimal toxicitet och bioackumulerbarhet enligt kraven i 2013 Vessel General Permit definierat av Environmental Protection Agency i USA.

 

”Bra miljöegenskaper hos smörjmedlen är lika viktigt som slitageskydd, goda korrosionsskyddande egenskaper och hög bärkapacitet” förklarar Dirk Fabry, Business Development Manager för marina smörjmedel på Klüber Lubrication. ”Med Klüberbio BM 32-142 har vi lyckats ta fram ett riktigt universalsmörjmedel för alla tillämpningar som är känsliga för miljön.”

 

Det nya universalfettet är särskilt utvecklat för smörjning av rullager och glidlager som utsätts för höga yttryck och kan tack vare goda egenskaper vid låga temperaturer användas vid omgivningstemperaturer ända ner till -40 °C. Det goda skyddet mot slitage och korrosion ges av särskilda tillsatser. Därigenom bidrar Klüberbio BM 32-142 till att förlänga underhållsintervallen och delarnas livslängd.